Alles is betrekkelijk

Mijn idee, zolang we, mannen en vrouwen, gebukt gaan onder de mores van een patriarchale maatschappij, zal er wezenlijk niets veranderen. Feminisme dat slechts aanpassing aan die orde nastreeft, gelijke rechten voor vrouwen e.d., zal deze orde helpen bestendigen. De geschiedenis van de arbeidersbeweging levert het onomstotelijke bewijs. À la dérive…

Lees meer Alles is betrekkelijk