Louis Sévèke en een fascist in dienst bij de NRC

Als je dergelijk spul terugleest wordt pas goed duidelijk werkelijke bronnen raddraaiers gebruiken om haat- en lastercampagnes te voeren, mensen als Van Donkelaar, De Raaij en Dijstelberge. Over hun integriteit en waarheidszin hoeven we dan niet meer te praten, ordinaire fascisten als ze blijken te zijn. Geen wonder dat mijn documentatie over hun wandaden jegens mij diende te verdwijnen.

Lees meer Louis Sévèke en een fascist in dienst bij de NRC