Verlinken

Authors

Waar denk je aan als het woord verlinken valt? Nog steeds aan dat oer Hollandse woord of aan een hyperlink? De tweede betekenis staat nog niet in mijn woordenboek, de eerste uiteraard wel: aangeven, verraden. Verlinkt worden dus. Een dergelijk praktijk kun je verwachten van een trol. “Zeg joh, doe me een lol, die Scaf uit Maastricht kun je die er niet uitgooien. Heb je dat gesodemieter over mij gezien op zijn blog?” Niet ondenkbaar. Ausradieren dus. Voor deze minne mentaliteit lijkt het internet welhaast geschapen.

Het gekke is nu dat je via die nieuwe technische verworvenheid jezelf ook kunt verlinken en wel op twee manieren, de traditionele dus, en via die hyperlinks. Dat beiden samen kunnen vallen, dat is nog niet tot trollen doorgedrongen.

Ja, je komt op ideeën als je je met een trol gaat bezig houden. Lezers van en deelnemers aan het NRC-forum kennen deze trol maar al te goed, Maria Pekelharing. In een vorig leven Willem Nijmegen. Toen hij eenmaal zijn poppenkastje stevig in elkaar getimmerd had, geassisteerd door nuttige idioten als medewerkers voor de uitvoering en de verdere voortgang, stapte hij over van Nijmegen op van Gelre. Maar het feminiene, vermoedelijk diep in dit wezen verborgen, speelde steeds meer op. Janneke van der Veer en Kim de Wit waren al de revue gepasseerd en hadden de nodige ervaring opgeleverd. De sprong werd gewaagd, over de gekozen naam zal ik niet speculeren, wel viel en valt op dat hij soms nog last heeft van mannelijke reflexen. Niet zijn taal, die is onveranderlijk dezelfde, je pikt die er zo uit. Nee, soms trolt zij/hij weer mannelijk. WillemvanNijmegen, tja, gebrek aan fantasie of inspiratie? Het zoeken naar de rest van deze trolfamilie laat ik aan de opmerkzame lezer over. Het kost weinig moeite ze te vinden trouwens.

Waarom hou ik me hier met een trol bezig? Het uitgangspunt was toch paranoia en anonimiteit? Zou het niet kunnen dat daar juist een belangrijke sleutel te vinden is, bij het trolgedrag? Angst, vervolgingswaan en zo meer… Of wijst deze trol in een andere richting, die van de cyborg. Deze trol is opvallend genoeg binair en vandaar al zonder meer voer voor feministen, militaristen en propagandisten. Het past binnen de technologische ontwikkeling om gewelddadige actie te ‘ontmenselijken’. Als dat zo zou zijn, dat deze trol een cyborg is, dan hebben we te maken met een voorwerp en niet met een menselijk wezen. Ook een mogelijke verklaring, maar door wie wordt dit voorwerp dan geprogrammeerd? Brengt de cyborgology uitkomst?

Hoe het ook zij, het is de enige trol die ik heb leren kennen en die bovendien vanaf het begin van mijn activiteiten op internet mij het leven zuur maakt. Dus dan ga je bij gebrek aan andere voorbeelden met deze trol aan de slag en ga je verder zoeken om het plaatje compleet te krijgen, op naam. Doet hij zelf ook, weet ik per toeval. En wat constateer je dan? Dat hij zichzelf verlinkt als trol.

Zie deze bijdrage: “Wilders wordt wat wankeltjes”.

Pro-Contra verwijst naar Pekelharing, verlinkt naar Pekelharing. Zeer wonderlijk. Zo ingenomen met z’n stukje dat het maar zo moest. Het fokt maar door, daar in Berg en Dal, met niet alleen de NRC als begrijpende voogd. Wat een zelfoverschatting. En wat een stompzinnig verhaal. Hoe vaak hebben we deze riedel niet al gehoord? Ook in de NRC, en de NRC vindt het best. Geloven ze bij die krant nog aan een oude monopolistische waan?

O ja, de naam Femke Halsema valt weer, klein van gestalte en klein van geest, zoals de onverlaat beweert, want ze vergeet het Russische en Chinese volk haar verontschuldigingen aan te bieden voor de misdaden begaan door Stalin en Mao. Nee, dan Wilders. Wat een zegen zal dat zijn voor ons Nederlanders als hij de macht zou bezitten, de absolute, die overgangsfase en zo, begrijpt u? Voor wat hoort wat, onze trol zal er baat bij vinden als het ooit zo ver komt. Als propagandist verstaat hij z’n mannetje.

Typisch iemand die iedereen verlinkt en zal verlinken. Dat is gewis. Ook is gewis, als we zijn eigen informatie mogen geloven, dat hij er goed van leeft, van een erfenis. En dat eigenbelang dient beschermd. Lees het vervolg maar van deze discussie… Ja, met die discussie over Vogelaarwijken is het allemaal begonnen. Werd een beetje te pijnlijk voor hem. Op zijn geheel eigen wijze heeft hij zich gerevancheerd. Vul het plaatje verder maar zelf in en, let wel, wie heeft het hier over erfrecht?

