Straffen en afstraffen

Jan Saudek
Mijn kernpunt waar u mij aan kunt houden, zei Rutte aan de vooravond van de verkiezingen, is veiligheid.  Hij volgde daarmee het voetspoor van Wilders, die het ooit had over knieschoten. Met die uitspraak werd Rutte de overwinnaar van de verkiezingen. Immers om veiligheid te garanderen moet hard opgetreden worden en hard gestraft. 

Die boodschap begreep de kiezer. De gezeten burger wil zijn rust niet verstoord zien door beelden met geweld en herrie. Dan moet hij gaan nadenken over de oorzaken en zou hij wel eens nare conclusies over zichzelf en de maatschappelijke orde moeten trekken, als hij oprecht is. Aldus benoem je Diederik Samsom tot een draaideurcrimineel.

Helpt straffen? Nee. Criminaliteit en ongewenst gedrag zijn een afgeleide, een product van de maatschappij met haar economische orde. Om van die criminaliteit af te komen zal de maatschappij an sich moeten veranderen. Ziet u het al gebeuren? Zonder geweld?

Ook, wie bepaalt wat criminaliteit is en hoe die bestraft wordt? Degenen die het meeste baat hebben bij de gegeven toestand, zij beschikken over de middelen om die in stand te houden, dwingen ze af. En zo is de cirkel rond.

Dit even als een inleidend exposé. Waar het mij om te doen is is om naar een verklaring te zoeken voor het feit waarom de overheid, de staat, met haar geweldsmonopolie, vaak zo blind is voor geweld en agressie van rechts. De vrijspraak van Wilders is symptomatisch voor die reflex. Uitspraken over en oproepen tot geweld uit die hoek worden stelselmatig gebagatelliseerd. Lieden die zich schuldig maken aan bedreigingen weten dit bijna van nature. Ze lopen slechts gevaar bij bedreigingen van het staatshoofd of andere notabelen.

Een plaatje maakt die optiek in al zijn onnozelheid meteen duidelijk. Fascisten wijzen zichzelf een centrale plek toe in het politieke spectrum. Zo voelen zij het ook. Voor behoud van de orde met bijbehorende waarden. Waar nodig een beetje vooruitstrevend, beetje sociaal, afhankelijk van de tijdsgeest en tot behoud van de sociale vrede. Een heel harmonische gedachte geheel volgens de opbouw van de Roomse Kerk.

De maker van dit schema is iemand die zich siert met ogenschijnlijk een geuzennaam. Ook typerend voor fascisme, het speelt voortdurend leentjebuur. Het kan wijzen op een gebrek aan fantasie, maar eerder nog op een voorspiegeling van zaken die niets met de realiteit en de historie te  maken heeft. Het totaalbeeld moet kloppen en de bewijzen en beelden worden vervolgens op maat aangeleverd. Er kan dus nu gezegd worden: “U weet toch waar NSDAP voor stond?” Socialisme. Zie Bosma. De perversiteit druipt er vanaf.

Linksrapalje dus, een virtuele Breivik, met een strafblad. U ziet het, als u hem volgt op Twitter, straffen helpt niet. Dat is niet helemaal juist uitgedrukt, Linksrapalje is, net als Wilders, sterker uit de juridische procedure gekomen dan hij ooit was. Hij weet nu perfect waar zijn grenzen liggen. Zolang hij die niet overschrijdt en onder het motto “vrijheid van meningsuiting” kan en mag opereren kan hij deze helpen op te rekken. Zie maar wat Wilders dezer dagen weer uitspookt met een filmpje, een actie die je zou kunnen kwalificeren als staatsgevaarlijk en toch wordt ze getolereerd.

De een verricht, zeg maar gerust, ondergronds verzetswerk op Twitter om ons land om te toveren tot de vrije heilsstaat zoals hij ooit was, een ander denkt in de macht te delen. De ander is iemand die zich vreemd genoeg PVV fractielid noemt, terwijl hij niet in de Staten zit. Een vorm van subtiel bedrog, domheid? Wordt het afgestraft? Nee, de gevestigde orde kan zich hierin wel herkennen. Uit die houding blijkt het besef om met de vrijheid om te gaan die je voor jezelf geschapen hebt. Lef, VOC mentaliteit, grote bek, noem het zoals u het wilt, ons land is er groot mee geworden.

Aan straffen gaat opsporen en melding maken van vooraf. Hoe wordt waargenomen, welke prioriteiten worden gesteld, wie voert die taken uit? Die agenda is sterk politiek bepaald. Wordt er een klimaat van angst geschapen dan krijgt de repressie min of meer carte blanche. Politieagenten gaan sneller over tot meppen, bewakingsdiensten floreren, cameratoezicht dringt door tot in de kleinste hoeken van de samenleving, dit alles om onze vrijheid veilig te stellen. Lieden die zich tot deze taken aangetrokken voelen, zullen overwegend gerekruteerd worden uit de rechtse hoek van de samenleving, niet moedwillig, maar bijna vanzelfsprekend. Het gevangeniswezen gaat op deze wijze een bloeiende toekomst tegemoet, zeker als het geprivatiseerd wordt.

De profiteurs van dit al zijn niet diegenen die hun handen vuil maken. Zij zien in de staat de garant voor het functioneren van de vrije markt onder kapitalistische voorwaarden. Zo is deze moderne staat ontstaan en zo dient ze te blijven met de haar toebedachte middelen. Het financieren van die middelen doen de anderen, doet het volk, zoals dat in een harmonische samenleving hoort te zijn. Laat dit harmonie model nou precies samenvallen met het fascistisch ideaal. En wat criminaliteit binnen deze samenleving is wordt bepaald door de heersers, niet door de onderdanen. Ik zei het al en voorbeelden te over.


Uitgelichte afbeelding: bron

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.