Einde discussie

Paul Grabwinkler: Renunciation (c.1920–29)Paul Grabwinkler: “Versuchung” (1936)Ook een methode. Het laatste woord willen hebben en de vraag waartoe? Om iemand de pas af te snijden, verdere discussie onmogelijk te maken, je eigen gelijk te willen halen, andermans gedachten in een verkeerd daglicht te plaatsen? Mag je “als slot” wijzen op malversaties? Toch wel, lijkt me, zet mensen aan het denken en dat kan nooit kwaad.

 

 

Een aantal voorbeelden


Alphonse Scaf zegt:
zondag 9 mei 2010, 16:41 uur
Stopt het trolgedoe uit Berg en Dal voorlopig, voorlopig geen optredens meer? Vergeet het. Hier is sprake van de zoveelste trolstreek. Trollen kunnen het niet laten, zeker deze niet, dat is gewis. Trollen zijn helaas géén marionetten, met of zonder ziel, die je even kunt opbergen en op passende tijd weer te voorschijn halen. Nee, in donkere holen zitten ze, die trollen, en bewaken schatten lees ik ergens.
Misschien iets voor een reisje naar Noorwegen om ze nader te leren kennen? Of kan het dichterbij, in de omgeving van de Heilig Landstichting dan maar, richting hemel of hel? Kom op, op trollenpad, op trollenjacht!

De activiteiten van een en dezelfde trol zijn in bruin weergegeven:

Willem van der Er zegt:
zaterdag 8 mei 2010, 15:00 uur
Helaas moest ik het WK Snooker volgen en ik zie nu pas deze treurige geschiedenis. Ik ben het met de vorige regeerders (behalve dan mw Bolt) eens.
Bedankt en sterkte, Birgit.

Het is wat vermoeiend onderhand al die trollen, ook die dame Bolt was wederom een trol uit één en dezelfde koker! In die discussie zelfs niet de enige, zijn gewoonlijke alias niet meegerekend.

Maria Pekelharing zegt:
maandag 17 mei 2010, 22:19 uur
81-Leen Karman—Ik begrijp uw gevoelde verwantschap met Olav Meijer helemaal, dus u moet me niet euvel duiden dat ik die plaat niet tot vervelens toe wens af te spelen, want de erop staande argumenten worden gehoord noch begrepen. Ik zou zeggen: sla het archief er eens op na, dat bespaart mij werk en tijd. De politieke voorkeuren op dit forum zijn bekend, de berijders zitten aan de stokpaarden vastgeroest, en de mest ligt metershoog in de stallen, vooral onder de vloer. U mag er van mij in roeren zoveel en zolang u wilt, maar het blijft oude mest, waar de geur van verse drollen me meer aanspreekt. Ik kan wel met u mee gaan roeren tot desnoods vijhonderd pagina’s roersel, maar na afloop staan we nog steeds met onze eigen vorken in de hand te kijken naar wat was, en nooit meer zal zijn. Begrijpt u?

Maria Pekelharing zegt:
dinsdag 18 mei 2010, 11:12 uur
83-P. Lamers—Verklaar u nader, ik probeer namelijk altijd antwoord op vragen te geven, en ga ze nooit uit de weg, tenzij blijk gegeven van hardleersheid, want zonde van de tijd. De onderwerpen passeren hier zo snel dat het niet ondenkbaar is dat iets heb gemist, dus graag zou ik van u vernemen waar en onder welk nummer u vragen heeft gesteld.
Vast een voorschot: ja, ik spreek ze zelfs regelmatig, want diverse ondernemers waar ik boodschappen doe behoren ertoe. Bijzonder aardige en voorkomende mensen, daar kunnen veel kaaskoppen een voorbeeld aan nemen. Wat bedoelt u nu eigenlijk?

Maria Pekelharing zegt:
dinsdag 18 mei 2010, 16:43 uur
63-Gabriel Aubry—Ik ‘miste’ iemand in dat rijtje, met zeker zoveel recht op een plaats, vandaar, maar dat terzijde.
Hoop doet leven, en de koers die u lijkt voor te staan spreekt ook mij aan, want uiteindelijk zijn we als soort het meest gebaat bij vrede en harmonie -met elkaar en andere soorten-, dus helemaal mee eens.
Of dat ook te realiseren is, is voor mij een ander verhaal. Daar zou ik een lange verhandeling over kunnen houden, maar laat ik het beperken tot de diverse onvolkomenheden en kortsluitingen in ons brein (van bewust tot onderbewust, dus maar deels aan te sturen), zowel individueel als collectief, die m.i. verhinderen wat u (en ik) beogen.
We leren niet van de geschiedenis; we klampen ons eraan vast, voor enig houvast, maar het beste zou zijn om dat los te laten en nieuwe wegen in te slaan, en ook dat ben ik met u eens.

Willem Bongerd zegt:
woensdag 12 mei 2010, 22:22 uur
# 37 Jerry Mager, mijn complimenten voor uw bijdrage.
Wij lezen ze thuis steeds met genoegen en aandacht. U schrijft vanuit een erg brede achtergrond en inhoudelijk ad rem kritisch.
Chapeau. We hopen dat u eens een eigen site in de lucht zet, want ongetwijfeld zullen sommige van uw stukken toch niet geplaatst worden. Ik weet daar vanuit mij achtergrond als oud-politiek voorlichter alles van. Hoe vaak ik – of anders mijn baas – niet aan de telefoon heb gehangen bij een webredactie om stukken van de site te halen. En dan heb ik het niet over sites als ” Geen Stijl” en aanverwante.
Vrijheid van meningsuiting en het vrije woord zijn uiterst relatieve begrippen.
Nogmaals, Chapeau!

Maria Pekelharing zegt:
dinsdag 18 mei 2010, 11:03 uur
81.E.Starink—Ik vrees dat u het wilt noch zult begrijpen, dus waarom daar nog langer tijd aan verspillen. Uw visie verschilt dusdanig van de mijne dat zelfs een begin van overeenstemming niet in het verschiet ligt. Het zij zo, de bekende wegen zijn inmiddels platgetreden, daar is niets meer aan toe te voegen, anders dan herhaling op herhaling.

Maria Pekelharing zegt:
maandag 17 mei 2010, 11:44 uur
23-H. de Rijke—Daar kan ik me helemaal in vinden! Die gegevens zijn al langer bekend, en liegen er niet om, maar er is kennelijk een bevolkingsgroep die daar zijn ogen voor gesloten wenst te houden. Dezelfde groep die grote moeite lijkt te hebben met een democratie waar een PVV uit ontspruit, hoewel de herrrijzenis van een CPN ongetwijfeld met gejuich zou worden begroet. De toekomst zal het uitwijzen, maar wijst feitelijk niet meer uit dan dat olievlekken alle richtingen uit kunnen.

Maria Pekelharing zegt:
dinsdag 18 mei 2010, 16:22 uur
Als alle neuzen één kant op dienen te staan -de dagelijkse praktijk bij alle partijen- dan praat je dus feitelijk over één persoon i.c. partijvoorzitter die de lakens uitdeelt, gewassen en gestreken aangeleverd vanuit de partijideologische kast. Kijk maar eens hoe dat bijv. bij stemmingen gestalte krijgt. Het democratische gehalte daarvan ontgaat me helaas, maar wat ik wel signaleer is dat het in de kern niet verschilt van een eenmanspartij als de PVV. Wat trouwens wel verschilt is dat de pakweg 20 zetelbezetters van de PVV voorstaan en vrijwel zeker uitvoeren wat ze hun kiezers hebben beloofd, i.t.t. de pluchezitters van de andere partijen.

Maria Pekelharing zegt:
maandag 17 mei 2010, 21:27 uur
De polderlandse soort wordt steeds weerlozer gemaakt, dat proces is al sinds de jaren zestig gaande. Voor ieder probleem is inmiddels wel een loket, bevolkt door een peloton gehersenspoelde uitvreters. Ieder pijntje wordt een lijdensweg, ieder zuchtje wind een storm, en alle zaaiers mogen oogsten, vooral uit de staatsruif. Kuilen kun je in je leven niet voorkomen, en praktijk is de beste leermeester. Gewoon erin donderen, en uit jezelf weer opkrabbelen is stukken effectiever dan al dat gladstrijken. Ja maar, zult u zeggen, dat kan niet iedereen… Klopt, maar je moet ze dan ook pas de hand reiken als ze alle mogelijkheden om er zelf uit te komen naar vermogen hebben uitgeprobeerd, en daar zijn we doorgaans veel te vroeg mee, want de toko moet draaiende worden gehouden. Waar we kunnen leren hoe het wel moet? In ontwikkelingslanden, want daar moeten ze wel!

Nauwelijks een week discussie. En dan dit resultaat. Leest de moderator bij de NRC de stukjes echt? Onderhand geloof ik daar geen barst van. Waarom gebruiken ze het IP adres niet om enigszins die trolmanie van één en dezelfde persoon tegen te gaan, iemand die tactisch op de goeie momenten weet op te duiken om zijn verkapte propaganda te uiten? De onverlaat gaat onverstoorbaar verder. Rechtstreeks monddood maken, valse beschuldigingen, verdraaien van feiten. Het kan werkelijk niet op. De NRC leent er een gewillig oor aan. Hoe betrouwbaar is die krant nog? Nog een voorbeeld, een voorlaatste ditmaal.

