Een geboren hypocriet?

Zijn praktijken mag het publiek niet weten is kennelijk de boodschap. Mij lijkt het integendeel van belang zijn handel en wandel jegens Tibaert te tonen. Daaruit kunnen conclusies getrokken worden over zijn uitspraken jegens derden. En die liegen er niet om. Of juist wel, het is maar hoe u het bekijkt.

Lees meer Een geboren hypocriet?

Aandoenlijk

Wat zijn dat voor een lui die Twitter steeds willen mobiliseren als het vuil hen te na komt? Sterker, wat zijn dat voor een lui, die smeerlappen in bescherming nemen als ze tot de eigen kring behoren?

Lees meer Aandoenlijk

Een publicist weet te melden…

Mensen die geestelijk gevormd zijn door de polder, een door mensen geschapen land, die denken op alles voorbereid te kunnen zijn, raken van slag, raken geïrriteerd als invloeden van buiten die rust en orde komen verstoren. In het sturen van goederenstromen zijn ze meester gebleken, in die van mensen zouden ze dat ook zo graag willen.

Lees meer Een publicist weet te melden…

Boontje komt om zijn loontje

Het Beleg van Sarajevo (1992-1996) kostte aan zo’n 10.000 inwoners van die stad het leven, en de val van Srebrenica leidde – mede door blunders van de VN en de Nederlandse regering / Joris Voorhoeve minister van defensie – tot het vermoorden van zo’n 8000 volwassen -en adolescente moslim mannen.

Lees meer Boontje komt om zijn loontje

Wilders is een grapjas

Oppervlakkig beschouwd is dat PVV spektakel een grote schertsvertoning en Wilders een grapjas. Het past precies bij de geestesgesteldheid van een volk dat je in dit land in grote getale aantreft. O schande, ten dele het gevolg van een revolte die zo niet bedoeld was, een revolte om meer democratisering, om meer rechtvaardigheid en samenwerking. Mei’68.

Lees meer Wilders is een grapjas

Aangifte tegen een antisemitische pornonazi

Terugblikkend blijkt het een koud kunstje smeerlappen en fascisten te ontmaskeren. Waarom gebeurt dat zo weinig vraag ik me nog steeds af. Ligt hier de verklaring waarom het fascisme steeds weer een herkansing krijgt, zeker binnen een economisch stelsel als het onze? Als je nalaat verbanden te leggen, geen twijfel kent gekoppeld aan een paranoïde instelling ben je er in ieder geval rijp voor.

Lees meer Aangifte tegen een antisemitische pornonazi