Mogen we ze internet criminelen noemen?

· fascisme, internet, justitie
Authors
Of als u dat liever wenst, gajes, tuig van de richel. Oordeel zelf. De volgende lieden namen de meest liederlijke beschuldigingen aan mijn adres, aan dat van mijn vrouw en naaste familie, alsmede aan mensen die mij goed gezind waren op internet, voetstoots van elkaar over en sterkten elkaar in een hetze jegens Tibaert: 
 
Huib Riethof (@huibree), Jacqueline van Wel (@linksen8merrie), André de Raaij (@vanovernaar), Friedrich Eckhardt, Dirk Hartman, Jacqueline Wouters (@jacquelinewxxx), Ina Dijstelberge (@inadijstelberge), Eveline van Donkelaar (@gavimensch)
 
Vele van hun volgelingen hechtten geloof aan de verkondigde praatjes en steunden deze lieden. Die rij is te lang om op te sommen. Een van hen wil ik niet onvermeld laten, Pyt van der Galiën. Dan zijn er nog figuren als Herman Falkenstein, Peter Anshof, Alexandra Strieker om enkele te noemen, die ieder op een geheel eigen wijze mij beschuldigden van ontoelaatbare zaken. Pure laster. 
 
Extremisten verketteren graag andere mensen, waarmee zij het oneens zijn en  wensen hun de mond te snoeren, figuurlijk en zelfs letterlijk te vernietigen. Stuk voor stuk noem ik mensen met een dergelijke instelling fascisten.

 
Gelooft u me niet of begrijpt u de strekking niet? Blader dan dit weblog door en zie hoeveel beschuldigingen, smaad, laster, bedreigingen en leugens elkaar overlappen van mensen die zeggen niets met elkaar te maken willen hebben en zeggen elkaar te bestrijden.
Ga uw gang. Misschien iets voor een heuse wedstrijd wie de meeste weet te vinden?
 
 
Nog even dit. Mensen die me een beetje kennen weten dat ik valse beschuldigingen niet wens te weerleggen, dan is het einde zoek, maar dat niet alleen, dan raak je verstrikt in een uitgesproken fascistische valstrik. Denk maar eens aan de beruchte uitspraak van Wilders: “islam=fascisme”. Het mechanisme dat daardoor in werking trad kennen we nu genoegzaam. 
 
Tot slot. Nooit zijn genoemde lieden op enigerlei wijze terugkomen op hun wandaden jegens mij en derden. 
Integendeel.
 
Aan de lezers van dit weblog: een fijne jaarwisseling en een gelukkig en vredig 2018.
 
 
 


Afbeelding: Morris Louis – Beta Upsilon 1959 – bron Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: