Tag archives for Arte

Onze vrienden, de Amerikanen

Amerikanen hebben de Goddelijke boodschap begrepen, maak de aarde onderaan. Dankzij de vrij gemaakte krachten ontstaat dankzij hun uiteindelijk de volmaakte mens, een kunstmatig product, als voltooiing van de Goddelijke schepping.

Hier sta ik. Is mijn missie voltooid?

  Recensie Walter Pauli – Knack De aanleiding waarom ik op Twitter terecht kwam: haat.   Meer dan 300 maal viel inmiddels dat begrip te lezen op m’n weblogs. Enkele voorbeelden, waarin het expliciet aan de orde komt volgens de zoekterm:   – Emile Roemer en Gloria! – Journalist, propagandist, doorgeefluik? – Wat beweegt mensen […]

De onzichtbare hand

Enkele jaren geleden zond Arte de serie Capitalisme / Der Kapitalismus uit. In Le Monde schreef de journalist Adrien de Tricornot toen als commentaar op deze documentaire: “Rarement on aura rendu aussi accessible, et passionnant, le décryptage du capitalisme et des idées qui gouvernent la ‘science économique’”.  bron In de serie komen de grondleggers van […]

Vrouwendag

Met dank aan een vrouw is ook een bericht verdwenen dat ik ooit wijdde aan Esther Ferrer en haar performances. Tja, vrouwen en vrouwen. Geen twee zijn hetzelfde, gelukkig, maar die krengen onder hen. Vreselijk. 8 maart 2017 Een mooie gelegenheid om een TV zender te ontdekken, die werkelijk haar publieke taak waarneemt. Een groot […]

Waren Ariërs blauwogig?

Waarom bleekt de Leider der fascisten zijn haren? Waarom draagt hij blauwe lenzen? Wil hij hiermee iets uitdrukken?

Nog is Polen niet verloren…

Zo begon 2016… Het land wordt van binnen uitgehold als rechtstaat. Niet vanuit “Brussel”.  Het constitutioneel hof wordt feitelijk buiten werking gesteld, de media komen onder staatscontrole. Een half jaar later… Elsevier Mar 19, 10:15pm Europa, word toch wakker! We zijn niet voorbereid op een oorlog, schrijft @ajboekestijn: buff.ly/1MO5hCm GatesofVienna 1:15am Le Pen tells France to restore her borders […]

Verplicht kijken en luisteren…

Nog snel even onder de aandacht brengen… Een documentaire die iedereen moet zien om te begrijpen dat het grootste probleem, de veroorzakers van de huidige ellende, gezocht moet worden onder de rattenvangers, de fascisten, die weigeren open te staan voor medemensen maar integendeel onze samenleving tot een hel willen omvormen voor hen die niet aan […]

Kinderen op de vlucht…

Blank en volgevreten laten we die mensen en als het even kan ook de vluchtelingen voor ons werken. We zijn immers de heersers op aard.

Een andere politiek

Bescheiden gepaard aan eenvoud, sprekend uit ervaring en bewogenheid, zonder te veroordelen.

Redden is een dure plicht

Het moet niet te vermoeiend worden, een wandeling op het Museumplein uit sympathie voor de vluchtelingen uit Syrië of waar ook vandaan moet voldoende zijn. Vervolgens is men onthutst, dat de media, de staats, er niet over berichtte. Voor de een is onze publieke omroep, die niet bestaat, extreem rechts en fascistisch, voor de ander […]

Verdacht…

Er valt veel verdacht te maken, het is o zo makkelijk. Wie speel je ermee in de kaart?

Wat te doen aan de straatvervuiling door Bataven?

Op dinsdagavond bestaat de programmering van Arte uit documentaires en reportages gerangschikt rond een of twee thema’s. Deze week was het thema “vluchtelingen”. Een van de bijdragen was “Land van Aankomst” in 2013 geproduceerd door het IKON. Voor wie deze documentaire nog niet gezien heeft, hier is de YouTube versie… * Veel ontbreekt in deze documentaire, […]

Een uit de klei getrokken Fries

De man wil zo graag lachen, om anderen wel te verstaan. Zelfspot is dit soort lui totaal vreemd. Hij wilde graag aandacht van Tibaert. Een rechtszaak staat eraan te komen, hij vormt in de daar aanhangige affaire een merkwaardig schakeltje, een soort getuige à décharge van het clubje direct of indirect geschaard rond de door […]

De paus slecht grenzen

Het is wennen hoe de katholieke kerk momenteel gerepresenteerd wordt. Vanaf haar feitelijke ontstaan als staatskerk onder het romeinse gezag is de RK kerk de drager van een ideologie die uitgaat van grenzen. Enerzijds die van het lichaam van Christus, waarin een ieder zijn plaats kreeg toebedeeld als lidmaat van de gelovige gemeenschap of niet, […]

Die jüdische Brille

Hebt u weer wat te lezen. Vergeet niet, dit land, Nederland, staat met de rug naar Europa. De gevolgen kennen we…

Legale gelukszoekers…

Met een beeld over de gastvrijheid van de Bataaf. Deze luidt: wat brengt het me op, wat kost het?

Een open inrichting

Friesland, een open inrichting. Wie had dat durven te bedenken?

Oeverloos gelul

Leda en de zwaan – N. Kalmankov (1915) Hypocrisie alom, het eigen straatje schoonvegen, zichzelf op de borst kloppen. Eindeloos dat gedoe, zichzelf tot moreel ijkpunt verklaren en de ander de grond in trappen. Komen we daar ooit nog vanaf?  Die hoop heb ik opgegeven, een minimum aan begrip opbrengen en zich informeren is in […]

Ina hoeft niet te wanhopen

Harry Callahan: Eleanor – Chicago (1953) bron De wakkere VOC geest is nog volop aanwezig. Balkenende wees de Bataven de weg en zie wie hem volgen, van links tot rechts. Handel, daar is Holland groot mee geworden en dat moet vooral zo blijven. Het dondert niet met wat. Zij de drones, wij de fototoestellen en de […]

Zonder bijbedoelingen, zonder eigenbelang

Als iets me duidelijk geworden is uit geschriften van een aantal lieden is het wel dat ze niet kunnen begrijpen dat iemand gewoon zichzelf is, naïef zelfs en vol vertrouwen in de eerlijkheid van de medemens. Een dwaas, die zo handelt wordt al snel gezegd. Even doordenken en je begrijpt dat mensen die gewend zijn […]

Het auteursrecht en een foute krant

Een welgemeend advies, zorg ervoor dat u nooit in de situatie komt om te collaboreren met tuig op internet. In de normale alledaagse werkelijkheid doet het zich niet zo snel voor, maar op internet bent u vroeg of laat het haasje.