Kennisnemen

Een engel op straat
Wat is er aan de hand? Nog nooit werd zoveel kennis verspreid als nu, vaak gratis op de koop toe, en wat gebeurt? Slechts hetgeen dient tot het bevestigen van het eigen gelijk wordt tot zich genomen, begrepen of niet. Dat leidt dat eigenaardige uitwassen, dagelijkse te constateren op internet. Persoonlijke heilsleertjes lijken het wel. Maar nu komt het meest kolderieke van het geheel, die brouwsels mag je niet kritiseren, er vraagtekens bij plaatsen of er de spot meedrijven. Dan heet het dat je geestelijk eigendom aantast.

Schermafbeelding 2013-07-15 om 02.04.48

We leven in een open maatschappij, heet het. Dat betekent op zijn minst open staan voor andermans mening en argumenten. Nog nooit is een maatschappij verder gekomen zonder samenwerking, dialoog. Juist dit schijnen die nieuwbakken geleerden en profeten niet te willen begrijpen. Een kras staaltje las ik gisteren. De vrouw in kwestie beweerde dat elk woord zijn eigen unieke betekenis heeft en dat uit haar mond slechts haar eigen, eveneens unieke gedachten komen. Zou ik op die vrouw in kwestie reageren kan het gebeuren dat ik door de beheerder van dat sociale medium het zwijgen wordt opgelegd.

In een dergelijk verband moet ik steeds denken aan het begrip persvrijheid. In de vroegere Sovjet Unie was er slechts een gezaghebbende krant; dat gezaghebbend valt uiteraard op meerdere wijzen uit te leggen. De Pravda, de Waarheid, heette die krant. De Sovjet burger wist dus precies waar hij of zij aan toe was. Men kende het officiële standpunt en men kon weten waarover geen meldingen kwamen. Dat scherpt de geest en men gaat nadenken over de toestand in de wereld. De Verenigde Staten werden en worden overspoeld met media. Wie kan van het grote publiek er de betrouwbare informatie uitpikken? Nauwelijks iemand.

Het is deze toestand die we nu aantreffen op internet, een multiplicator van ongekende omvang. Mag je, als je baarlijke nonsens aantreft die tot in het oneindige herhaalt wordt, daar iets van zeggen? Uit de reacties die ik krijg op mijn activiteiten heb ik de indruk dat dit als ongewenst wordt beschouwd. Dan word je geblokkeerd, zoals dat heet, en dien je je mond te houden. Dat geldt zelfs, moet ik al drie jaar ervaren, als je je beperkt tot zaken die over je persoon gemeld worden. Kwade opzet van die lieden is hier nadrukkelijk in het spel.

Reproductie van hun spul betekent voor mij openbaarheid geven aan wat mogelijk blijkt op internet en het onmogelijk maken van verdwijnen van deze bewijslast. Reproductie heeft nog een ander groot voordeel. We hebben als zo vaak te doen met een proces, van het een komt het ander en van alles en nog wat wordt herhaald en aangedikt. Er zijn vele spelers bij betrokken. Aangifte doen tegen onverlaten kan zich slechts beperken tot overduidelijke strafbare feiten, zoals de beschuldiging van pedofilie of een doodsbedreiging.

Feitelijk ben je verplicht, als je de strafrechtelijke weg wilt bewandelen,  meteen een advocaat in de arm te nemen die al het materiaal voor jou onder de loep neemt en er een consistente aanklacht van maakt. Het voorwerk dat jezelf moet doen valt zeker niet te onderschatten. Door al het spul te tonen op een eigen weblog heb ik, niet vooropgezet, me een beetje ontslagen van al dat werk. Mijn tijd is ook kostbaar. Nogmaals, iedereen kan er zijn profijt uit trekken.

Ik klaag niet aan, ik toon slechts. Hoe vaak moet ik dat nog herhalen?

Mijn werkwijze werkt ook tegenacties op. Het nadrukkelijk vervalsen van het gebeurde is er een voorbeeld van. Dat kan gedijen in een klimaat, zoals ik al schetste, waarin we overspoeld worden met non-informatie en propaganda. Daar kom je niet tegenop in je eentje, dan moet je medewerkers in dienst nemen. Een andere is mijn handelen te kwalificeren als een hetze tegen personen. De bedoeling is overduidelijk, dan verdwijnt de opzet van mij uit beeld en wordt het geheel gereduceerd tot hooguit een ordinaire ruzie onder het motto, waar twee vechten hebben twee schuld.

Ik heb wel beter te doen dan een heksenjacht op personen te voeren, stalken noemen ze het en ruzie te zoeken. Enkele malen heb ik willen stoppen. Uiteindelijk heb ik het niet gedaan omdat er de openbaarheid en rechtvaardigheid niet mee gediend is. Waartoe mijn activiteiten uiteindelijk leiden kan ik onmogelijk aangeven. Wel hoop ik dat ze een impact hebben op het nadenken over de politieke toestand in Nederland. Niets is wat het lijkt, zeker niet op internet. Een kleine bijdrage om dat helder te maken wil ik blijven leveren, zonder haatgevoelens en rancune, voor zolang ik mag en er de zin van inzie. Een beroep doen op auteursrecht om onverlaten de mond te snoeren zal ik niet doen, al is het geventileerde nog zo laakbaar en strafbaar. Uiteindelijk overwint de eerlijkheid, denk ik dan maar.

En die foto? Eentje die mij dierbaar is om meerdere redenen. Ze was verdwenen door het weg te doen halen van mijn vorige weblog. Hier lijkt me de gepaste plek om ze opnieuw te publiceren. De reacties indertijd? “Ze is wel erg jong”, zei de ene onverlaat tegen de andere op Twitter. “Nou”, zei deze, “ze heeft de leeftijd om het te doen”. Bloot diende wel functioneel te zijn in zijn ogen. Kennelijk was dat op het bewuste blog niet het geval. Beide onverlaten waren en zijn overigens nog gretig in de weer om me van internet te laten verwijderen. Beiden behoren ook tot het kringetje mensen die mij als misogyne, als vrouwenhater bestempelen.


Uitgelicht gif: bron

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.