Een antisemitisch kippenbrein

In Batavenland is dominee nooit ver weg. Hij maant z’n schaapjes tot de orde en maant ze aan de juiste boeken te lezen, het Boek. En o wee, dominee weet meteen of je de juiste kennis bezit, zo niet, dan zwaait er wat, dan word je verketterd en uit de gemeenschap van de verlichte geesten gestoten. De goedgelovige schaapjes huiveren bij die gedachte.

Lees meer Een antisemitisch kippenbrein

Stalkclub

Zou u kunnen leven met de gedachte dat je iemand in zijn integriteit hebt aangetast, een bijdrage hebt geleverd om hem of haar monddood te maken en tot onpersoon, het leven niet waard, te verklaren? Dat je willens en wetens op de ingeslagen weg voort gaat, terwijl je weet hoe moeilijk het is de aangerichte schade te herstellen, zeker via internet? Dat alles in het bewustzijn dat het niet om één persoon gaat maar ook over zijn familie en vrienden, de relaties op internet niet te vergeten. Ik zou me kapot schamen. Fascisten hebben daar kennelijk geen last van, schorem en bekrompen burgers ook niet.

Lees meer Stalkclub

Extreemlinks

Lees haar schokkend bericht in zijn geheel, goed gedocumenteerd met foto’s en video-opnamen. U komt dan ook meer te weten over de Tibaert groep, waarvoor recherche uit de Randstad veel belangstelling had.

Lees meer Extreemlinks

Een open deur intrappen

Dit is het gevoel dat je krijgt als je probeert te reageren op fascisten, schorem of niet. Let wel, er bevinden zich ook figuren onder die zich als “links” wensen te bestempelen. Ook dat is voor mij onderhand het intrappen van een open deur. Ga op je gevoel en je intuïtie af als je gedwongen bent door omstandigheden iemand het vertrouwen te schenken, ondersteuning of bescherming te vragen. Zo ging dat tijdens de bezetting ook.

Lees meer Een open deur intrappen

Hufters en een haatkip

Vanwege een gepast moment stuur ik deze informatie van gezaghebbende zijde maar even door. Met dergelijke gegevens gaan zich noemende linkse intellectuelen aan de slag, niet zonder succes. Veelvuldig heb ik er al over bericht, over de Krapuul sekte met name.

Lees meer Hufters en een haatkip