Mag ik, op mijn beurt, die in het bruin gedompelde en gekleurde rotzooi weer verlinken? Het moet, alleen al voor de politieke zuiverheid.

En nog een tip. Alles, maar dan ook alles wat deze trol anderen voorwerpt of verwijt brengt hij zelf in de praktijk. Een overduidelijk symptoom van geestelijke armoede, wel gewiekst een dergelijk gedrag, doortrapt is misschien een betere kwalificering. Zelf verwart hij dat gewiekste weer met intelligent.

Inmiddels is ook weer zijn geliefde rechercheur (die van Louis Sévèke moet ik aannemen) opgedoken om ongevraagd, dat weer wel, de toon in een discussie te zetten. Een van zijn door hem zo geliefde “codes”. Ook een kunst om te manipuleren, zaak om er niet in te trappen, anders is het einde zoek, zoals eens te meer blijkt.

Enfin, we kunnen wel aan de gang blijven met het analyseren van deze trol. Voorlopig moet dit alles voldoende zijn om het duistere handwerk van dit vies mannetje te torpederen. En zijn engel der wrake?

In der haast zou ik inderdaad bijna zijn geliefde en ook gehate metgezellin vergeten. Zijn metgezellin in de zorg voor de toekomst van Nederland. Hij rechtsom, zij linksom. Maar ze spoort met iedereen, zegt ze.

Bij de SP begrepen sommigen haar wel, hadden haar door! Uit het weblog van Jan Marijnissen*, over bejaardenzorg, heel illustratief:

En al zou het duurder zijn, Jan, dan nog moet niemand zeuren!
Aan de zorg voor de oudsten en de jongsten kunnen we aflezen inhoeverre de samenleving heeft geroken aan innerlijke beschaving die gepaard gaat met empathie.
Ik kom veel in grote zorginstellingen om mensen te verlossen uit hun gevangen staat.
Kilometerslange gangen met dichte deuren, waarachter mensen zijn opgeborgen die niet meer weten hoe buitenlucht ruikt. Niet meer weten van de zon die hun leven weer even opfleurt.
Bedreigende stilte stormt je tegemoet van mensen die verzwakt en gebroken heel gedwee wachten om er nog bij te mogen horen.
Hier zien we het barbaarse effect van een regering die successievelijk mensen opport voor de economie, waar de jongsten en de oudsten zijn afgevoerd om de handen vrij te hebben aan eigen zelfzuchtig doel.
Op z’n MINST is het dan een MUST om de oudsten te voorzien van kleinschalige zorg waar oog, oor en aandacht is voor persoonlijke noden!
DAT zou je toch CHRISTELIJK mogen noemen!

Reactie door Gloria — zondag 13 april 2008 @ 13.58 uur

Gloria, wat ben jij toch een ontzettend goed en vooral socialistisch mens, je lijkt zowaar jezus wel.
Heb alleen wel een opmerking, je reacties zijn nogal tegenstrijdig na het één en ander te hebben nagelezen.
Met bijbelteksten smijten redt je onze samenleving niet, ga daadwerkelijk eens naar een bijéénkomt of demonstratie om iets te bereiken, alleen maar achter een PC zitten om de spreuken uit de bijbel te lozen en peukies paffen daar komen we niet veel verder mee!

Reactie door Anja (B) — maandag 14 april 2008 @ 14.13 uur

(…) Ik denk ook niet dat Gloria echt gelovig is ze zoekt alleen een excuus waarom ze een goed mens is. Niet bevattende dat dit een eenvoudige genen kwestie is.
Harrieke kamt met de zelfde moeilijkheden een goed mens maar zoekt ook steeds een excuus of een reden hier voor. (…)

Reactie door De Hakker — maandag 14 april 2008 @ 21.43 uur

Het is blijkbaar belangrijker voor ‘sommige’ mensen om SP-christenen aan te vallen ipv deel te nemen aan de discussie. Zoals gewoonlijk leidt het atheistische venijn tot zoiets als een witte vlek voor de ogen en dat leest niet best!
(…)
Met dank aan het achterlijke feminisme! Zij gaat over lijken. Vrouwen vooruit!!
En kinderen en ouders… OPZIJ.

Reactie door Gloria — dinsdag 15 april 2008 @ 15.37 uur

Is Anja een Belgische? Wie durft het dan nog te hebben over domme Belgen? Vandaar mijn herhaalde oproep: “Maastricht, retour à la Belgique”!
De trouwe anonieme vazal Harrie, Harrie Vrijmans van de naamsverandering en de ethiek, mocht ook nog even opdraven…

Wat valt er verder nog te concluderen? Zullen we het er maar op houden dat ieder huisje zijn kruisje heeft, of het nu in Berg en Dal is of in de Groningse Veenkoloniën. Het tweetal, hij rechtsom, zij linksom, vinden wel opmerkelijk veel steun bij elkaar. Soort zoek soort zal het zijn. Het herkent en ruikt elkaar op afstand, al is die nog zo groot.

