Tag archives for PVV

Vrijheid… Een nawoord

Rechtertje spelen via Google en personen bijvallen en ondersteunen die smaad en laster verspreiden. Ziedaar Krapuul.

Tekens aan de wand…

“De Brief van Mark” aan “Het Nederlandse Volk”, waar ook door Amnestie International naar gerefereerd wordt lijkt qua inhoud veel op “een Wilders in Schaapskleren”… Poging om kiezers bij de PVV weg te kapen…

Kleurloos, law and order…

We snellen in rasse schreden op een perfect geleide democratie af. Als grondlegger mogen we Frits Bolkestein beschouwen. Als overgangspaus Balkenende. Bataafse waarden werden weer groot geschreven en de normen dienden zich als vanzelf aan. Van vreemde smetten vrij, een staat als een BV.

Vrijheid en democratie

Wie neemt de vrijheid te bepalen over en voor anderen wie democratische rechten krijgt of bezit?

Zo vorm je opinie

In de aanloop tot de verkiezingen vorig jaar was een grote Bataafse geest bezig de Twitter gemeenschap te verblijden met informatie d.m.v. plaatjes. Zoals bekend moet je halve analfabeten niet teveel lastig vallen met teksten waarbij je na moet denken en die je aan het denken zetten. Waarom ook? Deze goed opgeleide Nederlanders, die met […]

Blokken en nog wat…

  Girl looks out over the ruins of Warsaw 1945   40 jaar geleden Mr. Hotot is werkzaam bij de VPRO. Om een of andere reden heeft hij me geblokt. Nu ik dit terugzie word ik ongerust. Is men bij de VPRO zo diep gezonken dat puur op naam iemand de toegang geweigerd wordt, al is het […]

Hitler kwam uit Oostenrijk…

Wist u dat? Nee, de Batavieren kwamen niet uit Oostenrijk… Bestond 2000 jaar geleden al Oostenrijk? Hoe het ook zij, dankzij pvv’ertjes leer je elke dag bij, wij, de verstandelijk beperkten. Minatitlan – Mexico, 1983 (stad en raffinaderij) Alex Webb Van grenzen hebben pvv’ertjes veel verstand, maar de ene dorpsgek is de andere niet, dat […]

Gerardje verkeert in goed gezelschap…

Het gajes dat Gerardje naar mijn weblog lokte heb ik maar geblokt, anders zag ik nauwelijks de normale tweets meer en raakten juist die zoek. Zoals bekend doet Twitter niets aan dergelijke praktijken.

Mario (en Tony)…

Is deze wereld nog te redden? Afgaande op de volgende berichten aan mij gericht zou je werkelijk gaan wanhopen. bron Niet iedereen, niet alles is koopwaar. dat maakt schoonheid uit, pure schoonheid. Fascisten trachten alles wat kwetsbaar is te verkrachten tot eigen nut. Ons economisch stelsel geeft hen daartoe de mogelijkheden, vandaar dat kapitalisme en […]

Een stuk links landverradersvuil

Wat valt er verder nog te zeggen? Ter afwisseling eens wat anders, een islamoloog voor de microfoon van de Zwitserse radio.

Bosma, fascistisch ideoloog

Bosma verzamelt knipsels, het doel is duidelijk. Ze moeten aantonen de superioriteit van de een versus de inferioriteit van de ander. Mooi om te zien hoe hij volledig op zijn bek gaat.

Is het hier oorlog?

Waarom die figuur me blockte? Daar kan ik slechts naar gissen. Vermoedelijk heeft het met zijn aanhankelijkheid richting de site Krapuul van doen, een site die wars is van een vrij en open dispuut bij gebrek aan intellectueel vermogen. Sites als deze doen meer kwaad dan goed aan het linkse, democratische discours. Het beste is opheffen dat zooitje met hun sektarisch en paranoïde gedoe.

Een staatsman?

Deze man is niet slechts een potentieel gevaar voor onze samenleving, hij is aantoonbaar de incorporatie van dat gevaar. Ons parlement wordt uitgehold, ons justitieel apparaat wordt ondermijnd en nu is de politie aan de beurt.

Het trekken van vergelijkingen…

Wie me nog een keer met Hitler vergelijkt sleep ik voor de rechter, riep Wilders uit. Het lijkt me nu het goede moment tot handelen over te gaan. Waarom? Wilders terug in het hok, kan ie verder blaffen.

Bestaansrecht van de PVV omstreden?

Ze waren uitgetrokken om Wilders een kopje kleiner te maken, figuurlijk gesproken. In het geniep dachten ze het misschien letterlijk. Hun missie strandde voor ze goed en wel begonnen was. De weeffouten konden niet ongedaan gemaakt worden, de belangrijkste, van fascisme begrepen ze geen mallemoer. Hun tekort aan historische kennis was en is schrijnend.

Het kaarslicht is gedoofd…

Zullen we het eens dicht bij huis houden? Kent u nog niet het Bataafse volkje dat overal een feestje wil bouwen met veel alcohol en allerlei spul, chemisch bereid of niet? De bekken wijd opengesperd, de handjes los, grijp bereid? In en buiten onze landsgrenzen. Kijk naar jezelf werd in de goede oude tijd gezegd. Figuren als Martijn en consorten hebben hier nog nooit van gehoord. Wilders voorop.

Grenzen…

Door zijn opstelling en afhankelijkheid is Wilders als een landsverrader te beschouwen. Hij predikt weliswaar nationalisme in de best mogelijke fascistische traditie van “eigen volk eerst”, in werkelijkheid dient hij belangen die niet de onze, onze gemeend als volk, kunnen zijn.

Ik ben even sprakeloos…

Voor wie de geschiedenis kent zit in deze foto de gehele geschiedenis vervat van de kolonisatie van Maastricht door Holland.

Taalvaardigheid…

Is er dan toch sprake van zelfverkozen domheid? Niets kunnen en/of willen waarnemen wat buiten het vast ingenomen standpunt te zien valt? Bij die Krapuletjes is dat zeker het geval, waarbij nog de nodige misplaatste eigendunk een rol speelt.

Liefde voor kinderen is alom, zegt men…

Mij frappeert in hoge mate dat “linkse” figuren, in wezen fascistische schoften, nauwelijks durven te reppen over kinderbruiden en vrouwvijandige praktijken. Ze weten er geen raad mee heb ik het idee, gevaarlijke stof, waaraan ze liever niet hun handen branden. Wie is er mee geholpen? Juist, Wilders cs.

Sjaakie doet haar ding…

Weet u wat, ik geef haar TL van de afgelopen dagen door vol met songs. André, muziekkenner bij uitstek, aldus Ina, zal het beslist weten te waarderen. Misschien kunnen ze samen een muziekkanaal opzetten. Of is dat teveel werk, André?

De PVV criminelen…

Op internet trof ik een lijstje aan van PVV criminaliteit. Als mijn intuïtie mij niet bedriegt is een van de volgende kandidaten voor deze lijst van deze bv Wilders Wilders zelf. Een beweging van criminelen met een criminele leider. Duidelijk toch?