Agressie en obsessie

Emeritus hoogleraar geschiedenis Annie Lacroix-Riz heeft een scherp oog voor de situatie in de Oekraïne met betrekking tot de geschiedenis van het imperialisme aan het begin van de 20e eeuw en de voortzetting ervan. Een vraaggesprek.

Lees meer Agressie en obsessie

Zo maar van internet geplukt…

Never forget, ook het bloedoffer dat in ons voormalig Indië werd gebracht om dat land te zuiveren van communisten, om het te behouden voor onze vrijheid? De lijst is lang, die offers die werden gebracht voor onze vrijheid onder Amerikaanse regie. Ze is wereldomvattend en wordt steeds langer. De bijdrage van de Bataaf is navenant, nooit een poot uitgestoken en een grote bek.

Lees meer Zo maar van internet geplukt…