Stiekemerds, durven zich niet te vertonen, liegen en verlinken op de ouwe en bekende manier. Lafaards dat het zijn! “Meneer, hij doet het weer…”. Jong geleerd, is oud gedaan. Crapule toch? Wel crapule van het z.g. nette soort. Hebben ze weet van werk, van zorg? Ongetwijfeld niet. Dwaallichten zijn het, valse profeten, achterlijk en o zo vals. Onophoudelijk hun eigen ik projecterend op anderen: “Oké, het moet dus allemaal maar kunnen in Nederland? Die holy holy vrije meningsuiting? Laat ik dan ook even misbruik maken van vrije meningsuiting en u vierkant in uw gezicht zeggen (…) dat u een ordinaire gewetenloze opruier bent!” Aldus dame Gloria op 26 mei j.l.! En, wie verwarren hier en elders al maandenlang, zo niet al vanaf het begin, discussie met strijden in de zin van ruzie maken?

En wat mezelf betreft? Zie het al bij al als een voorjaarsschoonmaak. De rotzooi opgeruimd en de blik weer gericht op zinvolle zaken en taken. En, wederom ervaren, wie met pek omgaat wordt ermee besmet, zo is het maar net. Kom ik nog eens wat tegen waar iemand zijn voordeel mee kan doen dan zal ik er melding van maken. De thema’s paranoia en fascisme laat ik zeker niet los. Op die manier hoop ik mijn steentje bij te dragen aan het politieke debat in deze tijd vol van valse profeten.
En voor het overige, voor het genoegen? Muziek, Rameau. Wie anders?

Een kleine aanvulling nog. Jan Tump kaartte het volgende aan:
@ Opinie-redactie,
De reageerders worden geacht zich te houden aan de spelregels van de netiquette. Alleen reageerders onder eigen naam vanuit dit ondermaanse worden geacht te reageren, niet vanuit het schimmenrijk. Hoe kan je zo controleren of het geen gekwelde ziel is, die niet meer van voren weet, hoe hij van achteren heet. Ziet u daar op toe!

Daarop reageerde Louis Sartorius:
Meneer Tump (91). Het is o zo eenvoudig. Een schimmenrijk bestaat niet, even doordenken of desnoods hier doorklikken: http://my.opera.com/Tibaert/blog/ en de oplossing ligt voor het oprapen. De man van 10 miljoen! Wie anders?

Ook reageerde Louis Sartorius op het te berde brengen van Peter Sloterdijk door Jerry Mager:
Amusant! De these van Sloterdijk, dat we leven in een “kleptocratie”. vindt gehoor. De verzorgingsstaat als herverdelingsinstituut voor de eeuwig ontevredenen, weg ermee. De elite wordt beroofd, de nobele elite wel te verstaan, de intellectuele, waartoe Sloterdijk zelf hoort. Nee, zoals de kerk al 20 eeuwen lang predikt, zegt Sloterdijk tegen de verdoemden op deze aarde: “Du musst dein Leben ändern.” Ja, ja.
Vraag, heeft Sloterdijk enig verstand van economie? Van de kapitalistische? En de rol van de staat bij dat kapitalistisch productieproces? Net zoveel of zo weinig als Rutte?

En wederom n.a.v. zijn reactie:
Jerry Mager, van mijn kant ook maar even in de gauwigheid.
Zoek het verschil. Zichzelf uit het moeras trekken (musst) of het bevel van bovenaf (sollst). Wat maakt het uiteindelijk uit? Waar is de vrijheid van handelen als je op de verkeerde plek geboren bent om tot zelfstandig handelen te komen? Over de vrijheid van denken en spreken hebben we het dan nog niet eens. Kijk om u heen. Praktisch een miljoen analfabeten in dit land. De voetbaldemocratie waar Hofland het onlangs over had, daar leven we in.
Wat Sloterdijk betreft hou ik me maar aan de Feuerbach-thesen van Marx. De laatste met name: “De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.”

Dankzij de verlinker, de man van de ratten en de riolering, en de NRC webredactie zult u deze stukjes niet meer kunnen lezen in het forum. De wederopstanding van Louis Sartorius was van zeer korte duur. En hoe snel ingegrepen werd. Overigens, het was wel een heel gepriegel met die iPhone, maar de grap was het wel waard. Het gezicht van die trol had ik wel eens willen zien. Goed, het is niet anders. Alphonse en Louis in de ban. Toch mooi eigenlijk voor wie de verhouding tussen die twee kent.
Wel nog even mijn excuses aan Jerry Mager.

* Een tweetal jaren geleden is Marijnissen gestopt met zijn weblog. De vaste scribenten zijn toen overgestapt op het NRC-forum. Bekende namen: Gloria, Harrieke, Wilbert Boeijen (de Politkommissar te Amsterdam van de SP, het voorspel begint wat mij betreft op één mei!)…

(update 11-02-2011)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: