Wie doet het met wie?

Mens Classic Cars – Porsche
Een geliefkoosd spel sinds de kinderjaren. Pas op werd gezegd, die deugt niet of die doet het met iedereen. Op social-media keert deze infantile houding terug. Men wil er graag bijhoren, laten zien dat men deugdzaam is. Men kiest voor het zekere tegen het onzekere, want werkelijk iets overbrengen waarmee we uit de voeten kunnen is moeilijk, dan word je op jezelf teruggeworpen. Als je verder je hele leven hebt aangepast aan heersende regels en moraal, je nooit hebt afgevraagd of een andere vormen van (samen-)leven ons een spiegel voorhouden, wat fundamenteel is voor de onze en deze leert te analyseren, je zelfs niet op de gedachte komt dat een dergelijke instelling een noodzakelijke voorwaarde is om samen als mensheid te overleven, dan kun je uitgroeien tot een politieke grootheid.

Bekende voorbeelden zijn Wilders, eigenaar van een politieke partij, en de huidige niet-gekozen burgermeester van Amsterdam. Geveinsde belangstelling voor de ander en steeds het priemende vingertje paraat. Doe het niet andersom, dan geven ze niet thuis. Niet voor niets groeiden deze twee uit tot coryfeeën op Twitter. Velen voelden zich vervolgens geroepen ze te imiteren, want succes verzekerd, tot groot genoegen en ontzag van hen die vinden dat hun stem nu ook gehoord wordt. Tezamen vormen ze sektes, met de waarheid in pacht. Inhoudelijke kritiek wijzen ze af en zien ze als een vorm van persoonsbeschadiging, zelfs haat.

Wie doet het met wie? In overdrachtelijke zin, nu angst zich breed maakt, angst veronderstel ik voor het naderend levenseinde, brengen kantoorklerken op internet in kaart wie voor of tegen vaccinatie is. Het biedt de fascisten onder ons volop de gelegenheid de bokken van de schapen te scheiden, voor of tegen, zonder verdere argumentatie. Het propagandistisch effect is overweldigend onder de noemer vrijheid. Het kader leveren de social-media, die geheel volgens de wetten van staat en kapitaal te werk gaan. Het is een onaantastbaar bolwerk, dat kader. Bovenaan staat een Führer met zijn Mannschaft die volgens aloude propagandistische principes de mensheid opdeelt en ze digitaal vertaalt in algoritmes. Iedereen hoort thuis in een vakje en daar komt niemand meer uit. De grote wensdroom van fascisten wordt hiermee vervuld. Logisch dat ze in een dergelijke omgeving volledig opbloeien, eindelijk kunnen ze invloed uitoefenen op wie gehoord mag worden en wie niet. Hun gebeden worden verhoord en zo klimmen ze op in een denkbeeldige hiërarchie die hun macht verleend. Hopen ze, wensen ze en denken ze.

Heeft het zin om over fascisme te spreken, zonder het kapitalisme te benoemen en in al zijn facetten aan de orde te stellen? Heeft het zin, om een voorbeeld te noemen, over de gezondheidszorg te spreken zonder vermelding van de verworvenheden die voor haar Auschwitz heeft opgeleverd, de farmaceutische industrie met name? Waartoe dienen het militair en politioneel apparaat binnen deze context? Om de samenhang tussen al deze aspecten van de wereldwijde samenleving en de historische achtergronden in de greep te krijgen dient informatie aangeboord te worden met alle mogelijke invalshoeken, betrouwbaar en verifieerbaar. Kan dat via social-media? Uitgesloten, zelfs verwijzingen naar informatie worden genegeerd, slechts kretologie wordt waargenomen. Dit tekent meteen ook de grootste tekortkoming van social-media en het gevaar dat ermee gepaard gaat, analfabetisme enerzijds en anderzijds zich opspelen tot deskundige, intellectueel zelfs.

Voor mij is inmiddels de maat vol. Twitter zal ik nog slechts gebruiken om eigen berichten door te geven, afkomstig van mijn weblogs. Tweets en RT’s nog bij hoge uitzondering. Het kost me teveel energie en je moet steeds op je hoede zijn voor misbruik. M’n ervaringen met internet zijn zo talrijk dat ik er nog jaren mee vooruit kan, maar er zijn mooiere en zinniger dingen in het leven. Met die gedachte ga ik nu verder op dit weblog en laat kwartjoden en al het andere gepeupel voor wat het is. Mijn kringetje van oude getrouwen op Twitter weten wel wat ik bedoel. Voor hen is een deelmap bestemd. Zie het uitschuifbare menu. Vragen kunnen gesteld worden via het contactformulier onderaan in dat menu.

terugblik enkele maanden later

Wat je je ook voorneemt, het loopt steeds anders dan gedacht. De omstandigheden veranderen en nieuwe ideeën komen op. Korte commentaren en notities op de blogspot was de gedachte, ze groeiden alsmaar verder uit tot toelichting en documentatie. Mijn voornemen om dat spul al begin vorige maand in een aantal berichten op dit weblog samen te vatten is ruimschoots overschreden. Het gestelde doel is inmiddels bereikt, aan een afronding over 12 jaar internet ervaring kan binnenkort begonnen worden. Een einddatum durf ik nog niet te geven ook gelet op mijn gezondheidstoestand en m’n oogkwaal waar ik nu al tien jaar mee worstel.


Update 26 oktober 2021


Uitgelichte foto: bron

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.