Censuur

Chiara Vitellozzi
Hoe luidde de beginselverklaring van de NRC uit 1970 ook alweer?


“De vrijheidsgedachte die wij voorstaan, betekent ook verdraagzaamheid tegenover andersdenkenden, want de vrijheid die wij voor onszelf opeisen, kunnen wij, krachtens die gedachte, anderen niet ontzeggen. De grens van die verdraagzaamheid ligt evenwel daar waar anderen onze vrijheid dreigen aan te tasten.”

“Wie zich richt tot een publiek dat bereid is na te denken, doet een beroep op de rede, die hijzelf ook hanteert. In een tijd dat allerlei irrationele verschijnselen weer de kop opsteken en vaak op modieus applaus kunnen rekenen, menen wij hiermee een functie te verrichten die nog zin heeft. Het antwoord is evenwel aan de lezer.”Nogmaals: “De grens van die verdraagzaamheid ligt evenwel daar waar anderen onze vrijheid dreigen aan te tasten.” Overschrijd je de grens van verdraagzaamheid als je het opneemt voor derden als die hun vrijheid dreigt aangetast te worden? Ook als je hun denkbeelden niet deelt, zelfs verfoeit? Het heeft er de schijn van dat bij de webredactie van deze krant hier anders over gedacht wordt. Het heeft er zelfs de schijn van dat regelrechte censuur gepleegd wordt in hun opinie-forum.

Het thema (zelf-)censuur is volgens mij zeer actueel, want wie bepaalt uiteindelijk de inhoud van een krant, ook deze krant, de eigenaar of de redactie? Welke koers gaat deze krant varen of welke weg is ze inmiddels ingeslagen? Houden de medewerkers hun rug recht ook als het met de journalistieke onafhankelijkheid dreigt mis te gaan? Eerlijk gezegd, ik heb er een hard hoofd in. Je moet kennelijk aan den lijve ervaren hebben wat het betekent als je vrijheid van meningsuiting wordt aangetast en alles wat je te melden hebt in een kwaad daglicht wordt gesteld en er op een grove wijze met je persoon de spot wordt gedreven. De schellen vallen van je ogen. Op geen enkele wijze heb ik van de zijde van de krant bescherming genoten. Integendeel. De moderator van de webredactie vond het best en greep geen enkele maal in. En de geschiedenis herhaalt zich.


tumblr_p3qz18Do6b1w4tdtqo1_1280

In de NYT hekelt de columnist Robert Wright de handelwijze van Obama m.b.t. de poging tot aanslag in New York. In het forum wordt gevraagd hierop te reageren. Twee reageerders worden weggezet als een en dezelfde persoon. Er wordt vervolgens nog een schepje bovenop gegooid door de academische titel van een van beiden in twijfel te trekken. Waarop stoelen die verdachtmakingen? Op geruchten. Dan vereist het elementair fatsoen dat je hier geen gewag van maakt. In een reflex moest ik denken aan de poppenkast welke dezelfde persoon indertijd opzette en die tot heden uitgebaat wordt door een onverlaat.

Mijn reactie was de volgende, om mogelijk nieuwe malversaties tegen te gaan en nogmaals te verwijzen naar de voortdurende hetze die mijn deel is:


36. Alphonse Scaf zegt: vrijdag 14 mei 2010, 20:46 uur

Religies zijn in, zoals communisme uit is. Een nieuwe koude of open oorlog, dat is de essentie van die cultuurclash, een religie, nadrukkelijk de Islam, is het grote kwaad. Het wordt er voortdurend ingehamerd, hier dus door lieden als Pipes en Goldberg. Hoe primitief ook, als je het maar vaak genoeg herhaalt wordt het geloofd, kernstuk van elke vorm van propaganda. Zo zullen we ons nooit realiseren dat we uiteindelijk zelf verantwoordelijk zijn voor de toestand in de wereld. Nog niet zozeer door onze manier van leven maar door het absolute geloof in een gegeven orde.

Onze orde deugt niet, ze schept ongelijkheid, onrechtvaardigheid en alle conflicten die hieruit voort komen. Op ecologisch, sociaal en cultureel gebied. En die orde produceert gelijk haar tegenbeeld, een mogelijke nieuwe orde. Geloof hechten aan het orde denken resulteert in de stellingen die Robert Wright aangeeft. Beide zijden zijn overtuigd van hun gelijk, ze lokken wederzijds geweld uit, het beeld, het vooroordeel, wordt over en weer bevestigd. Steeds opnieuw. We weten wie profiteren, degenen die aan de touwtjes trekken, de Drahtzieher. Het zijn niet de figuren die bommen leggen, aanslagen plegen, de uitvoerenden, de directe daders, die niet. Uiteraard ook niet als ze uit eigen gelederen komen om ons een rad voor de ogen te draaien. Ook dat gebeurt, zie de CIA.

Bommetjes kun je ook op een andere manier leggen, voor de goede orde… Internet geeft er volop de mogelijkheid toe. De geesten worden door die in woord en beeld verpakte bommetjes rijp gemaakt , links en rechtsom, om daden te plegen. In een maatschappij die steeds minder sociale cohesie vertoont een vruchtbare weg, bij al die eenzaamheid. De een begaat een wanhoopsdaad omdat hij de zinloosheid van zijn bestaan niet meer kan verdragen, de ander doet dat opgestookt en aangezet tot haat t.o.v. anderen. Of ze vallen samen, die beweegredenen, zoals onlangs in Moskou. Het misbruik dat een bepaald soort lieden maken van internet, daar zouden we veel waakzamer op moeten zijn. Uit ervaring wijs geworden, zeg ik er maar bij. Eerst zie je het over het hoofd, dan vind je het dwaas en ook wel vermakelijk, vervolgens komt de omslag. Je merkt dat de grootste onzin geloofd wordt. En je vrijheid je te uiten blijkt verdwenen. Het is opmerkelijk dat in dit blog weer een nieuwe aanloop wordt genomen om mensen verdacht te maken. Zie stukje 7. Zowel H. de Rijke als Ton Hollander, wie ze ook verder mogen zijn, zijn de kop van jut en kunnen zich hier nauwelijks tegen verdedigen. Het schandaal, als ik het zo zeggen mag, gaat nog veel verder. Patrick Faas neemt het nadrukkelijk voor de lasteraar op en een nieuwe poppenkast kan van start gaan. Terreur, niet uit de loop van het geweer, maar via internet. Wordt het niet teveel onderschat, deze geestelijke terreur?

Overigens, mevrouw Van der Spek, weleens een echte trol leren kennen? Uiteraard niet in levende lijve bedoel ik. Als u er prijs op stelt kan ik u zo een lijstje met namen toesturen, een snel groeiend lijstje, van een en dezelfde trol. Hij doet aan wonderbaarlijke gedaanteverwisselingen, ook dat nog. Zeer plezant, zelfs iemand van echte adel bevindt zich in het gezelschap. U weet, deze trol heeft onder adel verkeerd… U was nogal erg gehecht aan dat personage, begreep ik, dus ik wil u graag van dienst zijn. Of gelooft u in wonderen?

 


De reacties waren als te verwachten, zo te lezen gecoördineerd of wederzijds geïnspireerd, wie zal het zeggen? In de eerste valt 5 maal mijn naam, in de tweede, zelfs 11 keer. Eentje met een hoog pollutie gehalte, is dat man-wijf wel toevertrouwd, doet feitelijk nooit anders dan pollueren. Beetje vies die man en mijn naam gebruikt voor zijn pollutie, mijn maag draait om bij die gedachte. Wel weer plezierig voor mijn ranking bij Google, waardoor ze zichzelf weer verlinken, daar had het tweetal niet aan gedacht. Zo dom zijn ze nu, niet bij de tijd. Rechtstreeks op deze wellevende personen reageren? Nee dus, dan zo maar:


62. Alphonse Scaf zegt: maandag 17 mei 2010, 21:20 uur
Dat is niet de vrijheid die ik voorsta. Ik dacht een uitspraak van Bertolt Brecht. Als vrijheid je lief is dan wel vooreerst de vrijheid van uiten van andersdenkenden, zelfs als ze in je eigen ogen verfoeilijke opvattingen huldigen. Voltaire en Rosa Luxemburg. Daar ga je dan mee in debat, zo iemand maak je niet monddood. Als je dat zelfs niet begrijpt ben je werkelijk verloren en draag je slechts bij op en aan een fatale wijze van autoritair denken en handelen. Zwart tegen wit, goed tegen fout. Het onderwerp van de column in de NYT.

Een debat frustreren, onmogelijk maken is een typische handelwijze van trollen op een publiek èn virtueel domein. In de reële wereld ondenkbaar. Een internet fenomeen dus. En volledig anoniem. Trollen geven zich niet bloot, kunnen ze niet ‘acherm’, die ontluistering durven ze niet aan. Hun lust en ‘leven’ is boodschappers onschadelijk maken, op welke wijze ook. Trollen gaan steeds ‘vrijuit’, wat ze ook verkondigen, wat ze ook veroorzaken. Het enige dat tegenstanders van hun uitingen te doen staat is het achterhalen van hun doel. Als het slechts om platvloerse provocatie te doen is, past negeren. Dient het, op zijn trols, wel een specifiek doel, weg met de parlementaire democratie of andere zaken, zoals het instellen van een Nieuwe Orde onder leiding van een charismatisch en visionair leider, dan is handelen geboden. Hoe achterhaal je de ware beweegredenen van een trol? Wie weet een antwoord?

Hoe zouden trollen er in het echte leven uitzien, waarom verbergen ze zich achter telkens andere schuilnamen? We leven, nog, in een open samenleving. Hebben ze iets te verliezen als ze hun ware ik laten zien. En wat betekent het voor hen, betrouwbaarheid, eerlijkheid, oprechtheid? Wat betekent het voor hen om samen te leven? En waarom schermen trollen onophoudelijk met de niets zeggende frase ‘algemeen belang’?

Hun prooi vinden trollen vooral onder dwazen en goedgelovigen, een opvallende parallel met fascisten valt te concluderen. We zijn toch één blank, christelijk, pardon joods-christelijk, volk. En Jezus heeft gezegd… Tussen haakjes, heeft die Jezus werkelijk geleefd? In ieder geval zijn geen uitspraken van hem bekend. En toch beroepen Christenen en Moslims zich op hem. Raar, maar waar.

Wie vertel ik het? Laßt euch nicht verführen… Duitsers weten er alles van…

 

 


Vervolgens stuurde ik de volgende reactie in:


Gloria van der Spek – Wat vindt u van de column van Robert Wright? Daar hoor ik u niet over. Wel wilt u ons wijsmaken dat het Duitse volk als een uitzinnige kudde achter Hitler en zijn jodenhaat was gaan staan. Wat een misvatting, mevrouw. Als dat waar was, dan was het weer erg simpel, wij en zij, begrijpt u? Nee, mevrouw, als u maar enige notie zou hebben van fascisme zei u dat niet. Maar het is veel erger met u gesteld, u praktiseert fascistische methoden. Die vallen hoe dan ook niet te rijmen met de vrijheid die ik voorsta…

Vooral bent u een valse profeet, door en door vals. U past met die door u gebezigde retoriek perfect in het koor van opruiende lieden als Pipes en Mark Steyn, met als enig verschil dat zij hun tegenstanders net niet de mond trachten te snoeren en u wel. U gaat een door en door gevaarlijke stap verder, een desastreuze, begrijpt u? Een stap die uitnodigt tot het vernietigen van mensen door ze tot onpersoon te verklaren. Een fascistische praktijk kortom. Door wie laat u zich zo misleiden, vraag ik me af. Misschien moet u zich dat zelf ook eens onderhand gaan afvragen.

Nogmaals: “Laßt euch nicht verführen”… En dat geldt zeker niet alleen voor Duitsers, wees daar maar van overtuigd.

 


