Een lijst van stalkers

Feitelijk gaat het niet zozeer om de poppetjes maar hoe effectief fascisme kan gedijen, met nadruk onder links duivelsgebroed. Taal, strategie, het claimen van de waarheid, geen twijfel tonen, critici in diskrediet brengen, maar wars zijn van communicatie.

Lees meer Een lijst van stalkers

Een onbetrouwbaar sujet

Hoe je ogenschijnlijk onbelemmerd je gang kunt gaan op internet, over wat vrijheid tot meningsuiting behelst, hoe je instituties van de rechtstaat kunt beschadigen en helpen afbreken, hoe je je tot instrument kunt laten maken van fascistische krachten, hoe je een klimaat van wantrouwen schept en meer.

Lees meer Een onbetrouwbaar sujet

Henri-Pierre

De maker van deze account? Dirk Hartman of nog waarschijnlijker Friedrich Eckhardt. De laatste tweet verscheen op 18 oktober 2013. Op 10 december 2014 valt nog het een en ander te zien.

Lees meer Henri-Pierre