Nederland, kennisland…

De maatschappelijke accenten zouden moeten liggen bij gelijke kansen en rechten, niet bij selecteren en segregatie. Dan komt de rest vanzelf. Van nature zijn we sociale wezens, empathisch en altruïstisch, als we de kans maar krijgen.

Lees meer Nederland, kennisland…

Dodelijke machtswellust

Overal waar de blanke beschaving oprukt neemt de vleesconsumptie toe en tevens de voedselschaarste voor de armen. En onze kinderen worden al vroeg rijp gemaakt voor het niet weten en niet weten willen van dit dodelijke proces. Een act van terrorisme.

Lees meer Dodelijke machtswellust

Vrije markt

Waarschijnlijk wordt gedacht aan de wekelijkse groente- en vismarkt. Die hebben nog de schijn van vrij, maar voor het overige is het een grote leugen, waarmee gemanipuleerd en gegoocheld kan worden zoals het uitkomt.

Lees meer Vrije markt

Blank als norm

Van etniciteit trekt de blanke norm zich niets aan en kan dat ook niet vanuit haar wezenlijke aard, accumulatie van kapitaal. In die zin is deze norm waardevrij en betekent een grote stap vooruit in de richting van algehele globalisatie.

Lees meer Blank als norm

Katholieken

Een mooi voorbeeld van eens katholiek altijd katholiek vinden we terug in Nijmegen. Katholieke studenten die zich bekeerden tot wat zij zagen als een nieuwe heilsleer, een echt katholieke, universele. Voer voor psychologen.

Lees meer Katholieken

Een katholieke Broederschap

Het spijtige is dat bij het instituut RK kerk steeds gefocust wordt op het geloof. Het is een machtsinstituut par excellence. Eeuwenlang is geslepen aan een perfect bouwwerk. Schoolvoorbeeld voor het harmoniemodel en hoe je tot de keuze moet komen van een groot leider.

Lees meer Een katholieke Broederschap

Het uitgeholde land

The current book should definitely be read by all students, scholars and activists concerned with Israel/Palestine, and by political geographers interested in unpacking the working of spatial power in zones of conflict.

Lees meer Het uitgeholde land