‘s-Anderendaags waren mijn twee reeds opgenomen stukjes verwijderd, het derde was zelfs niet verschenen. Wel blijft de op mij geprojecteerde vuilnis nog te lezen. Geen respect voor mijn persoon en ook niet voor de argeloze lezer. Mijn uitdrukkelijk verzoek om de in politieke schuttingtaal gedompelde reactie van de onverlaat en de naar hysterie neigende reactie van zijn trouwe metgezellin te verwijderen is nog steeds niet ingewilligd. De reactie van eerstgenoemde eindigde aldus: “Beste Gloria, forumhooligans als Scaf kun je beter de rug toekeren. Ze hebben een groot lijdend vermogen, en zijn gewend te worden doodverklaard, dus niet voor verbetering vatbaar, zo leert ook de geschiedenis.” Fascistentaal puur. Leest u zijn ‘laatste bijdragen’ nog eens op het gemak door. Overdenk ze en veel zal u duidelijk worden. Wat leert ons deze geschiedenis? Voor de zoveelste keer kwam voor het wellustige duo de waarheid te dichtbij. Actie was geboden. Over het resultaat zijn ze beslist meer dan tevreden. Zo zitten dit soort asocialen in elkaar. Leer ze me kennen… En de moderator? Ja, de moderator, wist ik het maar. Voor zover ik het weet wil hij alleen rust in de tent en geen inhoudelijk debat. Dat mensen beschadigd worden, och wat deert het. Daarop wijzen mag niet, dan heet een reactie persoonlijk te zijn en wordt uitgelegd als ruzie zoeken. Zulk een foute daad, in zijn interpretatie dus, vindt de moderator ongepast. Dan worden je stukjes verwijderd. Iemand zou eens op ideeën kunnen komen, bijvoorbeeld over pure fascistische praktijken en dat op zo’n net forum als dat van de NRC. Dat is pas ongepast…

Dus toch censuur? Och wat, de irrationele verschijnselen steken massaal de kop op en mensen willen toch bedonderd worden. Daar moet je in meegaan, in die maalstroom. Brood moet op de plank, de schoorsteen moet roken en bovenal het autootje… Je bent wel gek als je denkt dat journalisten betere mensen zijn of een ideaal hebben. En wie worden door hen het meest gewantrouwd, toch niet die dwazen en malfaiteurs op een of ander forumpje? Lastig zijn mensen die elkaar een spiegel voorhouden, geen belangen verdedigen, niet in een hokje te plaatsen zijn. Mensen, waarbij ik me thuis voel, waar ik iets van kan leren, die me nog kunnen verrassen. Die echt van mensen houden en dat niet steeds van de daken hoeven te schreeuwen. Die laatsten klinken vals, en ze zijn vals. Nee, het is nooit anders geweest, dus waar maak me eigenlijk druk over?

Iets voor een volgende keer of voor de liefhebber? Het alfabet/woordenboek volgens de leer van een onverlaat, dan wel fascist. Met de A van anuskruiper tot de Z van zeloot. In het Duits heet iets dergelijks het Wörterbuch des Unmenschen… Treffende omschrijving en wie begint met de verzameling? De woordenschat van onze trol is nogal beperkt, maar ergens moeten we beginnen. Het werkwoord zogen hoort er beslist bij. U heeft ongetwijfeld zijn ode aan de eigen borsten gelezen. Ja dames, de wonderen zijn de wereld nog niet uit.


tumblr_p3qz18Do6b1w4tdtqo2_1280

 

Nog een post scriptum. Twee citaten van… Omdat ze in hun onnozelheid zo openhartig zijn en in een paar zinnen van hun eigen dwaasheid kond doen. De citaten stammen uit dezelfde discussie als bovenstaande stukjes. Het eerste is van Harrie Vrijmans, het tweede van Gloria van der Spek:


“Weet u wat de definitie van een vooroordeel is…?: Een min of meer complex geheel van WEZENLIJK foutieve opvattingen over een verschijnsel dat ONDANKS (!) feitelijke en goed te onderbouwen informatie die het tegendeel en dus de feitelijke onjuistheid van deze opvattingen aantoont, TOCH in stand blijft en hardnekkig “gekoesterd”.”

“Ken Jezus!! (…) En lééf dan dat Nieuwe Testament ipv dit podium te gebruiken voor het beschimpen van andersgelovigen. Ook ik heb geweldige ervaringen met Moslims in mijn leven als Christen en ben blij dat zij ons land zijn komen verrijken. Met groet.”

 


Irrationele verschijnsels, willen zij beduveld worden, of is van beide sprake? Lichtelijk in de war en kwaadaardig, dat zijn ze zeker.

Een kleine toevoeging nog. Tibaert, de kater, die in opdracht van koning Nobel moest trachten Reynaert naar het hof te brengen. Een keer en nooit weer zal hij naderhand gedacht hebben. En wie was het werkelijke slachtoffer? Als u het verhaal niet kent, hier de originele versie.


Uitgelichte foto: Chiara Vitellozzi – bron
Ingevoegde foto’s: Dominique Tuilard – bron 
Afbeelding: Reynaert de Vos

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.