Louis Sévèke en een fascist in dienst bij de NRC

Fernando Lemos: Série Memórias n.4 (1984)
Kan en mag een medewerker van de AIVD mededelingen doen over de dienst? Nooit of te nimmer zal de dienst namen prijsgeven van medewerkers. Nooit zal duidelijk mogen worden werkt hij voor de dienst of niet. Maar wat als beweerd wordt dat je dood bent?

Omgekeerd ook, je bent dood en toch wordt beweerd dat je voortleeft. Met dit laatste werd Louis Sartorius geconfronteerd, mijn alter ego. Ontkennen nog bevestigen is geloofwaardig. Mogelijk kan dan iemand met speurzin, iemand die het ruikt als hij met een stille te maken heeft, klaarheid verschaffen. Dit deed zich in mijn geval voor. Moet ik me nu ontslagen achten van mijn geheimhouding of moet ik doen alsof ik allang dood en begraven ben? 

Ik kom er niet uit.  Voor mij doemt nu hoop op aan de horizon. Ik heb kennis gemaakt met iemand die Louis gekend heeft, Louis Sévèke om precies te zijn. Via deze weg kan dus in ieder geval ontkracht worden dat de ene Louis de ander niet kan zijn. Dat is winst. Maar werkt Sartorius, alias Tibaert, nu voor de geheime dienst of niet? Het gerucht over zijn betrokkenheid bij de AIVD werd verspreid juist door iemand met speurzin. Mogelijk is dat hij de nu ontkrachte bron (bij de NRC) heeft vertrouwd en verder nog wat zaken in zijn fantasie heeft gecombineerd. Als dat juist is wordt veel duidelijk. Dan bevestigt die persoon daarmee dat hijzelf van het stiekeme soort is, dat hij afgaat op smaad en laster. In zijn geval zou dat niet de eerste keer zijn, we hebben n.l. in dit geval van doen met André de Raaij.

Weet u, tegen infame aantijgingen kun je je doodeenvoudig niet weren. Sterke staaltjes die deze man en zijn kameraden me geflikt hebben betreffen de geheime dienst, pedofilie en homofilie, chanteren en uitschelden van personen en meer van die fraaie zaken. Zelfs mijn vrouw en verdere familie waren niet veilig voor ze. Dit soort praktijken zijn niet grijpbaar, nauwelijks of niet te weerleggen. Maar het kwaad is wel geschied. Dat heet kaltstellen, tot onpersoon verklaren, iemands persoonlijkheid vernietigen. De Raaij cs draaien er hun handen niet voor om. Dit blijkt verder uit hoe ze ook andere personen dan Tibaert wensen te bejegenen. Vervolgens kan iemand gaan kraaien, hij speelt vieze spelletjes. Tja, als je iemand beschuldigt van laakbare zaken en vervolgens laat rondbazuinen die vent deugt niet, wat moet hij dan?

In ieder geval, ik kan geen uitsluitsel geven. De rechter mogelijk wel. We zullen zien. Zeker is dat André de Raaij met vlag en wimpel zal slagen voor het brevet fascist. Dat kan hem nog van pas komen als weer grote tijden aanbreken, links of rechts, dat is om het even. Dan wordt een gedrag als het zijne bijzonder geapprecieerd. Dan wordt verdacht maken van ongewenst tot middel om een doel te bereiken. Kaltstellen wordt dan de gangbare praktijk. Als niet toerekeningsvatbaar laten wegsluiten is er zo eentje, waar André niet vies van lijkt.

Nog dit. Ik heb goede gronden om aan te nemen dat in het verleden de BVD een dossier over mij heeft aangelegd. Veel van dergelijke dossiers zijn in de periode na de val van de Muur vernietigd. Nooit zal meer aan te tonen zijn hoeveel schade mij en anderen dat berokkend heeft. Misschien begrijpt u nu een beetje in welke tragische komedie ik terecht ben gekomen door al die dwaze en verfoeilijke beschuldigingen. Het inspireert me wel om door te gaan, met rechte rug. Het kost me weinig moeite ook…

Fernando Lemos: Espera


U kent de logica van de fascist? “Wat volgens mij waar is, is waar. Ergo, ook al toont u aan dat het onwaar is voor mij blijft het waar. Ergo, alles wat ik beweer is waar.” Ad absurdum. Het woord aan de fascist van dienst bij de NRC:


“Wat heeft het leven eigenlijk met u gedaan, dat u zichzelf dwangmatig in zoveel personages moet splitsen, en dat bedoel ik niet sarcastisch of rancuneus. Heeft u wellicht een concentratiekampsyndroom, of zijn er andere oorzaken voor uw haatcampagnes jegens christenen in het algemeen, en katholieken in het bijzonder.”


Vervolgens enkele dagen later ondermeer:


“Zoals iemand (wie / wanneer / waar?) al eens terecht opmerkte is Louis Seveke helemaal niet vermoord, maar ergens in een villa ondergedoken teneinde aan zowel zijn eveneens hersengespoelde mede-regelneukers (daartussen troffen ze nooit iets aan, van menselijke gedragingen hadden ze geen kaas gegeten, tot one flew over…) als aan een batterij homohatende islamieten te ontsnappen. Zoals iemand (wie / wanneer / waar?) al eens terecht opmerkte is de kliniek waaruit u bent ontsnapt al jarenlang bezig een waardig vervanger voor u te zoeken, maar is het voor hen buitengewoon moeilijk nog een tweede exemplaar met een dergelijke combinatie van wanen, hallucinaties, onlogische gedachtenpatronen, anhedonie, affectvervlakking, hebefrenie en paranoia te vinden, dus ze zitten daar met smart op u te wachten. Zoals iemand eveneens terecht opmerkte is alleen het tweede punt onjuist.”


Conclusie, smeerlappen, fascisten kunnen zich blijkbaar alles permitteren. Een grote bek en je zet alles naar je hand. Ook voor de toekomst. Zie Hitler, zie Wilders, zie deze geliefde anonymus bij de NRC. Je schept zelf je vijand door een beeld te creëren waaruit steeds weer geput kan worden.

Als je dergelijk spul terugleest wordt pas goed duidelijk werkelijke bronnen raddraaiers gebruiken om  haat- en lastercampagnes te voeren, mensen als Van Donkelaar, De Raaij en Dijstelberge. Over hun integriteit en waarheidszin hoeven we dan niet meer te praten, ordinaire fascisten als ze blijken te zijn. Geen wonder dat mijn documentatie over hun wandaden jegens mij diende te verdwijnen. 


Tekening en foto: Fernando Lemos – bron

Een gedachte over “Louis Sévèke en een fascist in dienst bij de NRC

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.