Arbeidsvoorwaarden 1850

Bill Clark: The Pentagon building

Voorschriften voor kantoorklerkenI. Godsvrucht, properheid en stiptheid zijn karaktertrekken, dewelke onontbeerlijk zijn voor een goede handel.

II. Op aanwijzing van de Gouverneur heeft onze firma de werkuren verminderd en het personeel dient vanaf heden slechts op werkdagen ten burele te zijn tusschen zeven ure des voormiddags en zes ure des namiddags.

III. De Zondag dient voor kerkgang, maar mocht iemand goed van node hebben dan zullen de klerken op Zondag ten burele werken.

IV. Dagelijkse gebeden zullen iedere morgen gezegd worden in het Groote Kantoor. De klerken dienen aanwezig te zijn.

V. Kleding dient sober te zijn. De klerken zullen zich hoeden voor het dragen van kleding in opvallende kleuren en van kousen, die niet goed gestopt zijn.

VI. Overjassen en overschoenen mogen niet ten burele aangehouden worden, halsdoeken en hoofdkleding kunnen in geval van guur weer gedragen worden.

VII. Er is voor een kachel gezorgd ten gerieve van de klerken. Steenkool en hout moeten in een kast opgeborgen worden. Aanbevolen wordt, dat iedere kantoorklerk gedurende de tijd van het koude weer vier ponden steenkool per dag meebrengt.

VIII. De klerken mogen het vertrek niet verlaten zonder toestemming. Het is toegestaan de natuurlijke drang te volgen, waarvoor de klerken de tuin achter de tweede poort kunnen gebruiken. Dit terrein dient in goede staat gehouden te worden.

IX. Gedurende kantoortijd is spreken verboden.

X. Het hunkeren naar tabak, wijn of sterke drank is menselijke zwakheid en derhalve verboden voor alle kantoorklerken.

XI. Nu de kantooruren drastisch vermindert zijn en wel tot elf uren per dag, is het tot zich nemen van voedsel toegestaan tusschen half twaalf en twaalf uren, maar het werk mag onder geen enkele voorwaarde onderbroken worden.

XII. De klerken moeten zelf hun schrijfpennen medebrengen. Een slijper is op aanvraag bij de boekhouder aanwezig en verkrijgbaar.

XIII. Een oudste klerk wordt benoemd, die verantwoordelijk is voor de properheid van het kantoor en alle jongste en aankomende klerken zullen zich veertig minuten voor het gemeenschappelijk gebed bij hem melden voor het schoonmaken der vertrekken en zij zullen na kantoortijd blijven voor dergelijke werkzaamheden. Borstels, bezems, zeep en water worden door de firma beschikbaar gesteld.

XIV. De nieuwe, verhoogde weeklonen zijn voor:

jongens tot 14 jaar ƒ 0,52
jongste bediende ƒ 2,40
aankomende klerken ƒ 4,50
klerken ƒ 5,50
oudste klerken, na 15 jaar diensttijd ƒ 10,25
 
Er wordt verwacht, dat iedereen hiermede een verhoogde hoeveelheid werk zal afleveren.

 Uitgelichte foto: Bill Clark / CQ Roll Call via AP Images

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.