Meer over links…

Steeds meer valt me op hoe die zogenaamde linksigen de zaak van Wilders dienen. Zelf zijn ze nu bepaald geen hoogvliegers als het op inzicht aankomt v.w.b. fascisme, geschiedenis, propaganda, strategie. Hoofdzakelijk spiegelen ze wat PVV gajes ter berde brengt, met uitspraken “als de ratten uit hun holen gekropen komen.”

Lees meer Meer over links…