Maria Pekelharing zegt:
donderdag 20 mei 2010, 11:30 uur
76-H. de Rijke—In aanvulling op uw laatste alinea: in de recente discussies over misbruik in de RK-kerk waren generalismen niet van de lucht, want werd het hele instituut alsmede geloof door velen moeiteloos aan betreffende excessen opgehangen. Opvallend daarbij is dat nogal wat van die scherpslijpers het plots laten afweten -en tot alle vormen van ontkenning overgaan- als zoiets de islam / islamieten ten deel valt. De oorzaak van die selectieve verontwaardiging is voer voor psychologen, ze moeten de buikkrampen daarbij maar voor lief nemen.

Generalismen? Generalisaties mogen we aannemen. Met welke gevaarlijke idioot hebben we hier van doen? Zoek a.u.b. op wat hij zelf te melden had in de betreffende discussies. Och die piemeltjes, wat deert dat nou. Ze zijn er niet aan gestorven. Dat durft deze smeerkees te melden. Vervolgens zorgt hij er persoonlijk voor dat mogelijke reageerders technisch monddood worden gemaakt, in zijn ogen scherpslijpers, en zegt dan doodleuk dat je ze niet meer hoort, het laten afweten als het over de Islam gaat. Zo handelt crapule. Dit onfrisse stukje komt overigens uit de discussie waarvan ik melding maak onder “Censuur”.

Werd iemand met een dergelijk taaltje en houding, als hierboven overvloedig te lezen, in de goede oude tijd niet gewoon weggezet als een vlerk? Waarom doen we dat nu niet meer?
Zijn vriendinnetje Gloria heeft in een, ook voorlopig laatste, antwoord aan diezelfde De Rijke een boodschap te melden om onpasselijk van te worden. Het goeie mens durft weer het woord hetze in de mond te nemen. Hoe is het mogelijk? Waanzin? Of zien we hier het optreden van het prototype van een dom blondje?

Gloria van der Spek zegt:
maandag 24 mei 2010, 16:23 uur
Heer Rijke, uw christendomme antwoord is typerend voor uw rigide relatie met Christus. U schrijft over het christendom alsof u verplicht e.e.a. uit uw hoofd hebt geleerd om zó mensen te ‘bedienen’ die vanuit Christus(!) het opnemen voor vreemdelingen en daarbij heftig protesteren als mensen zoals u podium zoeken schuld in de schoenen van andersdenkenden te schuiven in uw verbeten poging dit land te zuiveren van uw vijanden.
(…)
De kern van het christendom is God Die Mens is geworden en voor onze zonden is gestorven, waardoor u genade en vergeving hebt ontvangen. Tel uw zegeningen en dank God door Jezus Christus. Strijd mét Hem en niet tegen Hem! Met hem strijden is het kwaad in uzelf overwinnen door liefde op te gaan brengen voor uw Islamitische vijanden. Is er een betere manier om de LIEFDE van Jezus Christus in u op te nemen en door te geven? Hoe anders kunt u van Hem getuigen? Door haat? Hetze? Christelijke jihad? Laat naar u kijken!

De discussie waaruit dit epistel komt? Lees: “Censuur”! Inderdaad, deze dame heeft zich al meer dan ontbloot. Ze is naakt, volledig naakt. Wel zo makkelijk om zich eens terdege te laten nakijken.

Bovenal is ze gewetenloos, zonder geweten: “Mit Dank an Gott Bankrott?”.


Wat een verademing als je het volgende leest, zo kan het oog, zo denken gelukkig jonge mensen, zonder vooroordelen, ook een laatste bijdrage:

Milou Cremers zegt:
zaterdag 29 mei 2010, 14:43 uur
Ik kan niet begrijpen dat er zulke bekrompen mensen zijn, waardoor we uberhaupt een discussie als deze hebben.
Iedereen met maar een klein beetje gezond verstand weet dat de ‘haat’ tegenover ‘Ahmed en Fatima’ volkomen onterecht is en alleen voortkomt uit onredelijkheid en het ontbreken van een echte vijand.


Een nawoord maart 2019

De NRC, een krant die zijn lezers niet au sérieux neemt? Gelet op het volledig weghalen van de vroegere forumdiscussies heb ik de overtuiging dat dit het geval is. Uitgever en redactie zien hun product op de eerste plaats als koopwaar, als een doodordinair artikel waarmee geld verdiend moet worden, op zijn minst rendabel moet zijn. Lezers en vooral abonnees zijn consumenten die slechts nuttig zijn om die missie te vervullen. Als je het niet bevalt, dan donder je toch gewoon op en verder dien je je mond te houden. Mijn bakker, slager en kaasboer hebben meer beroepseer in hun donder, die luisteren naar de klant en beslist niet om hem of haar naar de mond te praten.
 
Bovenstaande afbeeldingen: Paul Grabwinkler – bron
Afbeelding beneden: cover “The New Yorker”

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.