Gesanctioneerd geweld tegen een gegijzeld volk

Naaman Omar
Palestinians inspect the damage following an Israeli airstrike on the El-Remal aera in Gaza City on October 9, 2023. Israel continued to battle Hamas fighters on October 10 and massed tens of thousands of troops and heavy armour around the Gaza Strip after vowing a massive blow over the Palestinian militants’ surprise attack.


 
Op goede gronden kunnen we stellen dat het zogeheten Vrije Westen geweld sanctioneert tegen een volk dat verdreven werd, momenteel gegijzeld wordt en dat mogelijk een complete vernietiging, een genocide wacht, als niet ingegrepen wordt.
 


 
 

DE WESTERSE WERELD STAAT ERBIJ EN KIJKT ERNAAR 

Johan Depoortere

 
De tragedie van Gaza doet tegelijk denken aan het ghetto van Warschau, de belegering van Sint-Petersburg en de etnische zuivering van Nagorno Karabach. Het regime van Aliyev kon, niet gehinderd door protesten van de Europese Unie of de Verenigde Staten, 100000 of meer etnische Armeniërs uit hun huizen en dorpen naar buurland Armenië verdrijven.
 

Palestinians inspect the ruins of a building destroyed in Israeli airstrikes in Khan Younis in the southern of Gaza strip, on October 8, 2023. Fighting between Israeli forces and the Palestinian militant group Hamas raged on October 8, with hundreds killed on both sides after a surprise attack on Israel prompted Prime Minister Benjamin Netanyahu to warn they were “embarking on a long and difficult war”. Photo by Mahmoud Fareed\ apaimages

Dat laatste lijkt het model dat het zionistische regime voor ogen staat. Na de uithongering en de wurging, de vernietiging of de verdrijving van de grote meerderheid van de twee en een half miljoen Palestijnse bewoners van Gaza. Dat is helemaal in lijn met de historische gang van zaken. In de geschriften van de zionistische ideologen, in dagboeken, brieven, artikels, congrestoespraken is het centrale thema: Wat te doen met de Arabische meerderheid in een toekomstige joodse staat. Het antwoord heet “transfer,” eufemisme voor verdrijving of etnische zuivering. Ben Goerion, de latere premier en vader des vaderlands, schrijft in een brief aan zijn zoon: “We moeten de Arabieren verdrijven en hun plaats innemen zodra we daar de macht toe hebben.”
 
Ben Goerion wachtte op een goede gelegenheid en werd op zijn wenken bediend met de oorlog van 1948. De uitvoering van de “transfer” is in 1948 begonnen met de verdrijving van de oorspronkelijke bevolkking van Palestina die plaats moest maken voor Europese kolonisten. Minstens 750000 Palestijnen werden verjaagd, rechtstreeks met militaire middelen of met terreur. Denk aan Deir Yassin, het dorp waar de troepen van de latere premier Menachim Begin een massaslachting aanrichtten en daarna het aantal slachtoffers nog overdreven met de bedoeling de Palestijnse bewoners van het land zoveel mogelijk angst aan te jagen – te terroriseren – zodat ze “ vrijwillig” zouden vertrekken. 

Minstens 418 dorpen – later zouden het nog veel meer worden – werden met de grond gelijk gemaakt of omgetoverd tot Kibbutzim en joodse steden. Zoals de dorpen Najd en Huj die nu “Sderot” heten en waarvan de oorspronkelijke bewoners op 12 en 13 mei 1948 door de Negevbrigade van het Israëlische leger verdreven werden naar het nabijgelegen Gaza. Hun nakomelingen wonen er nog steeds in erbarmelijke omstandigheden en zij zijn het die met een rakettenregen en een bloedige terreuractie wraak hebben genomen. Wie twijfelt aan deze versie van deze geschiedenis leze het werk van de Israëlische historicus Benny Morris. Hij beschrijft in de koele woorden van de historicus de massamoorden, de verkrachtingen en de vernieting van de dorpen die met de etnische zuivering van Palestina gepaard gingen. 
 
Morris is de autoriteit bij uitstek over de Nakba, de tragedie van het Palestijnse volk, die hij op basis van Israëlische documenten in detail heeft beschreven maar die betreurt dat de zionistische overwinnaars van de oorlog in 1948  het werk niet hebben afgemaakt en niet alle Palestijnen hebben verjaagd. Dat verwijt hij Ben Goerion, de eerste Israëlische premier die in Israël nog steeds bijna goddelijke status heeft. De opvolgers van Ben Goerion laten er geen twijfel over bestaan dat ze zijn opdracht willen voltooien door van Israël een homogeen joodse staat te maken waar geen plaats is voor niet-joden. De zogenaamde “liberale” of “linkse” zionisten willen dat werk in stilte doen, zonder de tere humanistische gevoelens van de bondgenoten en geldschieters in de VS en Europa al te zeer te krenken, de extreme zionisten die het nu voor het zeggen hebben doen het openlijk en zonder propagandistische en diplomatieke fraaiheden. Bezalel Smotrich van de “religieuze zionisten”  zegt het duidelijk: de Palestijnen hebben de keuze tussen “verdwijnen of in Israël blijven wonen als onderklasse (“resident alien”) omdat er volgens de joodse wet, aldus Smotrich, “altijd een zekere inferioriteit moet zijn.” Ofwel kunen ze kiezen voor verzet “en dan weten de Israëlische strijdkrachten wat hun te doen staat.”

Smotrich is een boegbeeld van wat de liberale Israëlische krant Haaretz “joods fascisme” noemt. Hij is minister van Financiën en staat aan het hoofd van de “civiele adminstratie” van de Westbank, de Orwelliaanse benaming van het militaire bestuur. Smotrich is niet alleen. Minister van Defensie Yoav Galant – de meest “liberale” minister in het kabinet Netanyahu kan de genocide in Gaza verantwoorden omdat de slachtoffers geen mensen maar “beesten” zijn – allicht ook de 326 kinderen die tot nu toe door de Israëlische bommen zijn vermoord.
 

Some of the “human animals” the Israeli Defense Minister was talking about.

Zelfs een liberaal boegbeeld als de schrijver David Grossman kan de ware aard van het zionisme niet verhullen. Grossman twijfelt of hij de aanvallers van Hamas “beesten” moet noemen “maar het staat buiten kijf dat ze niet menselijk zijn.” De ontmenselijking van de tegenstander – de voorwaarde voor genocide. Grossman had het over de Palestijnse aanvallers die zich schuldig hebben gemaakt aan wreedheden, maar over de collectieve bestraffing van de Gazaanse bevolking – overduidelijk een oorlogsmisdaad – heeft de grote humanist niets te vertellen.  

Wie zegt dat “de extremisten aan beide kanten” evenveel schuld hebben aan de huidige tragische situatie vergeet dat “onze extremisten” de openlijke steun krijgen van Biden, Blinken, Sunak, De Croo, Macron, Scholz en von der Leyen die aan het gebouw van de Europese Unie in Brussel de vlag van de onderdrukker laat projecteren. Haar voorbeeld werd gevolgd in Frankrijk en Duitsland waar uitingen van solidariteit met het Palestijnse volk als “haatmisdrijven” worden gebrandmerkt en verboden.  De hypocrisie van von der Leyen is zo opzichtig dat het zelfs de speciale rapporteur van de Verenigde Naties voor de bezette Palestijnse gebieden te gortig wordt.
 

Als straks de etnische zuivering van Palestina zal zijn voltooid kunnen de Europese en Westerse leiders het bloed van de Gazanen niet van hun handen wassen.

 


BRON
SALON VAN SISYPHUS13 oktober 2023


 

 

Uitgelichte foto: Naaman Omar\ apaimages

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.