De PVV black-box

Klaarblijkelijk heeft de gedachte postgevat dat de realiteit schematisch tot een model gereduceerd kan worden. Een soort denkmodel van waaruit vervolgens die realiteit getoetst kan worden.

Lees meer De PVV black-box