Een discussie over een discussie?

Iran 2011
Blogs en fora. Internet staat er bol van. Kennelijk wordt er meer geschreven dan werkelijk gelezen. Wordt er wel gelezen? Lezen betekent voor alles een tekst trachten te begrijpen, zijn mogelijke doel te achterhalen, de aangereikte argumenten en feiten te falsifiëren. Verder, welke stijlmiddelen worden ingezet, woordkeus, noem maar op. Waartoe dient de gehanteerde stijl?
Het heeft op internet er meer de schijn van dat vooral heel veel geloofd wordt en gekopieerd en nagepraat wordt. Nadenken en een eigen mening vormen lijken schaarse goederen.


Uit ervaring één voorbeeld, het discussieforum van de NRC. Bijna dagelijks wordt door de internetredactie van deze krant een thema uit de actualiteit voorgelegd om over te discussiëren. Vaak doemen thema’s op die met politiek rechts, de Islam, het koningshuis van doen hebben. Teruglezend in oudere discussies levert het beeld op van een aantal vaste scribenten die nadrukkelijk een eigen boodschap kwijt willen. Geen uitwisseling van gedachten, geen kennisname van feiten die niet in de eigen kraam passen, slechts een sterk door een impliciete of expliciete ideologische opvatting gekleurd pamflettisme telt. Alles andere dus dan een debat. Zelfs methodes van het verdacht maken van andere deelnemers behoren tot het repertoire van, om ze maar eens zo te noemen, harde kern.

Sinds einde augustus afgelopen jaar loopt het zelfs de spuigaten uit. Als voorbeeld, samengevat in een soort theaterstukje kan het volgende dienen, een compilatie uit twee discussie thema’s. We tellen hierin vele valse noten, letterlijk, maar vooral figuurlijk. Offenbach had er wel raad mee geweten. Laten we ons beperken tot die ‘bedrijven’ waarbij in de discussie de paranoia en valsheid toeslaan. Voor het gemak zullen we de betrokken personen, beter daders, als in een Offenbachiade Jupiter en Junon dopen. Rooms als ze zijn. De volgorde van de stukjes is uiteraard chronologisch.Eerste bedrijf: het “potdekseldebat”

Jupiter (WN) 6.9.2009, 23:02 uur:

“Zo u ziet: de gelederen sluiten zich, de namen zijn bekend. Bij elkaar een stuk of tien, dus het valt qua aantal nog reuze mee. Aan u de schone taak kaf van koren te onderscheiden, maar dat hangt natuurlijk ook van uw eigen instap af. En zo u ook nu kunt signaleren grijpen ze alles aan om hun gelijk te ʻbewijzenʼ, maar keuren dat bij anderen juist af, want die worden geacht ʻbescheidenʼ te zijn.”

Junon (GvdS) 7.9.2009, 2:25 uur:

“Zwaar onder de gordel uw reactie! Het valt mij zeer tegen dat u uw pennenvrucht hebt laten afdalen naar de duistere krochten van uw brein. Op de man/vrouw spelen kunt u voortreffelijk als puntje bij paaltje komt. Zo leert men pappenheimers kennen. Precies als mijn ervaring hier is met Scaf, alias Sartorius, alias Lookman? van der Meer? Zou mij niet verbazen, hij gaat ten einde voor zijn gelijk. Ben na een zeer laaghartige aanval van hem tenslotte ( wat is wijzer?) de minste geweest en heb mijn hand vergevingsgezind toegestoken. Niet aangenomen! U kunt dit allemaal nalezen bij oudere onderwerpen. Als je elkaar niet kunt vergeven is vrede zoek! Die vrede zoekt Sartorius en al zijn zelven niet. Wat hij zoekt is louter en alleen zichzelfen zij die hem daarin dienen. Dien je hem niet oftewel: kwijl je niet met hem mee, dan zal je het weten! Dergelijke karakters sieren zichzelf niet en staan ver van mij. ZELFS Willem Nijmegen en ik zijn na heftige conflicten (kunt u allemaal nalezen op uw speurtocht) tot vrede gekomen., Daar is intelligentie voor nodig. Ook al zijn we het op Wilderspunt totaal niet met elkaar eens, we herkennen in elkaar onze grote zorg omtrent de zittende regering… hij rechtsom, ik linksom. Nee, geen schootzitterij, maar open en eerlijke waardering voor het slijpen der geesten. Overigens is niemand mijn vijand als het om politieke kleur gaat. Ik spoor met rechts, links, arm, rijk en heb alleen en uitsluitend grote aversie tegen onzuiver discussiëren en louche steken onder water.”

