Een gepekelde haring “kraait” victorie, te vroeg?

Typemachine
Toelichting mag ik onderhand toch wel als overbodig beschouwen? In ieder geval betoont Pekelje zich ondankbaar t.o.v. van zijn gezellen door dik en dun: Gloria van der Spek, Harrie Vrijmans en Wilbert Boeijen. Allen SP. Waar was die adhesie van rechts? Heb ik wat gemist? Ze waren waarschijnlijk een stukje slimmer om dat gehaaid gedrag te doorzien. Je kunt er ook anders tegen aankijken: zo gaat een vlerk met mensen om die hem vertrouwen. Je zou bijna medelijden krijgen met dat linkse trio. Maar ze waren gewaarschuwd, eigen schuld, dikke bult… En die etiketten? Heb je nauwelijks nog iets gemeld in het forum en van wie krijg je een etiket opgeplakt. Van wie denkt u? Van ditzelfde personage. Voor mij gold extreem-links/SP! Naderhand ingewisseld voor “iemand die bang is zijn politieke voorkeur kenbaar te maken”. O ja, onder een alter ego vroeg hij ongegeneerd naar de personalia van Paul Lookman. Ja, een vlerk is deze Pekelharing zeker. En o zo anoniem. Wat een lafaard.
Alphonse Scaf op 8.1.2009:

“Eerder heb ik al aangegeven hoe ik denk over schuilnamen. Zou het niet zinvol zijn om van NRC zijde namen die niet geverifieerd kunnen worden op hun juistheid te kenmerken? Pseudo-namen vallen dan tenminste door de mand en je kunt makkelijk kiezen waarop je wilt reageren. Niet als zodanig te herkennen pseudoʼs gebruiken vind ik voorts een kwalijke mentaliteit en een laffe vorm van discussiëren. Dubbele agendaʼs zijn zo niet te herkennen. Denk bijvoorbeeld aan het strooien van reacties t.b.v. een bepaald politiek doel.

 

 

 

 

Een onverlaat, een fascist, pakt het als volgt aan:


Willem Nijmegen op 12 en 13.9.2009:


“JN de Graaff (annex Louis Sartorius / Alphonse Scaf / Paul Lookman / Hanneke van der Meer etc.)—Zoals iemand (wie / wanneer / waar?) al eens terecht opmerkte bent u als een met Stalinistische peroxide gehersenspoeld anarchist (het is allemaal de schuld van het kapitaal / is het hiet oorlog?) annex islamitisch anuskruiper al geruime tijd bezig het forum te ontwrichten met postings die kant noch wal raken, maar enkel bedoeld zijn een u onwelgevallig onderwerp of al even onwelkome reacties daarop in uw kwalijk riekende modder te baden. Ik geloof niet dat een dergelijke dubieuze instap de bedoeling van een discussieforum is.” (…)
“Gloria van der Spek—U slaat de spijker op zijn kop! Het is onvoorstelbaar wat hier op het forum door een (anoniem) figuur in en met vele gedaanten wordt gemanipuleerd, maar gelet op de vele rode draden en de wijze van opvoeren moet het toch voor de NRC-redactie mogelijk zijn dit een halt toe te roepen, willen ze het forum nog een beetje serieus nemen. Ook verder ben ik het volledig met uw reactie eens, en negeren van dat handeltje is het beste.”
“Postings t/m 176: Mostafa Mouktafi: 50 Patric Faas: 11 Louis Sartorius: 7 JN de Graaff: 6 Veronica Cramer: 5 Olav Meijer: 3 L. Draoui (wie?): 5 Paul Lookman: 1 Totaal 88 van aantoonbaar links, grotendeels uit dezelfde koker.”

 

 


“Verzoeken tot verwijdering willigt de redactie in principe niet in.
Dat geldt ook voor het anonimiseren van eigennamen.”

 Is Maria Pekelharing Willem Nijmegen is Maria Pekelharing?


