Een dwaling of opzet?

Bedoeïenen Algerije (1942)
Hoe ver kun je gaan om iemand via internet monddood te maken? Door hem als gezwel, hem als ontsnapte psychopaat, lijdend aan een concentratiekampsyndroom en forumterrorist weg te zetten? Als stalker te kenschetsen? Door alles, letterlijk alles in zijn tegendeel te laten verkeren. Door zelf in de praktijk te brengen wat je anderen verwijt.

Zelf noemt een dergelijk sujet zulks invoelend vermogen, een eigenschap voorbehouden aan hoog intelligente personen. Willem Nijmegen is onze zegsman in deze, een anonymus uit Berg en Dal.Twee vragen dringen zich op. Waarom zou je je toevlucht nemen tot onoorbare middelen om iemand dwars te zitten, te belasteren, om hem of haar de identiteit te ontnemen?

Hoe je tegen deze praktijken te wapenen?

Om op de eerste vraag een zinnig antwoord te geven zou je op zijn minst een duidelijker beeld moeten hebben over de pleger van deze wandaden. Als deze toegestaan wordt volledig anoniem te opereren en daarbij op steun kan rekenen wordt het een moeilijke missie om die beweegredenen te doorgronden. Je stoot op de tactiek van de verschroeide aarde.Hoe je te wapenen? Negeren, ontmaskeren, melding maken van malversaties? Daartoe heb je medewerking nodig anders sta je alleen tegenover een veelkoppige draak, is mijn ervaring. Een van de voorbeelden tot weigering van medewerking staat hieronder. Op die mail heb ik nooit antwoord ontvangen. Een gangbare praktijk weet ik inmiddels.

Het enige dat rest is een middel dat internet ook biedt. Een eigen weblog. Iedereen kan dan ongecensureerd een kijk krijgen op zaken die niet door de beugel kunnen. Belangrijker, het zet hopelijk aan tot nadenken over miserabele praktijken die op internet plaatsvinden al lijkt het kader, hier de NRC, nog zo respectabel.

Onderstaande mail aan de moderator beëindig ik met “Onderhand moet het toch een keer afgelopen zijn met die idioterie.” Die idioterie begon nu één jaar gelden. Als er niet snel een einde aan komt zal ik volledige opening van zaken geven. In eerste instantie door alle aan de NRC gerichte correspondentie hier als een PDF bestand op te nemen. Want, weet u, ik zit een beetje in mijn maag met de vraag, is hier sprake van een voortdurende dwaling van de moderator of van opzet? Bij gebrek aan een behoorlijke communicatie heb ik er geen zicht op.

Heeft de moderator geen studie “communicatie-wetenschappen” achter de kiezen? “Communicatie is voor mij een kritische succesfactor.” Aldus een mij bekend persoon. Iemand die “communicatie-wetenschappen” (het heet echt zo) heeft gestudeerd. Die journalisten van tegenwoordig toch. Iets verkopen, zichzelf verkopen, daar slagen ze wel in. Voor het overige? Het thema is en blijft paranoia, maar als het zo door gaat word ik er nog besmet door ook. Dat is het me niet waard, dat begrijpt u! Belangrijk voel ik me ook al niet. En er zijn zinvollere activiteiten dan je met een gepekelde haring bezig te houden. Zullen we hem al vast een koosnaampje geven? Pekeltje?

—–Oorspronkelijk bericht—–
Verzonden: maandag 26 oktober 2009 22:51
Aan: NRC Internet
Onderwerp: forum

Geachte heer, mevrouw,

Kunt u mij informeren over het hoe en waarom dat bij voortduring mijn stukjes niet geplaatst worden en van uitgesproken lasteraars wel?
Hier mijn laatste bijdrage (ze ‘verdween’ na het doorsturen):