Jupiter (WN) 7.9.2009, 11:07 uur, 12:48 uur, 14:19 en 21:44 uur:

“Gloria—Bedankt, je hebt exact verwoord zoals ik er ook over denk. Als we tot een dergelijk rioolniveau moeten afdalen -en dat hier ook nog eens norm wordt- kan je het forum beter sluiten, want maken ratten de dienst uit. Ik zit nu krap in de tijd, maar hier is het laatste woord nog niet over gezegd.”

“Waarmee bewezen dat ʻHanneke Van der Meerʼ uit dezelfde koker komt als Scaf, Sartorius, De Graaff, Lookman of hoe het zich ook wenst te noemen. Goed gezien Gloria, laten we er verder geen woorden meer aan vuil maken, die tijd kan beter besteed.”

“Gloria, s.v.p. niet op reageren, ik ben even met wat onderzoek bezig, uitslag volgt vanavond of morgen.” “Gloria, wil je mij s.v.p. even mailen op (tijdelijk adres) noviomagus@live.nl Graag met eveneens tijdelijk adres, voorzien van je naam en tweecijferig nummer, alsmede tijdstip van verzending. Na ontvangst meld ik me weer hier.”

Jupiter (WN) 8.9.2009, 17:34 uur:

“Okee Gloria! Meneer ʻSartoriusʼ, wat heeft het leven eigenlijk met u gedaan, dat u zichzelf dwangmatig in zoveel personages moet splitsen, en dat bedoel ik niet sarcastisch of rancuneus. Heeft u wellicht een concentratiekampsyndroom, of zijn er andere oorzaken voor uw haatcampagnes jegens christenen in het algemeen, en katholieken in het bijzonder.”

Slot eerste bedrijf.

Voor de duidelijkheid nog even de rolverdeling: Jupiter gespeeld door Willem Nijmegen, Junon door Gloria van der Spek.


En nu, bij wijze van intermezzo, het volgende uit een discussie over “Inglorious Basterds”. Hou deze titel in gedachte!