89-Rene Gerritsma—Even een hart onder de riem. Het barst hier van de pseudoniemen, maar so what. Geen enkele naam is immers verifieerbaar, dus alle deelnemers zijn feitelijk incognito. Ook onder eigen naam, u eveneens. Ik kan me in ieder geval geen voorstelling bij uw naam maken, en heb daar evenmin behoefte aan, dus what’s in a name. Maar stel dat iemand daar wel een uitgesproken behoefte aan zou hebben, dan is dat meestal juist vanwege bijbedoelingen, en daarvan is het maar te hopen dat ze het daglicht kunnen velen. Daarom mijn tip: als er iemand op uw naam aan het hameren is, dient u extra alert te zijn, want misbruik ligt op de loer.
“Voor een pseudoniem kunnen daarnaast goede redenen bestaan, waar stalkers, misbruikers en erger zich voordoen, met impact op het net voor lange tijd. Zolang het niet ontaard in een doelbewust beschadigen van mensen, in stemming kweken of scheldpartijen en beledigingen, en niet wordt misbruikt om onwelgevallige meningen verwijderd te krijgen of hetzes jegens forumleden te ontketenen, is er niets aan de hand. En anders kan de redactie ingrijpen, wat hoogstzelden gebeurt.”

 


Aldus Maria Pekelharing, Janneke van der Veer, Willem Nijmegen, Saul Kookpan, of “hoe het zich wenst te noemen”. Kim de Wit bijvoorbeeld. De fascist van dienst in het NRC forum, met een wel een zeer vreemdsoortige benadering over anonimiteit, “feitelijk incognito, ook onder eigen naam”. Nooit gehoord kennelijk van het begrip identiteit, van polariteit, van tegenstellingen, van tegenstrijdigheden. Ja, anonymus, het heeft er allemaal mee te maken.

De tweede alinea is een bijzonder fraaie. Hij kent het handwerk en wil zich daartegen beschermen omdat hij o zo goed weet wat het kan aanrichten. Zelf handelt hij n.l. voortdurend op deze wijze. Goed beschouwd een vorm van dubbele moraal. Voor iemand bekend met de sexuele moraal van de RK-kerk een bekende “code”.

Voor lezers van dit weblog is deze anonymus in zekere zin zelfs geen onbekende meer. Hij is een valsspeler van het meest vileine soort gebleken. De man van poppenkastjes, weet u nog? Samen in elkaar getimmerd met zijn geliefde Gloria van der Spek. Waarom dit telkenmale herhalen? U weet, hoe absurder verdachtmakingen zijn, des te eerder worden ze geloofd. Het handelsmerk van een fascist. Zoiets mag je nooit en te nimmer onweersproken laten, zie met nadruk de discussie over “Lokjoden”. Dus toch maar voor alle zekerheid gereageerd.
En wat dacht u?


Alphonse Scaf – woensdag ± 02.00 uur:
@89 – rene gerritsma


Als de moderator het mij toestaat even dit.

Uw noemt mijn naam in verband met malversaties op dit forum. Vooropgesteld, nooit heb ik begrepen dat er zo slecht de hand werd gehouden aan de “netiquette”. Nooit heb ik ook begrepen dat de bijdragen zo slecht gelezen werden door de moderator. Op een gegeven moment heb ik zelf maar een compilatie gemaakt van de hetze, die onder aanvoering van, de namen doen er in dit verband alles toe, Gloria van der Spek en Willem Nijmegen (later Willem van Gelre geheten en nu dus Maria Pekelharing), tegen een aantal personen gevoerd werd. Indertijd was ik overgestapt op een pseudoniem, bij dat tweetal al snel bekend. Aan dat alias was verder niks geheimzinnigs, maar diende ter bescherming van mijn vrouw en min of meer mijn relaties, o.a. in Nijmegen. Bij googlen op mijn naam zouden immers niet direct mijn stukjes verschijnen. Van dat gegeven, Alphonse Scaf = Louis Sartorius is op de meest schandalige en perverse manier misbruik gemaakt door dat tweetal. Mijn reactie bleef eentje van niet reageren. Tot… het over kraken ging. U kunt dat allemaal nalezen in mijn blog. Vervolgens werd mij door de moderator verplicht weer onder eigen naam te schrijven of op te hoepelen. Tja.