De werkelijke hetze, zie: 50/60/61/63/73/74/77/78/106/114/116/122/124/125.
Ter informatie van de overige deelnemers.
Beste mensen, draai het eens een om. Voor de hand liggend toch. Wie kan er zich getroost zoveel moeite geven om iets dergelijks klaar te spelen: een ’sartorius-familie’. Kan dat überhaupt wel, zo’n volslagen belachelijke poppenkast bij elkaar fantaseren? De waan van Willem en Gloria, en die zou nog waar zijn ook! Ze kennen geen greintje twijfel, het meest opmerkelijke van al, 
Willem zou beter moeten weten. Hij ondernam daadwerkelijk een poging en die mislukte jammerlijk. En dat voor iemand die zich rekent tot de werkelijk hoogbegaafden.
Toch blijft Willem maar doorgaan ondanks het demasqué dat nu plaatsvindt. Een kat in het nauw? Het laatste staaltje onzin: ‘Sartorius reageert per abuis op Lookman.’ Ook hier gaat Willem weer op zijn bek om het in de woorden van zijn geliefde Gloria uit te drukken. Willem en Gloria, die al maanden op de hoogte zijn dat Louis Sartorius het alias is voor Alphonse Scaf, raken steeds verder verstrikt in het door hunzelf gecreëerde waanidee.
En waar is toch Willem’s Janneke gebleven? Ingevroren of door het riool weggespoeld? Voor mensen die schrikken, Janneke was het geesteskind van Willem Nijmegen, geen levende Janneke. Wie weet zijn droomvrouw? Janneke noemde Lookman Looktorius en zelfs ‘lekker diertje’. Staalhard beweert de heer Nijmegen hier boven: “…ik hoef mezelf niet te verloochenen door meerdere gestalten aan te nemen…”. Zijn er wellicht nog meerdere afsplitsingen van Willem? Ik zou het niet weten.
Moet je dan maar alles wat deze heer te melden heeft met de mantel der liefde toedekken? Alles wat hij ooit geschreven heeft als niet bestaand beschouwen? Werkt het zo? Dan kun je je ongestraft wel zo ongeveer alles permitteren. Lees eens wat P.F. Thomése zaterdag in deze krant te melden had.
Harrie Vrijmans, dankzij uw morele zorgen was vanaf 21 juli iedereen op de hoogte van mijn ware naam. Volgens uw ethische principes zou ik dus simpel uw naam mogen verkondigen. Wees niet bang, Harrie, dat zelfs komt niet in mij op, terwijl u zich samen met Willem voortdurend niet aan de netetiquette blieft te houden. “Open vizier en geen smaad en/of laster”, weet u wel? Ook ben ik niet rancuneus, hoewel ik er alle redenen toe zou hebben.
Voor iedereen, die zich ongemakkelijk voelend afvraagt wat hier aan de hand is, zou ik willen aanraden, lees eens de discussie van 29 augustus 2009 door. “Moet een troonopvolger persoonlijke offers brengen?” Het potdekseldebat. Een amusant en wrang leerstuk.

Onderhand moet het toch een keer afgelopen zijn met die idioterie.

Met vriendelijke groet,
A. Scaf
Nog niet overtuigd of vraagt u zich ook af, dwaling of opzet? Lees het hele blog: “Vindt u dat kraken verboden moet worden?” U valt van uw stoel. En nogmaals, dit soort dwazen kunnen ongelimiteerd verder gaan met het beschadigen van mensen. Absurd! Ergo, manipulatie alom. Bijgevolg, een impasse…

Nog even iets anders. Zou Pekeltje kampen met angst voor het vrouwelijke? Nooit toegekomen zijn aan een volwassen sexleven? Zou hij worstelen met frustraties opgelopen in zijn kinderjaren door het gevoel zondig te zijn? U weet, die vervloekte Roomse opvoeding? Teveel moederbinding? Het is n.l. opvallend dat Pekeltje werkelijk de enige is in het forum die zich regelmatig uit over zijn (vermeend?) sexleven.

Spontaan schoot me dit te binnen bij het teruglezen van zijn gedoe onder de naam Janneke van der Veer.


Vorig jaar september was een thema aan de orde waar mijn vrouw tientallen jaren nauw bij betrokken was, de kinderzorg: “Wat is de voornaamste oorzaak van de wachtlijsten in de jeugdzorg?” Een opvallende bijdrage viel er te lezen, eentje waarbij ik me niet aan de indruk kon onttrekken dat ze uit dezelfde koker kwam als al die bijdragen van Pekeltje c.s.:

Fletcher Enema zegt: woensdag 9 september 2009, 9:29 uur
de wachtlijsten lopen op omdat er teveel mensen zijn die behandeld moeten worden!

Deze gore link, goor ook i.v.m. het thema, werd gevolgd door dit ‘grapje’:

Pizza Paolo zegt: woensdag 9 september 2009, 10:32 uur
Ik denk dat het een opeen hoping is van factoren. De pizza’s worden duurder, en worden niet meer goed bezorgt, dus slechte uitvoering. Alleen ik Pizza Paolo, weet hoe je pizza’s moet bezorgen. Want ik ben een echte pizzakoerier.

Eens gaf Pekeltje een link naar een softporno-site, waar naast de bekende collectie blote tieten een perverse montage viel te zien, waaruit de conclusie viel te trekken dat de nazi misdaden, die van de vernietigingskampen in het bijzonder, helemaal niet zo uitzonderlijk waren.

Een ding is zeker, Pekeltje is een vies mannetje, stiekem en gefrustreerd. In een woord: vulgair. Een dergelijke conclusie is makkelijk te trekken uit zijn geschriften. Een beetje mensenkennis is hiervoor ruimschoots voldoende, daarvoor hoef je beslist niet doorgestudeerd te hebben.

Merkwaardig of niet. De porno rotzooi bleef ongestoord staan. Evenals al die andere troep van Pekeltje…

Wel is zeker, Pekeltje is een dankbaar onderwerp om paranoïde gedrag op het spoor te komen. Zelfs een vermakelijk onderwerp alles bij elkaar genomen. Zo bezien moeten we blij zijn dat hij zich door niets en niemand laat weerhouden. En wat hij ook ooit mag uitvreten, op eentje kan hij bouwen. Op Gloria, ook al gaat hijzelf op distantie.

“Wat bezielt u om zo onoorbaar uit te pakken naar Willem Nijmegen en mij? U verzint er maar op los! Het houdt niet op. Wat is er aan de hand met u? Aandacht? Proberen hier mensen te verzamelen op platvoerse wijze. Hem te betichten van wat hij nooit gezegd heeft! (Seksueel contact? Hoe haalt u het in uw hoofd?) Vanaf nu neem ik u niet meer serieus. U bent een stoker en kruipt zelf op alle schoten die u zo uitkomen. U vervalt in – zo lijkt het- in dronkemansgezwam. Pakt u zichzelf eens aan en kom tot u zelf. Hopelijk brengt het u tot een welgemeend excuus naar Willem en mij. Want wat u daar allemaal uitkraamt hebben wij niet verdiend. Pas dan valt er verder te praten… tot dan!”
(Gloria van der Spek op 7-9-2009 aan JN de Graaff)

Pekeltje en Gloria, twee Roomse rakkers onder elkaar. Ach, dat geruk aan die piemeltjes, ze zijn er niet dood aan gegaan. Waar maakt u zich dan druk over? Of anders, blijf met je poten van de kerk af, in hun bewoordingen katholiekenhaat. Dat is pas erg, mensen zouden eens iets kunnen gaan begrijpen. Dat is gevaarlijk, iets leren doorzien van een bepaalde orde, aan een orde waaraan niet getornd mag worden, hun orde.

De orde waar de “Dritte im Bunde” zich zo bij thuis voelt. Onze dwalende moraalridder. Af en toe neemt er iemand de moeite om op zijn daadwerkelijk onleesbare stukjes in te gaan. Waarschijnlijk heeft niemand zich zoveel moeite getroost om op deze trouwe lezer van het Katholiek Nieuwsblad inhoudelijk te reageren als uw nederige dienaar. Leuk blijven de ironische commentaren die zijn deel zijn, zoals deze, drie op een rij:

“Paranoia is trouwens best leuk hoor, wanneer de lijder zelf er de lol van inziet tenminste. Nijdige afgunst daarentegen is heel wat minder vrolijk, om van aangeboren domheid maar te zwijgen. Gelukkig weet de laatste categorie het van zichzelf niet. De natuur is ook weleens genadig.
Het ga u goed.”

“U lijkt mij zelf de kip achter het ei te spannen en het paard de haver te misgunnen. Kortom: ietwat verward te zijn.”

“Sorry Harrie Vrijmans, maar u lijkt me toe aan een flinke vakantie en/of een pilletje, want naar uw posting te oordelen weet u even niet meer waar het Noorden ongeveer ligt.”

Begrijpen zal hij deze opmerkingen niet. Helaas. En toch, geheel gespeend van waarnemingsvermogen is hij niet. Zijn opmerking over die ‘fanclub’ was een goeie, zeer zeker. Misschien kwam dat doordat hij zo goed de werking van binnenuit kent van een fanclub onder leiding van Pekeltje, waar hij nog steeds geen afstand van genomen heeft? Een door en door katholieke fanclub, dat weer wel.

A propos, katholiek. Zou de moderator van het NRC forum van katholieke huize zijn? Begrijpelijk dat hij het dan opneemt voor dit drietal, toch? U weet, van dat vuilnisbakkenras? En soort zoekt soort, een historische constante.


Een beetje erotiek nu na al dat gedoe van en over smeerkezen? Zie: Le clown lyrique: La face cachée des fesses! Of bewonder de fotografie van Ralph Gibson en dat niet alleen…


2528632_orig


Wellicht mooier om de zinnen te prikkelen, zeker van de muziekliefhebber: “Cosi fan tutte”, vannacht op de Franse TV.
Liefhebber? Probeer deze opname te pakken te krijgen met een grandioze Don Alphonso, een ontroerende Dorabella en een verrukkelijke Despina!ps
Cosi fan tutte. Helaas heb ik de gegevens niet meer bij de hand. Zoek ze nog wel op. Alvast een aanrader, de uitvoering geleid door René Jacobs met Véronique Gens en Bernarda Fink, qua interpretatie een uitzonderlijke opname. Op CD verkrijgbaar bij Harmonia Mundi.


Uitgelichte foto: bron
Ingevoegde foto’s: © Jean Roubier (1933) – bron en Ralph Gibson – bron

Een gedachte over “Een dwaling of opzet?

 1. Commentaar op het Opera-blog

  jn de graaffjndegraaff Sunday, July 17, 2011 1:28:11 PM
  Beste Alphonse,Het is me niet helemaal duidelijk hier en daar. Er zijn teksten hierboven van uw hand waaruit ik opmaak dat u Pekeltje en Willem als dezelfde identificeert. Maar ook (waar u Gloria’s comment op een reaktie van mij op WvN) dat ik en Pekeltje dezelfden zouden zijn. Dit laatste is beslist niet het geval want een link naar een pornosite heb ik immers nooit gegeven. Of WvN dat wel gedaan heeft weet ik niet. Wat ik wel weer weet is dat ik enige jaren geleden goochelend op mijn naam op een website in Thailand uitkwam van de een of andere hoerige travestiet. Die website is inmiddels gesloten en verplaatste zich toen naar Australië en bestaat gelukkig momenteel voor zover ik weet al niet meer.Mensen die zulke dingen doen zijn een beetje dom. Ze denken dat ze je beschadigen maar in feite maken ze zichzelf verdacht. Een ieder die mij kent weet dat ik never een pornosite zou openen of daarmee wat te maken zou willen hebben. Dus als zoiets dan wel gesuggeerd wordt dan is er kennelijk wat anders aan de hand.Het is natuurlijk al weer een tijd geleden. Er werd behoorlijk gespeculeerd wie wie was en wie bij elkaar hoorden. Op zich vermakelijk natuurlijk maar ik vond het niet bijdragen toen er vanuit katholieke hoek gesteld werd dat ik dezelfde zijn zou als Satorius en wie verder ook. Het was allemaal zo off the point.
  Ik leerde WvN kennen als een rechtse figuur dus verbaasde het me enorm dat Gloria hem op een zeker moment in verdediging nam. Zij zette zich toch zeker neer als het tegenovergestelde!Aan de ene kant is het jammer dat de NRC dit podium niet meer heeft. Maar gezien de niet aflatende pogingen van extreem rechtse figuren de site te domineren en dikwijls met ongezouten clicheés en zelfs dreigende taal andersdenkenden probeerden te wippen, kan het me ook weer niet zo veel schelen toen dat eenmaal wel duidelijk was en hoe die mensen de boel verwarren en versmieren gingen.In feite was het zeer leerzaam.
  vr.gr.
  jndg


Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.