Jupiter (WN) 11.9.2009, 16:44 uur:“Tja, Mostafa, er was ook een tijd dat blanke christenen veronderstelden dat joden koosjer waren, maar enerzijds werden ze wijzer door de dagelijkse praktijk (kijk nog maar eens in oude, maar nog steeds actuele woordenboeken), anderzijds wordt die praktijk al zeventig jaar op Ubermenschliche wijze rond, in en door Israel bevestigd. Als er voor christen- en islamietenhaat gronden te rechtvaardigen zijn, dan voor jodenhaat eveneens. En gelet op de gang van zaken in Israel gedragen de Palestijnen zich nog uiterst beschaafd, vergeleken met het Israelische Herrenvolk.
Eergisteravond introduceerde Van Agt zijn boek ‘Een schreeuw om recht / de tragedie van het Palestijnse volk’ bij Pauw & Witteman. Hij stelde destijds te hebben gefaald, door zijn oren kritiekloos te hebben laten hangen naar de toenmalige adoratie voor dat land. Berustend op een schuldbesef en onwetendheid, beide inmiddels ruimschoots achterhaald, reden voor de christelijke Van Agt zijn visie te wijzigen, en dat kan van de notoire christenhater op dit forum gezegd noch verwacht worden. Toch vreemd, want waar katholieken geloven in een drie-eenheid, vertegenwoordigt de rabiate katholiekenhater alhier zelfs nog meerdere personen, die allen een eigen leven leiden, met en -voor de vorm- soms ook tegenover elkaar. Wel komen ze met elkaar een oneindig begrip voor islamieten overeen, vooral voor de ontaarde exemplaren. Voor de goede orde: ze zijn dus te herkennen aan hun Wilders-, christen- en katholiekenhaat, het negeren van vragen en argumenten, het ontbreken van nuances, het verleggen van accenten, het ontkennen van enige realiteit, het schofferen van hen niet welgevallige meningen (de meeste), en het afwijken van onderwerpen ten faveure van eigen stokpaardjes. Dat alles uiteraard met nicknames, want de goddelijke ontwerper houdt niet van openheid, al verlangt hij dat maar wat graag van anderen. Oh ja, hij verwijt ook graag anderen waar hij zichzelf permanent aan schuldig maakt, maar dat is dus om Zijn gang te kunnen gaan, waar hij andere gangen uit het oog is verloren. Zijn nieuwe creaties komen doorgaans als een leeggeprikte ballon uit de lucht vallen, om zich eerst even te legitimeren, en gaan vervolgens op hun doel af, als man of vrouw. Dat doel betreft nooit islamieten, dus het zou ook een moslim kunnen zijn, grazend op Links Groen.
De militaire overmacht van Israel tegenover de machteloosheid van het Palestijnse volk, Mostafa, dat is de realiteit van het nu, en die is alleen maar met Palestijnse mobieltjes te filmen. Laat je dus geen rad voor ogen draaien met al die fruitschalen vol rottende appels en peren, maar hou altijd die Palestijnse boer voor ogen, die al zijn olijfbomen vernietigd zag worden voor de bouw van een scheidingsmuur, met instemming van de bond van hedendaagse fascisten, van joods tot CDA.”Tweede bedrijf: het “kopdoekjesdebat”
(hierin treedt Jupiter ook als travestiet op, hem/haar zullen we Platée noemen)
Platée (WN/JvdV) 12.9.2009, 14:24 uur:

“Meneer de Graaff, ik begrijp echt niet wat u bedoeld, en voel me als vrouw echt niet op mijn gemak tussen al die hoofdoekjes. U bent een man, dus wilt u mij eens uitleggen waarom u vind dat vrouwen wel en mannen geen symbolen hoeven te dragen.”

Jupiter (WN) 12.9.2009, 17:17 uur:

“JN de Graaff (annex Louis Sartorius / Alphonse Scaf / Paul Lookman / Hanneke van der Meer etc.)—Zoals iemand (wie / wanneer / waar?) al eens terecht opmerkte bent u als een met Stalinistische peroxide gehersenspoeld anarchist (het is allemaal de schuld van het kapitaal / is het hiet oorlog?) annex islamitisch anuskruiper al geruime tijd bezig het forum te ontwrichten met postings die kant noch wal raken, maar enkel bedoeld zijn een u onwelgevallig onderwerp of al even onwelkome reacties daarop in uw kwalijk riekende modder te baden. Ik geloof niet dat een dergelijke dubieuze instap de bedoeling van een discussieforum is. Zoals iemand (wie / wanneer / waar?) al eens terecht opmerkte is Louis Seveke helemaal niet vermoord, maar ergens in een villa ondergedoken teneinde aan zowel zijn eveneens hersengespoelde mede-regelneukers (daartussen troffen ze nooit iets aan, van menselijke gedragingen hadden ze geen kaas gegeten, tot one flew over…) als aan een batterij homohatende islamieten te ontsnappen. Zoals iemand (wie / wanneer / waar?) al eens terecht opmerkte is de kliniek waaruit u bent ontsnapt al jarenlang bezig een waardig vervanger voor u te zoeken, maar is het voor hen buitengewoon moeilijk nog een tweede exemplaar met een dergelijke combinatie van wanen, hallucinaties, onlogische gedachtenpatronen, anhedonie, affectvervlakking, hebefrenie en paranoia te vinden, dus ze zitten daar met smart op u te wachten. Zoals iemand eveneens terecht opmerkte is alleen het tweede punt onjuist.”

Junon (GvdS) 13.9.2009, 4:24 uur:

“U vergeet nog 1 die mede ontsprongen is uit het veelstemmige brein van Sartorius: onze allochtoon! Hoe kan een mens een forum domineren en voortdurend in gesprek blijven met zichzelf? Door zich allerlei ʻfigurenʼ aan te meten en daarvoor niets schroomt. Bijna ziekelijke neiging zich hier dominant te willen manifesteren door al de stemmen in zijn hoofd te laten opdraven. Iedere dag zodra ʻSartoriusʼweer verschijnt, rolt de rest ook op rij meegaand mee uit zijn brein tot in de kleinste uurtjes. De manier waarop hij Moustafa Moktafi laat opdraven is ronduit gênant! De ʻallochtoonʻ wordt steeds ordinairder en onderhoudt zich alleen met zijn andere hersenspinsels. Vrouwtje van der Meer is weer in de kast gestopt en Cramer mag voorlopig blijven. Voor iedereen die een beetje slim is en oplet(!) wordt duidelijk met wat voor verschijnsel we hier van doen hebben… een ernstig psychisch gestoord geval.
Laten we maar hopen dat de NRC haar moderators weer inzet, zodat de boel hier niet meer uit de hand loopt! Het ergst denkbare medicijn voor Scaf alias Sartorius, alias zijn hele eigen rest! Een grotere straf is er niet voor hem… geen gehoor meer te geven aan zijn veelstemmerij die hem zichzelf op milde manier her en der laat tegenspreken, maar zich meestal op de eigen ijdele borst laat slaan. Ik reageer allang niet meer op Sartorius en zijn rare figuren! (…) Heel ʻSartoriusʼ en zijn schijnfiguren slaan inmiddels een modderfiguur. Het peil zakt gigantisch en komt de ware aap uit de mouw. En dat is maar goed ook!”

Jupiter (WN) 13.9.2009, 11:38 uur en 11:44 uur:

“Gloria van der Spek—U slaat de spijker op zijn kop! Het is onvoorstelbaar wat hier op het forum door een (anoniem) figuur in en met vele gedaanten wordt gemanipuleerd, maar gelet op de vele rode draden en de wijze van opvoeren moet het toch voor de NRC-redactie mogelijk zijn dit een halt toe te roepen, willen ze het forum nog een beetje serieus nemen. Ook verder ben ik het volledig met uw reactie eens, en negeren van dat handeltje is het beste.”

“Van de doden niets dan goeds, maar zoʼn lekker mannetje was Louis Seveke niet. En ook hier kwam de kogel van het door u geadoreerde extreem links, maar nu viel het even tegen, nietwaar. Smakeloos? Ach, valt reuze mee als je ziet hoe christenen en katholieken hier worden onderuitgehaald, dus van gewenning zou toch sprake moeten zijn.”

Jupiter (WN) 13.9.2009, 12:49 uur:

Postings t/m 176: Mostafa Mouktafi: 50 Patric Faas: 11 Louis Sartorius: 7 JN de Graaff: 6 Veronica Cramer: 5 Olav Meijer: 3 L. Draoui (wie?): 5 Paul Lookman: 1 Totaal 88 van aantoonbaar links, grotendeels uit dezelfde koker.

Platée (WN/JvdV) 13.9.2009, 14.17 uur:

“Meneer de Graaff, u heeft nog geen antwoort op mijn vraag bij 85 gegeven, zout u dat alsnog willen doen?”

Platée (WN/JvdV) 13.9.2009, 15.17 uur:

“Harrie Vrijmans—Jazeker, daar zit wel degelijk een strategie achter. Ze kapen met zijn allen een thema (zie ook ʻWildersʼ hiervoor) door er een schier eindeloze reeks niet terzake doende of mis- dan wel afleidende reacties op los te laten, in de hoop dat anderdenkende meningen het zwijgen er maar toe doen, of het veld ruimen. Dat laatste heb ik al diverse malen zien gebeuren, mensen kunnen hun tijd wel beter besteden. Uiteindelijk staan ze vooral voor eigen parochie te preken, en daarmee is het doel bereikt, en kan het forum als slijpsteen ter ziele. Bij islamgerelateerde onderwerpen is dit norm, elders komt u ze zelden tegen, daar is geen eer aan te behalen. Het wordt dus tijd dat NRC ingrijpt, en anders kunnen ze dit forum beter opdoeken, net als met die hoofden gebeurt waar geen kritiek op geuit mag worden.”Jupiter (WN) 13.9.2009, 16:18 uur:

“Dat hoofddoekverbod is volkomen correct, en zou het eveneens moeten zijn voor eenieder die vrouwenrechten hoog in het vaandel heeft. Dat een religie dergelijke idioterie voor heet te schrijven -in ieder geval als interpretatie misbruikt- zegt al voldoende over zowel impact als kwaliteit ervan. En we zijn hier niet in het Rifgebergte, terwijl de ezels als vervoermiddel ook al geruime tijd geleden hebben afgedaan. Toegegeven, sinds die tijd nemen ze vaak plaats in discussiefora, ook namens het Rifgebergte.”

Jupiter (WN) 13.9.2009, 16:52 uur:

Ik blijf erbij: dat hoofddoekverbod is volkomen correct, en zou het eveneens moeten zijn voor eenieder die vrouwenrechten hoog in het vaandel heeft. Dat een religie dergelijke idioterie voor heet te schrijven -in ieder geval als interpretatie misbruikt- zegt al voldoende over zowel impact als kwaliteit ervan. En we zijn hier niet in het Rifgebergte, terwijl de ezels als vervoermiddel ook al geruime tijd geleden hebben afgedaan. Toegegeven, sinds die tijd nemen ze vaak plaats in discussiefora, ook namens het Rifgebergte.”

Junon (GvdS) 14.9.2009, 3:13 uur:

“Om maar weer even te constateren: daar gaat ie weer op rij! Je vraagt je af hoe hij die stemmen in zijn hoofd eens gaat leren beheersen? De Sartoriusfamilie in de verdediging met argumentatie die niemand zal verbazen… altijd na-mekkeren and never forget! Let op hoe hij met de zijnen bij ieder bericht zijn kwallerige beetjes onder water geeft. Voor alle duidelijkheid Sartorius: u bent met de uwen zwaar door de mand gevallen. Uw appels vallen nu eenmaal niet ver van de boom.
Moet mij wel van het hart dat ik uw jn de Graaff op dit forum zal missen. Met hem pakte u zichzelf tenminste nog aan! Met uw ʻallochtoonʼ gaat u écht op de bek. Was het nou maar dat goede fouten worden gemaakt door uw Mostafa Mouktafi, maar dat is u niet gelukt. Uw ijdelheid verraadt u! Te ʻdureʼ woorden bij té ʻdommeʼ fouten. Fake all fake! Neem nou uw Cramer: zij trapt er niet in? Ach ja, u dacht de zaak om te draaien? Wie trappen er niet in? Mensen die u niet naar de mond praten en exact weten hoe u dáár mee omgaat! Ook hierbij kon uwer ijdeler gekrentheid zich niet bedwingen en dat lezen we terug in zowat ieder bericht: Katholiek en Wilders. Ofwel: Gloria en Willem! Dáár heeft u uw giftige pijlen op gezet. Zielig, onbeschaafd en veelal ordinair. Afgezien van het feit dat u hier geen enkele concurrentie van wie dan ook tolereert. Laat stáán van een vrouw! U bent zo vrouwonvriendelijk als de neetjes en de vrouwen die u uit uw brein schudt zijn niet bepaald de slimste. Stelt u voor!! Dát mag alleen zijne hoogwaardigheidsbekleder alias Louis Sartorius alias Alphonse Scaf zijn in de persoon van meneer de Maastrichter ʻStarʼ. In die ʻzonʼ overschaduwt u uw zelven door ze nederig onder u te houden en ze ʻvrijuitʼ te geven rond uw hoofdpersoon in de vorm van onbenullige australian nighttalk en decadente ʻallochtoneʼ sleeptalk. Heb een beetje RESPECT voor moslims! Om over vrouwtje van der Meer maar niet te preken: het naïve verwarde typje. Sartorius laat u nakijken! Of pak de zaak slimmer aan. Maar geloof me, dát gaat u niet redden. Dit ʻtypjeʼ ruikt u op afstand in al uw gedaanten. Kwestie van goed lezen en het (S)kafse van het korense te scheiden. Tja. En dát… voor een vrouw!”

