Disharmonie wil ik…

Hoe we het ook wenden of keren, de enigen die een toegevoegde waarde (kunnen) leveren aan ons bestaan zijn kunstenaars. In aanleg zijn we dat allemaal. We kunnen leren te luisteren en te kijken, we kunnen leren met gereedschappen om te gaan, gevoel krijgen voor maat, geluid, kleur en licht. Maar kijk om je heen en je wordt met afschuw vervuld.

Lees meer Disharmonie wil ik…