Schorem en schoften*

Jacques Tati
Vanwege enkele vragen die me onlangs gesteld werden en een gevoerde correspondentie heb ik nog eens een oude discussie doorgelezen. Het “kopdoekjesdebat” van september 2009. De hetze die toen ontketend werd vind zijn weerga niet in het forum van de NRC.

Zelf nam ik in die periode deel onder de naam Louis Sartorius. Een welbewust gekozen pseudoniem. Welke persoon erachter schuilging was bij de onverlaten praktisch vanaf de start op 18 mei 2009 bekend. De keuze voor dit pseudoniem was van velerlei aard. Drie overwegingen speelden een belangrijke rol, voorop bescherming van mijn vrouw en de haar toevertrouwde kinderen. Een ander had te maken met mijn verleden, mijn kindertijd, het leven van mijn moeder en ook met de periode die ik in Nijmegen heb gewerkt. Tussen haakjes. Een van de onverlaten tooide zich met de naam Nijmegen, nu Pekelharing geheten. Een derde belangrijke reden kan ik hier nog steeds niet kwijt.


Als een soort inleiding op die beruchte discussie, om een beetje vertrouwd te geraken met de handelwijze van regelrecht schorem, met schoftenstreken van het meest infame soort, kunt u het beste mijn allereerste bijdrage in dit weblog lezen: “Een discussie over een discussie”. De begonnen hetze ging na de hierin aangehaalde discussies in alle hevigheid verder. Bij de NRC vond en vindt men dit best.

Het “Kraakdebat” ruim een maand later vormde een nieuwe mijlpaal. Onder mijn eigen naam schrijven of opdonderen, werd me te verstaan gegeven! Zie het recente blog “Feind hört mit…”. Nou tot de verkiezingen dan maar dacht ik en dan stoppen. Zover kwam het niet. Een ban werd mijn deel. Weer enkele maanden later viel er een fraaie mededeling te lezen in het forum, iemand voelde zich beledigd en begreep het niet helemaal. Anoniem…

Dezer dagen werden mijn stukjes verwijderd nadat ik weer even gewoon toegang “genoten” had, tja er werd verwezen naar dit blog en dat was niet kies zei de anonymus, de grootste lafaard en stiekemerd van het forum… Blijf lachen… Dè trol van het NRC-forum, die zich letterlijk alles kan permitteren dankzij de aan hem toegestane anonimiteit. Bestaat hij wel echt deze reïncarnatie van een alwijze God?

Waarom ik weer wenste te reageren? Simpel, om mensen te ondersteunen die als gezwel, Scaffiaan of wat dan ook worden weggezet. En om eindelijk de kans te grijpen aan die smeerlapperij een einde te maken. Lijkt me mijn goed recht. De NRC wenst mij echter dit niet toe te staan. Op de burelen van deze krant heeft kennelijk nog nooit iemand gehoord van hoor en wederhoor. Nota bene bij een krant.

Hoeveel andere personen er onderhand mij toegedicht zijn, ik zou het niet weten. Een vijftiental zeker. En tot op de dag van vandaag gaat dit voort. Zoiets houdt toch geen zinnig denkend mens voor mogelijk. En het gebeurt bij een krant bestemd voor het intellectuele deel der natie!

De woede die ik voel opkomen als ik bedenk hoe de schoften “Pekelharing”, Van der Spek en “Vrijmans” ongegeneerd, ongeremd op de meest grove wijze hun hetze op ongewenst kunnen voortzetten, door niks en niemand weerhouden, kunt u waarschijnlijk navoelen als u die oude discussie over het hoofddoekjesverbod eens rustig terugleest.

Het is werkelijk godgeklaagd dat een moderator zo vrij baan geeft aan regelrecht schorem. Ze weten het, wat ze hebben aangericht. Mensen zijn opgestapt of verdreven en ze gaan rustig verder met hun sloopwerk. Ze beroepen zich, ieder op een aparte wijze, op het geloof, het katholieke… Twee van de drie zwijmelen misselijkmakend met Jezus en de derde is maar wat trots dat hij zijn jodenhaat de vrije loop kan laten. Ze zeggen de liefde te prediken en ze verspreiden haat, haat en nog eens haat. Hun voorlopig slotaccoord luidt: “Kwestie van respect voor u, voor mij, voor volk en vaderland.”

De link tot die bewuste discussie over kopdoekjesmensen: “kopdoekjesdebat”.

Graag zou ik van NRC-zijde vernemen of Mostafa Mouktafi indertijd een ban is opgelegd. Mijn indruk is dat hij door klachten van de drie schoften verdreven is. Is dit juist?

Al diverse malen heb ik het aangeduid, onderzoek is gevraagd. Sociologisch, antropologisch zelfs criminologisch. En zie een antropoloog komt aan het woord:

“Over alles wat deze site aangaat is intussen zowat alles gezegd, maar het volgens mij belangrijkste wordt hardnekkig genegeerd. Dat is: vele lezers missen hun vroegere discussieplatform, hun digitale hangplek.
Op die “expert-discussie” site werd door de redacteuren (achter de schermen) en menige lezer-reageerder veel zinnigs gegenereerd. (…)Want, zo’n digitaal discussieforum biedt wel degelijk velen een thuis: je kon terugpraten op een zeker niveau – ik benadruk nogmaals de “onzichtbare” rol van de NRC-webredacteuren achter de gordijnen, die wel degelijk al hun kennis en kunde gebruikten bij het schiften en scheiden van kaf en koren. (…) Juist die postings werden in the corridors of powers verslonden – zo is mij meermaals door de wind in het oor gefluisterd – en irriteerden vaak mateloos.”

Journalist Garance Dore attends Barneys New York “The Sartorialist” Book Signing at Barneys New York on September 15, 2009 in New York.

Deze meneer is ook al eens aan mij toegeschreven, aan die “Sartorius-familie”. Later werd er voor hem de “Mager-bende” verzonnen. De goeie man heeft het over de rol van de moderatoren, met een lovend woord over hun kennis en kunde, het schiften door hen van het kaf en het koren, en het mooiste, hij heeft in de “corridors of powers” het een en ander mogen vernemen.

Deze antropoloog had de onweerstaanbare behoefte andere deelnemers de maat te nemen. En hij is idolaat van Sloterdijks “kleptocratie” en dat geeft te denken. Wat er in het forum plaatsvond wenste meneer niet op te merken, wenste zich er niet in te verdiepen en nog minder op te reageren. Een bijzondere vorm van beroepsethiek hanteerde hij zogezegd.

Beste meneer, zou ik willen zeggen, ga eens aan de slag voordat u praatjes voor de vaak verkoopt. Of is dat nu net teveel gevraagd? Zinloos gewauwel is er al meer dan genoeg, daar hoeft u geen steentje aan bij te dragen. Precies dat is het wat mij zo mateloos irriteert aan uw houding, die gemaskeerde holheid van uw geschriften. Zet desnoods de jongelui aan het werk. Leren ze meteen de praktijk kennen. Maar doe eens eindelijk wat, wees een vent.

Weet u, de kogels komen altijd van links zei iemand, wie, waar, al vaker in dat vermaledijde forum. Wilders’ vriendinnetje Pamela Geller mag haar zegje doen en zij kan het weten. U woont in de USA, Jerry Mager, nietwaar? Zijn niet inmiddels al al teveel Amerikaanse gewoontes in Europa dagelijkse praktijk geworden, propaganda-methoden en zo?


* Koenen/Endepols:
schorem (oorspronkelijk Bargoens):
I – haveloos volk, uitvaagsel
II – tot het schorem behorend, schunnig
schoft: schurk, schoeljeUpdate: 10-1-2011


Uitgelicht gif: Tumblr – Ingevoegde foto (zie o.a.: Sartorialist book signing)

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.