Platée (WN/JvdV) 14.09.2009, 15:28 uur tot 21:21 uur:

“Paul Lookman Welk serieus debat bedoeld u? Wat ik hier zie zijn enkel vergeefse pogingen van u met eeen groepje geestverwanten om iedereen zwart te maken die het niet met hun linkse radicale idealen eens is. En hoe anoniem bent u zelf meneer ʻLookmanʼ, net zo anoniem als meneer Scaf alias meneer Sartorius? Waar woont u, wat is uw adres en telefonnnummer? Als u dat geeft zal ik het kontroleren, en tot dan bent u net zo anoniem als degene die u dat verwijt. en uw oordeel over Willem van Nijmegen slaat ook al nergens op, u probeert hem aleen verdacht te maken, lekker diertje bent u hoor!

“veel loos geklets, maar nu nog uw antwoord op mijn vraag, nmeneer of mevrouw Lookman, of is het mischien toch Sartorius of… Graag dus even uw echte naam en adres hier vermelden, dan kan ik kontroleren of u de waarheid spreekt.

“Maar meneer Looktorius, hoe komt u daar nou toch bij? Moet ik dan voor elke reaksie een half uur wachten? En hoe kan ik nu weten dat u geen pseumodien gebruikt, terwijl u dat wel anderen verwijt. Als u gaat verwijten moet u zelf natuurlijk wel recht in de leer zijn, anders staat dat zo gek. Begrijpt u het een beetje?

“Wat bedoelt u nou met analfabte Hollanders? Anaal gefopte Hollanders? En ik heb geen zoon hoor, alleen maar wat winkeldochters. Heeft u een dhz- zaak met al die zagen en boren?

“meneer Mouktafi waar bemoeid u zich eigenlijk mee? Ik zie hier duizenden reaksies van u in het koeterwaals, waar u ook nog eens helemaal niets word gevraagd. Als u dat nou eens afleert komt dat het lezen ten goede, en de diskusie eveneens.

“Meneer Mouktafi u mag gerust zeggen wat u denkt hoor, maar in de rede vallen is niet zo netjes als twee mense met elkaar aan het praten zijn. Dat noemen ze hier beschaving, maar ik weet natuurlijk niet hoe ze dat bij u noemen. Nu lijkt het net alsof u anderen hun mening niet gunt, en dat zal toch hopelijk niet waar zijn, nietwaar. En verder rekent u mij van alles toe, ook al niet zo netjes, ik noem u toch ook niet zo raar.

“Meneer Sartorius, ik begrijp echt niet wat u bedoeld, wilt u het nog eens uitleggen, u bent een beetje heetgebakkerd geloof ik.

“Meneer Mouktafi, ik praat zals ik praat, net als u, en daar hoort u mij niets over zegge, maar een grapje kan toch geen kwaad. En verder zou ik het
aardig van u vinden als u mijn vraag beantwoordt.

“Meneer Mouktafi, waarom denkt u toch steeds aan truucjes? ik vraag u alleen waarom u steeds opnieuw antwoord op vragen waarbij u niets word gevraagt. Zo kan ik ook wel duizend berichtjes plaatsen, maar wat schieten we daar nou mee op? Het is niet zo netjes u overal mee te bemoeien, dus waarom doet u dat nou?

“U bent trouwens wel snel met oordelen, mischien wel te snel, want mensen moet ook eten en hebben nog veel meer te doen dan aan de pc te zitten. “meneer Sartorius, u bent geloof ik een beetje de weg kwijt, want ik heb meneer Lookman een lekker diertje genoemd. Of is dat een tweelingbroer van u en zitten jullie samen aan de pc?

“Meneer Mouktafi, u geeft nog steeds geen antwoord op mijn vragen, zo lastig zijn ze toch niet? En wat moet ik nou met zoʼn rare opmerking van u, dat slaat toch nergens op. ik wacht nog steeds op uw antwoorden of toelichting bij 299, 307 en 316…

“Meneer Sartorius, van uw seksistische opmerkingen ben ik niet gedient. Ik mag toch hopen dat u niet zoʼn vies oud mannetje bent, waar islamitische meisjes juist die hoofdoekjes aan te danken hebben. Als u nog een keer van die rare toespelingen maakt dien ik een klacht in.

