Tag archives for Geert Wilders

De nuttige klerken brengen ons aan de afgrond

Ooit zei deze vrouw vanwege het eerste proces tegen Wilders in essentie: “De parlementaire onschendbaarheid moet ook buiten het parlement gelden”. Voor wie het toen nog niet begrepen had waarvoor Femke Halsema stond werd het in een klap duidelijk.

‘They Threw My Baby Into a Fire’

Offers worden gebracht, het is niet anders. Onze Leider doet dat al jaren uit geheel vrije wil. Dat maakt hem tot een zo’n groot en important personage, een waarlijk historische figuur, eentje die ons land al sedert lange tijd heeft moeten ontberen.

Joods-christelijke waarden

Wilders staat in een traditie die je niet anders kunt omschrijven als antisemitisch.

O zo betrouwbaar

Als je iets stelt heb je erover nagedacht. Je kunt je vergissen, je kunt nieuwe informatie verworven hebben of je was verkeerd geïnformeerd. Een proces van voortschrijdend inzicht heet zoiets. Over veel zaken twijfel je, daar uit je je onder voorbehoud over. Zo gaat dat bij verstandige mensen, mensen die niet hoeven te liegen en […]

Van mijn poezen blijft die fascist af….

Dergelijke plaatjes mogen niemand meer verwonderen. Ze zijn voorstelbaar als het journaille zich laat hoereren. Hoereren voor geld uiteraard, al het overige, integriteit en beroepseer met name, zijn al lang geleden bij het oud vuil gezet.

Een ontsmettingsmiddel, genaamd Wilders

Buiten bereik van kinderen houden, niet inademen, voorkom huidcontact. Deze man is een dodelijk gevaar voor de samenleving. Hij doet dergelijke uitspraken met de wetenschap van toen. Vraag hem eens of de Shoah heeft plaatsgevonden…

Democratie is mooi, maar ook taai

Nederland kent een open samenleving. De samenstelling van de Nederlandse bevolking verandert voortdurend door immigratie en emigratie. Dat proces is al vele eeuwen, ja vele millennia, gaande. Ook om die reden berust een begrip als Het Nederlandse Volk, als ware dat een statische entiteit, niet op feiten.

Leitkultur

Het hoge woord is eruit, klik maar op z’n hoofd… Balkenende in 2002, Wilders 15 jaar later… Balkenende roept (…) op tot een Niederländische Leitkultur die zou moeten zijn gebaseerd op het gesundes Volksempfinden. (…) Als één van de fundamenten van een ‘gezonde samenleving’ identificeert Balkenende een ‘eigen cultuur met onderliggende waarden’. Zonder een duidelijke […]

Luister niet naar de verkeerde mensen

Zo worden nette kindertjes opgevoed, zo leert men gehoorzamen. Later, jaren later is het de gewoonste zaak van de wereld, als men geacht wordt zijn oordeel te vellen en stem uit te brengen. Dan weet men haarfijn te vertellen wie de waarheid spreekt. De ander is de leugenaar, de bedrieger, de onruststoker, de verrader tot landsverrader toe.

Een PVV lid…

bron Een maand geleden maakte ik kennis met Alfred. Hij omschrijft zichzelf als “Conservatieve sociale liberale atheïstische patriot. ik laat mij niet mijn Nederland afpakken en muteren in Hollandistan!” Vreemd toch, dat mensen zich reduceren tot dergelijke kenmerken. En dan nog, wat verstaat die man onder conservatief, sociaal, liberaal, atheïstisch en patriot? Ik vrees dat […]

Wilders zingt in het koor van jodenhaters…

Voor wie het nog niet helemaal begrepen heeft aan welke kant Wilders staat, u weet wel, de man die stelt “drijf alle Palestijnen de Jordaan in” en in ons land en daarbuiten een van de geestelijke en morele erfgenamen is van het fascistische gedachtegoed van Adolf Hitler. Een man, die door zijn uitzonderingspositie optimaal misbruik […]

Fascisten ruiken bloed…

bron afbeelding: Das Argument 319 Zur Kritik westlicher Islamdiskurse – Kehrt der Faschismus wieder?

Hoe sloop je het fascistisch raderwerk op internet?

Als je een tijdje actief bent op die zogenaamde sociale media ontdek je vrij snel de netwerkjes die zich gevormd hebben om extremistische boodschappen te verspreiden. De buitenste schil toont zich snel, wie met wie communiceert, uit welke bronnen geput wordt, accounts die verdwijnen en onder andere naam weer opduiken.

Wilders, een geslagen, een gebroken man

Zijn weerzinwekkende afkeer ten opzichte van andersdenkenden hebben hem getekend. Iemand met zijn instelling zal vroeg of laat ten gronde gaan. Haat is, ondanks anders luidende berichten ongezond, in het klein maar zeker in het groot. Uiteindelijk graaft Wilders zijn eigen graf, het lijkt zelfs zijn ultieme wens. © AFP/File | Anti-Islam Dutch MP Geert […]

Zo is het…

bron De meester heeft gesproken. Frontaal vanaf de lessenaar. Zo werden de kindertjes vroeger opgefokt. Netjes gezeten in rijen met twee in een bank. Uren stilzitten. Vragen, een vingertje opsteken, slechts als de meester erom vroeg. Aanwijsstok en rietje lagen vaak binnen handbereik van meester. Tijdens de les, er werden lesjes geleerd, dat heette onderwijzen, […]

Ze moeten me kapotschieten…

Fascisten gaan door tot het bittere einde, dat is bekend. Uiteindelijk gaan ze ten onder en slepen alles en iedereen mee in hun destructieve val, plegen zelfmoord of worden opgehangen.

Van lotje getikt

Onze banken, onze bedrijven, ons internet, ons OV, onze olie, onze delfstoffen, onze winkels, ons voedsel, onze kleding. Allemaal en nog veel meer van ons.
De grond waarop we wonen en ons verplaatsen, de huizen waarin we leven, de kantoren, fabrieken en magazijnen waarin we werken. Ons geld…

Waren Ariërs blauwogig?

Waarom bleekt de Leider der fascisten zijn haren? Waarom draagt hij blauwe lenzen? Wil hij hiermee iets uitdrukken?

Vrijheid, gelijkheid, broederschap

Het zinnebeeld van deze spreuk… De fascistenleider in Batavenland tooit zijn Twitter account met een uitsnede van dit beroemde werk van Delacroix. De man die even gaat regelen dat mensen van een bepaalde afkomst binnen onze landsgrenzen gedeporteerd zullen worden. Hij beroept zich op vrijheid, vrij van die bevolkingsgroep, hij duidt dit als bevrijding, om […]

Wilders doet een oproep aan de moslims

Terug naar het eigen land, naar het eigen hok, naar de eigen zandbak. Duidelijke taal, met onze cultuur van roof en plundering hebben zij niets te maken. Wij gaan vanaf nu op eigen kracht verder, zonder hun olie. De Rotterdamse haven kan dicht.

Wij zijn één volk…

… verdeeld in zuilen en hokjes. Principieel geldt alles wat met religie, politiek en economie te maken heeft tot het non discutabele terrein in dit land. Slechts over zaken waar we het al over eens waren praten we met elkaar. We zijn hierin niet uniek. Overzee, in de States en Canada doen ze nauwelijks anders. […]

Change?

Sinds de Tweede Wereldoorlog steunt de Amerikaanse politiek op twee pijlers: consumptie en een vijandbeeld. Beide goed voor de productie en dus voor het kapitaal. De enige change die plaatsvond was die na 1989, het rode gevaar werd ingeruild voor het groene.