De hetze ging ongestoord verder. Degene die voorheen schreef onder de naam Willem Nijmegen haalde regelmatig trollen van stal, met de nodige ervaring bleek. Mij restte een eigen weblog te starten zodat iedereen kon nalezen wat er feitelijk aan de hand was. Dat werd onze Willem te gortig. Hoe hij het heeft klaargespeeld, God mag het weten, maar ik kreeg een IP ban opgelegd.

En nog was Maria Pekelharing, alias Willem Nijmegen, Janneke van der Veer, etc. etc. niet tevreden. Die Alphonse Scaf moest kapot. Hoe? Deed er niet toe. Enfin, dat hebt u de afgelopen weken kunnen lezen.
Het treurigst van al blijf ik vinden dat uitgerekend in een land waar we nog werkelijk kunnen genieten van bijna optimale meningsvrijheid zo achterbaks, zo vulgair met laster en smaad gesmeten kan worden. Hoe laf ben je dan? Ook nog uitgerekend in een krant die ik hoogacht, met als gezegd een netiquette die stelt:

“Wij hebben liever tien interessante en onderbouwde reacties, dan honderd oprispingen. Het reactiepaneel beschouwen wij niet als particuliere uitlaatklep, maar als toegangspoort tot scherpe lezersgeesten. Wij ontsluiten daarom alleen reacties waarvan wij vermoeden dat ze interessant zijn voor onze lezers. Juist ook voor de niet reagerende lezer. Zogezegd is het een eer als uw reactie geplaatst wordt, geen vanzelfsprekendheid.”

In verband met die aangehaalde hetze en andere malversaties iets om te overdenken.

En voorts stelt de netiquette o.a.:

• Open vizier: Onderteken uw reactie met uw echte voor- en achternaam. Besef dat uw reactie tot in lengte van dagen op internet toegankelijk blijft. Verzoeken tot verwijdering willigt de redactie in principe niet in. Dat geldt ook voor het anonimiseren van eigennamen.
• Niet discrimineren. Iemands levensovertuiging, etniciteit of geaardheid op grievende wijze betrekken in een discussie is niet toegestaan.
• Geen smaad en/of laster. Het zwartmaken van personen leidt niet alleen af van de discussie, maar
berokkent de aangevallene ook publicitaire schade op internet. NRC.nl is geen schandpaal.
• Niet trollen. Verander uw naam niet gedurende één discussie. Gebruik altijd uw echte naam.


Zou hier de hand aan gehouden zijn zaten we nu niet opgescheept met het geval Maria Pekelharing en was mij een hetze vol smaad en laster bespaard gebleven. “What’s in a name”…, zegt die meneer ook nog.

Voor het overige. Een aantal zaken heb ik in mijn weblog gedocumenteerd. De bedoeling van dit weblog is om op termijn te proberen wat inzicht te verschaffen over het verschijnsel paranoia, Elias Canetti in gedachte!

 


Aldus mijn niet opgenomen reactie. Wel opgenomen worden allerlei stukjes bol van laster, smaad en leugens van één hand. Zo viel voor de niets vermoedende lezer op 6 augustus j.l. van de zijde van de zich zo noemende Maria Pekelharing het volgende frisse stukje te lezen (zie ook “Psychopaat Maria Pekelharing” en niet te vergeten de netiquette), een staaltje van Unverfrorenheit waar deze persoon een patent op heeft evenals de door hem zo bewonderde leider der Fransen, Petit Nicolas.


“Nou zeg, als ik eens een etiket plak, dan heb ik het wel hier geleerd, en niet van Wilders.
Ik zal het even toelichten, en noem geen namen. Gedurende lange tijd mocht ik op dit forum het ongeluk smaken door een stalkende psychopaat vrijwel dagelijks verrot te worden gescholden, in zijn obsessieve drang mij hier verwijderd te krijgen, ook wel dwangneurose geheten. Hij wilde me kennelijk voor zich alleen hebben -was sich liebt, das neckt sich- zij het dat de liefde van een kant kwam, dezelfde kant als de onverbloemde haat. Op die basis resteerde voor hem uiteindelijk de isolerceel, waaruit hij soms ontsnapt om onder pseudoniem een ongecontroleerde scheet mijn richting uit te laten, waarna hij weer het hok in moet.

Nu ben ik gewend mijn eigen problemen op te lossen, dat scherpt de geest pas echt, maar frappant was wel dat de adhesiebetuigingen die me zo af en toe ten deel vielen van zowel verklaard christenen als van rechts kwamen, waar links zich al die tijd in een oorverdovend zwijgen hulde. Nu wist ik al dat links en sociaal geen synoniemen zijn, maar het frappeerde me wel dat dezelfde figuren hun muil wagenwijd opentrokken als ook maar 1 islamiet 1 haar werd gekrenkt, waar ze bij deze langdurige hetze al die tijd deden of hun neus bloedde. Je zou haast denken dat links zijn naam en richting te danken heeft aan en in stand houdt dankzij de kassabel, maar uiteraard werp ik dergelijke verderfelijke gedachten onmiddellijk van me af. Waar ik u even op wilde wijzen waren de christelijke en rechtse aanpak, in daad, maar gaat u gerust verder met uw woorden.”

 En nu nog even Gloria van der Spek op 13.9.2009:


“U vergeet nog 1 die mede ontsprongen is uit het veelstemmige brein van Sartorius: onze allochtoon! Hoe kan een mens een forum domineren en voortdurend in gesprek blijven met zichzelf? Door zich allerlei ʻfigurenʼ aan te meten en daarvoor niets schroomt. Bijna ziekelijke neiging zich hier dominant te willen manifesteren door al de stemmen in zijn hoofd te laten opdraven. Iedere dag zodra ʻSartoriusʼweer verschijnt, rolt de rest ook op rij meegaand mee uit zijn brein tot in de kleinste uurtjes. De manier waarop hij Moustafa Moktafi laat opdraven is ronduit gênant! De ʻallochtoonʻ wordt steeds ordinairder en onderhoudt zich alleen met zijn andere hersenspinsels. Vrouwtje van der Meer is weer in de kast gestopt en Cramer mag voorlopig blijven. Voor iedereen die een beetje slim is en oplet(!) wordt duidelijk met wat voor verschijnsel we hier van doen hebben… een ernstig psychisch gestoord geval.
Laten we maar hopen dat de NRC haar moderators weer inzet, zodat de boel hier niet meer uit de hand loopt! Het ergst denkbare medicijn voor Scaf alias Sartorius, alias zijn hele eigen rest! Een grotere straf is er niet voor hem… geen gehoor meer te geven aan zijn veelstemmerij die hem zichzelf op milde manier her en der laat tegenspreken, maar zich meestal op de eigen ijdele borst laat slaan. Ik reageer allang niet meer op Sartorius en zijn rare figuren! (…) Heel ʻSartoriusʼ en zijn schijnfiguren slaan inmiddels een modderfiguur. Het peil zakt gigantisch en komt de ware aap uit de mouw. En dat is maar goed ook!”

 

 


“In principe worden geen bijdragen verwijderd.” Ja, daar kan ik van meespreken. Of beter gezegd, mijn vermoeden was dus juist, censuur, wat anders?

 Uitgelichte afbeelding (gif): bron
Toegevoegde tekst “Petit Nicolas” uit de “Check-list” van Le Monde d.d. 24-08-2010

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.