Haat tegen mengen…

Verontrust dat nou niemand dat een dergelijk leeghoofd al vier jaar in ons parlement zit? Moeten de figuren die dit gesanctioneerd hebben niet heel snel afgedankt worden? Daar en daar alleen ligt de oorzaak dat deze vrouw onweersproken een dergelijk praatje kan houden. Of moeten we de VVD als voedingsbodem beschouwen voor een nieuwe golf van fascisme? Waart de geest van Bolkestein er nog steeds rond?

Lees meer Haat tegen mengen…