De oorlog in Vietnam

Weet nog dat ik een “Nieuwe Revu” doorbladerde.
Het zal zo rond 1970 zijn geweest.
Zat nog op de lagere school.
Zag daarin hoe op een foto Amerikaanse militairen lachend pronkten met afgehakte hoofden.

Lees meer De oorlog in Vietnam

Ich bin so traurig

Dankzij laakbaar gedrag is veel materiaal op m’n weblogs verdwenen, zo ook deze opname van de radio uit 1991. U merkt het, met een wandaad vernietig je een door de jaren heen zorgvuldig opgebouwd weblog. De dader(s) stemde(n) het resultaat van hun malversaties vrolijk. Voor wie het nog niet wist, fascisten hoeven niet meer op straat te marcheren, internet is momenteel hun terrein, hun slagveld.

Lees meer Ich bin so traurig

Vietnam

“REACHING OUT” werd pas in 1971 voor het eerst gepubliceerd, dit als onderdeel van een eerbetoon aan Burrows.

Lees meer Vietnam