Louis Sévèke en een fascist in dienst bij de NRC

Als je dergelijk spul terugleest wordt pas goed duidelijk werkelijke bronnen raddraaiers gebruiken om haat- en lastercampagnes te voeren, mensen als Van Donkelaar, De Raaij en Dijstelberge. Over hun integriteit en waarheidszin hoeven we dan niet meer te praten, ordinaire fascisten als ze blijken te zijn. Geen wonder dat mijn documentatie over hun wandaden jegens mij diende te verdwijnen.

Lees meer Louis Sévèke en een fascist in dienst bij de NRC

Vrolijk makende zaken…

Waarom doe je wat je doet? Handelen we uit vrije wil of komt ons handelen voort uit een veelheid van factoren die we zelf niet in de hand hebben, geen kennis van kunnen hebben, niet te doorgronden zijn, zowel van buitenaf als wel van binnenuit, vanuit onze eigenaard om het maar eens salopp, nonchalant te formuleren?

Lees meer Vrolijk makende zaken…

Ach, de NRC…

Was ze nog maar betrouwbaar, maar dat is ze beslist niet. Hoe ik dat weet? Simpelweg door eigen ervaring. Onder leiding van een moderator kon het goorst denkbare PVV schorem rustig zijn gang gaan. Stukjes gericht aan de oud-hoofdredacteur hieromtrent werden naderhand gezwind uit de kolommen verwijderd.

Lees meer Ach, de NRC…

Namen, namen, namen…

Logisch dat je er niet omheen kan namen te noemen. Degenen die hetgeen hier te lezen valt wensen te zien als een persoonlijke vete slaan de plank volledig mis. Minkukels interesseren mij an sich niet. Aan hun glorificatie meewerken is wel het laatste dat me invalt.

Lees meer Namen, namen, namen…