De ene anonymus is de andere niet…, aan de schandpaal?

Troost
Een conclusie vooraf. Anonimiteit bevordert niet een discussiecultuur, integendeel zelfs. Zo is mijn ervaring. De ene anonymus in het forum zegt te hechten aan ethische opvattingen, een andere heeft gezien zijn geschriften nog nooit van ethica gehoord. Beiden wanen zich onaantastbaar. Hun gelijk is voor henzelf boven elke twijfel verheven, een eenmaal ingenomen standpunt staat voor altijd vast. De meest kromme redeneringen, verdraaiing van feiten, regelrecht bedrog en loepzuivere leugens dienen ter ondersteuning van hun gedachtespinsels.

Ongetwijfeld de meest eigenaardige van de twee is de zich ethisch handelend wanende. Zijn koosnaam, ook eigenaardig, Vrijmans. Nog eigenaardiger, blindelings gelooft hij in de leugens en waanideeën van de ander. Geen enkel zinnig argument lijkt tot hem door te dringen. Of is het schijn? Is hij nog doortrapter dan de ander, een nog grotere valsspeler? Die indruk valt te trekken afgaande op de laatste postings van deze persoon. Zo worden mijn initialen gekoppeld aan die van iemand anders, zodoende insinuerend dat de identiteit van die persoon samenvalt met de mijne. Het ergst van al, met deze handelswijze wordt feitelijk de persoonlijkheid van de betrokkene, een vrouw in dit geval, als niet existent beschouwd.

Let wel, anonymus Vrijmans heb ik vanaf begin dit jaar een aantal emails gestuurd om hem tot bezinning te brengen. Hoe pervers ben je dan, tegen beter weten in, om een dergelijke streek uit te halen?

Ter verduidelijking en om een volledige opening van zaken te geven hier de eerste mail, gedateerd 12 januari 2010:

Beste Harrie,

Via deze weg dan maar. Het zal u verbazen dat ik me rechtstreeks tot u wend. Ondanks alle persoonlijke aantijgingen kan ik niet kwaad op u zijn. Een ding weet ik inmiddels zeker, u begrijpt absoluut niet wat er tot nog toe in het forum gebeurd is. Hebt u zich werkelijk nooit afgevraagd hoe iemand dat kon met al die namen? Dat kon en kan dus ook niet, ik zou niet weten hoe.

Harrie, geloof me, toen Gloria begon met haar fantasie (lees dat dagboek maar eens) heb ik werkelijk dubbel gelegen van het lachen. Ook zij wist verdomd goed wie Sartorius was, maar door het niet modereren verloor ze het overzicht. Precies daar maakte, en ik durf het zo te stellen, een goor figuur gebruik van. Op een gegeven moment lanceerde hij zelfs een trol, Janneke genaamd, analoog aan mevrouw Van der Meer. U reageerde argeloos op die z.g. Janneke, evenals De Graaff en Lookman, en Willem voelde zich zeker van zijn zaak. Wat toen vervolgens gebeurde had u aan het denken moeten zetten. Het taalgebruik was weer dat van Willem, waarschijnlijk had hij zich vergist in zijn mailaccounts. Later ging hij weer door op de z.g. Janneke toer. Ik heb hem, zijn Janneke dus, toen uitgedaagd. Lees het maar eens rustig door. Plots was het ook Van Gelre i.p.v. Nijmegen. Ik ging er vanuit dat iedereen dat wel begreep, dat was niet zo. Willem had nu letterlijk goud in zijn handen. Ik zal u verder niet vermoeien met het maandenlang durende voorspel van deze fascist in het forum, maar wat hij de afgelopen maanden gepresteerd heeft grenst aan het ongelooflijke. Een aantal trollen zijn de revue gepasseerd, steeds persiflages op namen in het forum. De laatste is ongetwijfeld die Kim de Wit om mij een steek onder water te geven met mijn stukje aan hem gericht over de kleur van het fascisme, zwart dus. Succes verzekerd blijkt weer en het mes snijdt aan twee kanten, hij kan ongebreideld met zijn Wilders propaganda doorgaan en een tegenstander, die hem doorziet, is monddood gemaakt. Ze werkt fascisme, Harrie, bedenk dat wel. Voor het eerst, omdat het nu echt de spuigaten uitloopt, heb ik hier melding van gemaakt bij de NRC. Een reactie heb ik nog niet. Omdat u ook reageert in dat spoordebat laat ik u dat weten.

