De impact van stalken

· reconstructie
Authors
bron
Pas op het is een pedo die kinderen bedreigt, hij is een stille van de AIVD… Je familie wordt belasterd, je schijnt dingen te doen die niet door de beugel kunnen en er wordt doodleuk gezegd dat er bewijs is. Herhaling op herhaling, rechtstreeks op internet via Twitter, FB en weblogs. Stiekem via e-mail en telefoontjes om een en ander kracht bij te zetten. Zo werkt dat stalk circus. Waarom ze dat doen? Politiek monddood maken lijkt me de belangrijkste beweegreden. 

Degenen die dergelijke stalk praktijken toepassen beschikken vaak over een getrouwe schare volgelingen die blindelings geloven wat beweerd wordt of het prima vinden dat dit gebeurt om welke reden dan ook. Technisch hebben stalkers diverse hulpmiddelen ter beschikking. Het gebruik van fake accounts is wel het beruchtste. Een ander is het oproepen tot opschorten van accounts die hen niet zinnen, blocken, om reacties te voorkomen om via deze weg, de absurditeit ten top, ze te doen opschorten onder het motto “stalken”. Hoor en wederhoor is het grote taboe bij stalkers.

Stalkers vinden elkaar blindelings, de lasterpraat al is deze nog zo absurd wordt overgenomen en nog eens extra uitvergroot op. Er ontstaat een sfeer van wie kunnen we nog vertrouwen en dan is het doel bereikt. 

Hier een oproep van iemand die er ook mee te maken heeft. Een dergelijke oproep doe ikzelf liever niet, je begeeft je dan snel op glad ijs. Je kent de ins en outs en de mogelijke voorgeschiedenis niet. Je raakt dan al snel verstrikt in een onontwarbare kluwen van beschuldigingen over en weer. Op eigen titel melden is dan wat rest, niet zozeer om iemand te doen opschorten of wat ook, meer om de geconstateerde wandaad vast te leggen. Mijn motto: het gajes knoopt zichzelf wel op.

 

 

 

Over de impact van dat stalken valt genoegzaam te lezen op dit weblog. De namen van voor mij beruchte stalkers komt u vanzelf wel tegen. U treft ze aan in alle geledingen, van links tot rechts.


reconstructie april 2017
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: