Een antisemitisch kippenbrein

In Batavenland is dominee nooit ver weg. Hij maant z’n schaapjes tot de orde en maant ze aan de juiste boeken te lezen, het Boek. En o wee, dominee weet meteen of je de juiste kennis bezit, zo niet, dan zwaait er wat, dan word je verketterd en uit de gemeenschap van de verlichte geesten gestoten. De goedgelovige schaapjes huiveren bij die gedachte.

Lees meer Een antisemitisch kippenbrein

Stalkclub

Die man beneden op de foto heb ik niet horen klagen, die had er alle reden toe. Allereerst is hij Tibaert niet, maar hij heeft Tibaert op een reusachtige en belangeloze manier geholpen. Een deel van zijn audiobanden heeft hij gedigitaliseerd. Hij is ze komen ophalen en terugbrengen. Hij is er maanden mee in de weer geweest zonder dat het een duit kostte. Uitgerekend de foto van die man wordt misbruikt. Dat weten André en z’n vriendin maar al te goed.

Lees meer Stalkclub

Extreemlinks

Lees haar schokkend bericht in zijn geheel, goed gedocumenteerd met foto’s en video-opnamen. U komt dan ook meer te weten over de Tibaert groep, waarvoor recherche uit de Randstad veel belangstelling had.

Lees meer Extreemlinks

Een open deur intrappen

Dit is het gevoel dat je krijgt als je probeert te reageren op fascisten, schorem of niet. Let wel, er bevinden zich ook figuren onder die zich als “links” wensen te bestempelen. Ook dat is voor mij onderhand het intrappen van een open deur. Ga op je gevoel en je intuïtie af als je gedwongen bent door omstandigheden iemand het vertrouwen te schenken, ondersteuning of bescherming te vragen. Zo ging dat tijdens de bezetting ook.

Lees meer Een open deur intrappen

Hufters en een haatkip

Vanwege een gepast moment stuur ik deze informatie van gezaghebbende zijde maar even door. Met dergelijke gegevens gaan zich noemende linkse intellectuelen aan de slag, niet zonder succes. Veelvuldig heb ik er al over bericht, over de Krapuul sekte met name.

Lees meer Hufters en een haatkip

Kerstwake thuis…

Mooi zou het zijn als we ons eens massaal in gingen zetten voor een voor iedereen plausibel kalenderjaar, niet gedomineerd door opgelegde religieuze tradities. Belachelijk toch dat de twaalfde maand van het jaar december, de tiende heet. We zitten nu opgescheept met een wel erg vreemde week van het laatste jaar, doordeweekse feestdagen waar niemand […]

Lees meer Kerstwake thuis…