Waarom die koppeling over monddood maken en Henk Mommaas? Omdat ik de oprechte overtuiging heb in zijn geest te handelen. Dat kan ik niet het forum kwijt, dat pas zou niet kies zijn. En ik legde die koppeling juist daar vanwege het zoveelste kwaadwillend stukje van die Willem. Het was complete onzin, wat hij schreef, maar weer geplaatst voor het letterlijk criminaliseren van een bevolkingsgroep zonder het rechtstreeks te hoeven uitspreken. Ze verschijnen, dit soort stukjes, met de regelmaat van de klok als ik een posting heb geplaatst, begrijpt U? Kijk ook maar eens bij Berlusconi waar we op elkaar gereageerd hebben.

(…)

Triest vind ik het dat u op een gegeven moment samen met Gloria neem ik aan, bent gaan klagen bij de NRC, juist op het moment dat ik Willem praktisch op de knieën had met zijn Louis Sévèke verhaal. Vandaar die reacties van mijn vrouw. Ik was werkelijk razend over zoveel kortzichtigheid. En wie kraaide victorie? De affaire laat me nu vrijwel koud, alles staat erin wat ik te melden had, mensen die nu nog achter de rattenvanger aanhobbelen zijn niet meer te helpen, denk ik maar. Tot die categorie hoort op de eerste plaats Wilbert Boeijen. Volgens mij haat die man me. Waarom?
Maar waarom u en Gloria niet tot bezinning komen is me werkelijk een raadsel. Denk toch eens gewoon na, Harrie. En realiseer je wat mensen als Mostafa Mouktafi en Hanneke van der Meer is aangedaan. Willem schoffeerde, heb ik ontdekt, al Mostafa toen ik van dat hele forum nog geen weet had. En Hannekes ongeluk was dat ze juist in het forum begon toen die gekte uitbrak, voor Paul Lookman geldt dacht ik hetzelfde. Ik voel me Hanneke daardoor zeer verplicht. Mag het?

Tot slot, Harrie. Overdenk alles eens. Realiseer u ook hoe mijn naam constant door het slijk wordt gehaald, wie heeft dat er voor over? Zal ik nog doorgaan, vraag ik me onderhand af, het is allemaal zo zinloos en uitzichtsloos. En ik wil graag rust in de tent en niet opgezadeld worden met waanideeën.
Moeten we fascisten maar hun gang laten gaan?

Met vriendelijke groet,
Fons ScafOp geen enkele van deze en volgende aan “Vrijmans” gerichte mails heb ik ooit antwoord ontvangen. Vraag, met wie hebben we hier van doen? En nogmaals, in de andere anonymus heeft hij het volste vertrouwen. Wie het begrijpt mag het zeggen. Zou het die katholieke achtergrond zijn?

Zo als alles heeft mijn contact met “Vrijmans” een voorgeschiedenis. Frappant is dat ze steeds gekoppeld was aan die van de andere anonymus. Begonnen met een banvloek die deze laatste over hem uitsprak tot heden toe. Ze zijn als twee zijden van dezelfde medaille. Een gewijde katholieke medaille. Manifest is bij beiden namelijk de negatie van een bepaald deel van de werkelijkheid, een typisch katholieke perceptie, met als resultaat dat beider ogenschijnlijk extreme posities en opvattingen zeer goed kunnen samen gaan in een harmoniemodel. Kop en munt.

Een laatste proeve van hun opereren valt te lezen onder: “Deed Peter R. de Vries er goed aan de beelden van Koos H. uit te zenden?”. Het is de discussie waar hierboven al naar werd verwezen. Het voorlopig slotaccoord is opmerkelijk, schandpaal, in vieren delen. De bron van deze nepfiguur ‘nap’ laat zich zeer makkelijk raden. Humorvol zoals altijd. En zelf onkwetsbaar vanwege zijn anonimiteit. En Vrijmans? De moraalridder, hoog te paard, vindt het best. Wat een miserabele inbreng in een discussie, erger, wat een miserabele personen! Aan de schandpaal met ze!

Zo iemand als de zich noemende Harrieke of Harrie Vrijmans nog in bescherming nemen? Had ik het maar nooit gedaan. Ongelijk had ik, ook met m’n opvatting zijn naam niet prijs te geven. Wat een miserabel persoon, die Harrie Vugts, iemand die fascisten hun gang laat gaan, willens en wetens. typisch voor een katholiek of een typische katholiek?

Ons eerste dispuut over ethiek. Vele zouden er nog volgen: “wijsheid en ethiek”, zijn bron? Het Katholiek Nieuwsblad… Alleraardigst dit alles na te lezen. Ook tegen het licht van het vervolg met dat poppenkastgedoe!Uitgelichte afbeelding: reclamebord

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.