“Meneer Mouktafi bent u gevlucht voor de antwoorden? En ook van uw vieze praatjes ben ik niet gediend. Om uw eigen woorden van 315 te herhalen: Mouktafi schaamt zeer en liep weg.”


Finale
Een herboren Jupiter treedt op, gespeeld door Willem van Gelre. Whatʼs in a name?

Jupiter (WvG) 15.9.2009, 21:30 uur:

“Jan France—Graag uw attentie voor de 2e alinea van 362, en daarna de 1e alinea, waarmee zij bewezen dat de hogepriester / forumdirecteur zichzelf onbeschoft vindt, en dat wil ik beslist niet tegenspreken. Vive la France, ik vertrek naar Nice!”

Doek.

Nooit hebben we nog iets van Willem Nijmegen en Janneke van der Veer vernomen. Ondanks zijn escapades en gedaanteverwisseling is Gloria Willem trouw gebleven. De band lijkt inmiddels inniger dan ooit. Een ware katholieke. Daartussen stoken is een onvergeeflijke zonde.Epiloog

Junon (GvdS) 29.9.2009, 17:53 uur:

“Het was te verwachten, Alexander H. Corsega?? ( whatʼs in a name?). En er worden nogal wat namen gebruikt om ʻde stilteʼ kracht bij te geven, toch? Beetje over the top uw reactie, niet? Kan ik mij heel goed voorstellen in uw plaats…
Toch raad: uw namen minder verpakken in ijdelheid. Gewoon Jan Zwijger, Mien Stilleven of laten we eens uitpakken Teun Harm Gijs van Kwaad tot Ergernis zou mogelijk meer kans van slagen hebben gekregen de toets der oprechtheid slinks te doorstaan. Maar helaas is óók deze venijnige poging u nadelig geworden. Moet natuurlijk wel weten wie u voor zich hebt…kom op zeg! Ik ben gekke lowietje niet!!
Wens u meer succes bij een volgende keer. Zoveel ʻdureʼ woorden hoeven nou ook weer niet. Daarmee overschreeuwt u uw hang naar erudieterigheid en komt de povere stilte niet ten goede. Heeft u wel gehoord van de dreunende gong of een schetterende cimbaal? Doet u eens moeite en pak een stiltemoment:1 Corinthiers 13.
Nooit te oud om te leren toch?”

Wat is hier aan de hand? Een kwestie van paranoia, van monddood maken, ja van wat? Met alle middelen doorzetten van partijpropaganda, hier PVV en SP? Lezing van meerdere discussies wijst in die richting. Een combinatie van deze factoren?
De gang van zaken bij het discussieforum van de NRC geeft wel te denken. Voer voor psychologen en sociologen?
Een aardige noot is overigens nog dat een anonymus, een anonymus met alle trekken van de politicus Wilders, na vele gedaantewisselingen en gebruik van trollen inmiddels als transsexueel deelneemt onder de naam Maria Pekelharing. Hierboven is hij nog actief als Willem. Als Mevrouw Pekeltje gaat hij onversaagd op de vertrouwde wijze verder als zijn leermeester, paranoïde en fascistoïde als beiden zijn.

De brandende vraag blijft, zegt het bovenstaande iets over het gebruik van internet, fora en blogs incluis?
Of zou het zo zijn dat ik echt in de war ben, schizofreen, en wat niet al? En u bent geslepen genoeg om mij te doorgronden? Dan kunt u een prijs winnen! Zie maar: “Het slijpen der geesten”. Wilt u snel meer inzicht verwerven hoe een forumfascist te werk gaat? Neem dan even “Feind hört mit…” door met de betreffende links.Update 27.12.2010
Het “tweede bedrijf” in een uitvoerige samenhang:

Verdere verwijzigingen:


Uitgelicht: vrouw in Iran 2011 – screenshot ©arte
Foto midden: Servaasprocessie Maastricht met bisschop Gijsen – Foto beneden: © dpa
Afbeelding: “Birds of America”

Een gedachte over “Een discussie over een discussie?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.