1968… En de verwondering…

Authors

Schermafdruk 2016-08-06 02.50.55Je kijkt met steeds meer verwondering naar lieden die zich beroepen op ’68. Steeds sterker bekruipt je het gevoel van verraad, Nic Tummers stipte het voorzichtig aan, en dan ben je blij met stemmen als die van Joschka Fischer, die al jaren geleden zijn bezorgdheid uitte over de toekomst van Europa en Cohn-Bendit.

Ze tonen, hoe merkwaardig het misschien mag klinken, een vorm van zelfbewuste bescheidenheid… Wat een verschil met figuren die ik op Twitter ben tegengekomen, ook die van een jongere generatie, die hun bedje gespreid hadden en er niets van wisten en weten te brouwen. Hun ego staat hen de weg. Symbool voor deze armzalige houding is voor mij Femke Halsema.

We moeten verder, we leven nog. Enkele jaren geleden alweer voerde Konstantin Wecker, ik hoef hem toch niet voor te stellen, hoop ik, een gesprek op de Oostenrijkse TV over de ontwikkeling van het politieke klimaat in de laatste halve eeuw. Wir müssen leben, weil ich dir liebe… In dit programma komt zo’n beetje alles aan bod wat ons dierbaar zou moeten zijn. Zijn strijdlust is ongebroken en blijft aanstekelijk.

Empört Euch…

 

 

Ja, we leven in een Absurdistan. En wat doen we eraan? Kankeren en schelden helpen niet, is verloren energie. Je als profeet opwerpen, je inbeelden dat je een leidsman bent in het tranendal is wel het meest verwerpelijk of wensen we geen lering te trekken uit het verleden? Dan matig je aan dat je de waarheid in pacht hebt en boven de massa, de meute van dommen en onwetenden verheven bent. Een sceptische instelling is bijna een eis. Dan kun je ballonnetjes doorprikken en tot nadenken aanzetten. Steeds weer ben je dan verplicht je eigen standpunten te overdenken, op zoek te zijn naar argumenten voor en tegen en naar feiten. Een voortdurend proces is het in wisselwerking met anderen. Daar zie je niets van terug bij afgestompte en zelfgenoegzame lieden, al beroepen ze zich nog zo vaak op ’68. Vermoedelijk begrepen zij toen al niet dat 95% van hetgeen je onderneemt tot mislukken gedoemd is. Begrijp je dat, blijf je als vanzelf in beweging, leer je met tegenslag omgaan en word je sterker van fouten en tegenslag. Dat is leven.
Je eigen nietigheid onderkennen is voor velen moeilijk zelfs een stap te ver die denken dat ze kennis hebben vergaard. Ik weet het…

Twee jaren later na het programma hierboven viel op de Duitse TV dit cabaret te zien, ook met Konstantin Wecker.

 

 

De directe aanleiding om dit bericht te maken was een melding op Twitter…

Schermafdruk 2016-08-06 02.45.55Deze man wist twee jaren geleden te melden dat het OM een onderzoek richting mij had geopend vanwege mijn activiteiten op internet. Tot op heden heb ik niets vernomen. Een jaar eerder, in 2012 diende Alexandra Strieker (@Kassandra_Troy) tegen mij een aanklacht in vanwege vermeend hacken. December 2013 kreeg ik een oproep tot verhoor. Strieker is, en dat is het grappige in dit verband, ook secretaresse en heeft n.b. gekandideerd voor het EU parlement. Zij speelde dus klaar wat Riethof tot op heden niet gelukt is. Of, en dat ligt meer voor de hand, loog Riethof zoals hij lange tijd loog over een “bewijs” en er nooit op teruggekomen is? Ik haal deze geschiedenis aan vanwege de minachting t.o.v. Vicky Maeijer die uit zijn woorden spreekt, minachting, niet vanwege haar politieke uitspraken, maar minachting t.o.v. haar status, haar beroep. Mij noemde Riethof overigens ooit een technisch tekenaartje. Riethof…

Meneer Riethof, u staat al jaren voor gek, wist u dat? Nee, ik doel niet op het wethouderschap en ook niet op de schaamte voorbij. U bent het prototype van een uiterst laffe en minne man. En een ’68er. Ja dat kan, gaat zelfs goed samen. Dat is vaak genoeg gebleken. Mijn verwondering blijft.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: