Slachtoffers! Ter herinnering… Pekeltje en pedofilie

Bruce Davidson: Palermo, Sicilië
Iemand doet in het NRC forum melding over de verschrikkingen die zijn dochter mee heeft gemaakt tijdens en na een rechtszitting over pedofilie. Hoe reageert Pekeltje hierop? Het laat zich raden.

“Ik sluit me geheel aan bij 20 en 24 (…), met een terecht accent op de slachtoffers. Wat nogal wat respondenten -ondanks de wolligste bewoordingen- kenmerkt is een schrijnend gebrek aan empathie, want kennelijk onvermogend zich in de positie van een slachtoffer in te voelen / -leven. Aan robotgestuurde regelneukers geen gebrek, maar vlees en bloed valt in die reacties nauwelijks te ontdekken. Wat door hen node wordt gemist is ervaringskennis, en dat lijkt me toch een belangrijk beoordelingscriterium, waar op veilige afstand vrijblijvend geleuter de boventoon voert. Dat geleuter vond ook in rechtszalen plaats, met bijbehorende straffen, maar er is nu eindelijk een tendens in gang gezet ook gebefte bureaucraten van een geweten te voorzien, om te kunnen begrijpen. Begrijpen bijvoorbeeld wat een levenslang trauma inhoudt, en hoe groot de impact daarvan is op zowel slachtoffer, omgeving als nabestaanden. Onze soort baart nu eenmaal tal van menselijke monsters, en die verdienen naast gekooid te worden een passende benadering. Liefst met de zweep erover, om nog iets van effect te sorteren, waar ze van strelen huiduitslag krijgen.”


Hoe reageerde onverlaat Pekeltje indertijd op het sexueel misbruik door prelaten? Och, aan dat gedoe met die piemeltjes zijn ze niet gestorven.

Onlangs, vertelde een kennis me, was er een reünie van oud-scholieren van een Maastrichtse lagere school. 52 (sic) kinderen toen in een klas waarvan de broeder zijn poten niet thuis kon houden. Zeker 14 kinderen waren slachtoffer geweest van zijn wandaden. Eentje durfde de confrontatie na zo lange tijd niet aan. Drie hebben inmiddels zelfmoord gepleegd. Of er een verband bestaat?

In abstracte termen praat Pekeltje steeds over slachtoffers. Gaat het over daders wordt hij uitermate concreet. Die Marokkanen, die het in de genen zit, die Joden danwel Israëliërs, die het zelf uitgelokt hebben, de trucage om van slachtoffers daders te maken, die fascistisch truc beheerst hij volkomen. Lees even mee, enkele hoogtepunten uit zijn ’empathisch oeuvre’, de context kunt u elders in dit blog nalezen. Tevens weet hij u te informeren over traumata, een concentratiekamp-syndroom, bijvoorbeeld. Hij weet er echt alles van, deze psychopaat.

Wie had het over een vendetta mijnerzijds? Ik veronderstel dat deze persoon dit blog min of meer volgt. Zijn naam zal ik niet noemen, wel zou ik eindelijk eens zijn mening willen horen over het beiderzijds onbekende personage, nu Maria Pekelharing geheten. Of durft die meneer niet de confrontatie aan nu het erop aankomt? Wil hij zijn (mede-)verantwoordelijkheid niet nemen? Toch niet besmet door het verspreide paranoia-virus van een psychopaat, mag ik hopen.

Dit even als een terzijde. Nu het woord aan Pekeltje! En wat ondertussen te denken van de moderator van het NRC forum? Van hetzelfde kaliber als Pekeltje?

12 september 2009
“JN de Graaff (annex Louis Sartorius / Alphonse Scaf / Paul Lookman / Hanneke van der Meer etc.)—Zoals iemand (wie / wanneer / waar?) al eens terecht opmerkte bent u als een met Stalinistische peroxide gehersenspoeld anarchist (het is allemaal de schuld van het kapitaal / is het hiet oorlog?) annex islamitisch anuskruiper al geruime tijd bezig het forum te ontwrichten met postings die kant noch wal raken, maar enkel bedoeld zijn een u onwelgevallig onderwerp of al even onwelkome reacties daarop in uw kwalijk riekende modder te baden. Ik geloof niet dat een dergelijke dubieuze instap de bedoeling van een discussieforum is. Zoals iemand (wie / wanneer / waar?) al eens terecht opmerkte is Louis Seveke helemaal niet vermoord, maar ergens in een villa ondergedoken teneinde aan zowel zijn eveneens hersengespoelde mede-regelneukers (daartussen troffen ze nooit iets aan, van menselijke gedragingen hadden ze geen kaas gegeten, tot one flew over…) als aan een batterij homohatende islamieten te ontsnappen. Zoals iemand (wie / wanneer / waar?) al eens terecht opmerkte is de kliniek waaruit u bent ontsnapt al jarenlang bezig een waardig vervanger voor u te zoeken, maar is het voor hen buitengewoon moeilijk nog een tweede exemplaar met een dergelijke combinatie van wanen, hallucinaties, onlogische gedachtenpatronen, anhedonie, affectvervlakking, hebefrenie en paranoia te vinden, dus ze zitten daar met smart op u te wachten. Zoals iemand eveneens terecht opmerkte is alleen het tweede punt onjuist.”

10 januari 2010
“Wilbert Boeijen—Graag gedaan, hoewel ik bij voorkeur liefst helemaal niet citeer, maar zijn zelfgebrouwde misbruik noopte me er even toe.
Bekend zal hij bij eenieder wel zijn, al is het maar vanwege de lengte van zijn overal opduikende oprispingen, maar geliefd en gelezen is natuurlijk een ander verhaal, waar de voorspelbaarheid van zijn bijeengestolen teksten druipt. Hij heeft kennelijk weer een nieuwe trol geintroduceerd, smachtend naar de erkenning die hem nooit ten deel zal vallen. Zijn aanwezigheid heeft wel iets van een chronische ziekte, je moet ermee leren leven .” (zie voetnoot)

11 januari 2010
Gloria van der Spek—Tja, Gloria, met zo’n gezwel als Scaf moet je kennelijk leren leven. Zijn tactiek om zwart te maken varieert, van amicaal tot tegen elkaar uit proberen te spelen, geen enkel middel wordt geschuwd. Een vies mannetje, Koot en Bie zouden wel weg met hem weten. En waar hij het pleit verliest (vrijwel overal) vervalt hij in stilzwijgen of negeert, want dan komt het hem iets te dichtbij, zoals nu. En dichtbij hem tref je alleen maar puinhopen aan, die houdt hij het liefst voor zichzelf, want goden zijn immers onfeilbaar .

17 mei 2010
“Tja, Gloria, dat moet je toch anders zien. Holbewoner (niet selectief, hij kruipt in alle holen!) Scaf heeft zo’n verschrikkelijk groot hart, daar past werkelijk iedereen in. De vorm is ooit bij elkaar gekneed door Machiavelli, en de ijzingwekkende leegte werd opgevuld door het complete alfabet, te beginnen bij Adolf (beoogde heil voor de wereld in zijn algemeen en Scaf in het bijzonder), Ayatollah, Benedictus (laat zich enkel uit het vliegtuig vallen om grond te kussen waar Scaf gelopen heeft), Benito, Caligula (plantte voort met het zaad van Seianus tot Scaf zijn definitieve vorm kreeg (jaja, ook ik ken mijn Romeinen ) etc. etc. Via Houdini (geen weg, maar eigenlijk ook wel ) tot nu zelfs Ton Hollander en R de Rijke aan zijn geleende alfabet zijn toegevoegd. Voor de gelegenheid, want het is in dat hart een drukte van jewelste. Ze blijven daar in- en uitlopen, over die bloedrode loper met inktzwarte vlekken, door Scaf als maagdelijk blank aan de mens gebracht, als dat zo uitkomt. Nu Scaf beiden zo liefdevol heeft omarmd -ik kijk met vertedering toe!-is het wachten op de komst van ome Geert, die de knuffelbaby’s in hun (en mijn!) taal gaat toelachen. Welnu, beste Ton en R., leg buiten Scaf’s armbereik maar vast wat matrassen neer, voor een zachte landing .
Scaf’s Latijnse naam luidt niet voor niets Opportunis Hypocritis. Derhalve tref je nogal veel Scaf tussen het Scoren aan, of beter: pogingen van Scaf tot Scoren. In Noord–Korea noemen ze hem ‘Grote Leider’, in Rome staat hij bekend als ‘Grote Mis-leider’, maar feitelijk is het niet meer dan een aap die van geleende kokosnoten leeft, omdat zijn boom geen vruchten genereert. De -eveneens geleende- klappermelk verwart hij regelmatig met applaus, dus applaudiseert voornamelijk voor zichzelf, want onvermogend zijn dorst op andere wijze te lessen. Zijn boom is en blijft op hem na onbewoond. Daar worden dergelijke apen een beetje kierewiet van, dus begint hij met die -geleende- kokosnoten te gooien, maar niet na ze eerst in uit dezelfde boom afgetapt vitriool te hebben gedoopt. Het blijft dus bij werpen, want ze worden niet gegeten, laat staan gepruimd. Zijn probleem: heel soms neemt zo’n kokosnoot de gedaante van een boemerang aan, en dat kan hem de nek kosten. Wie weet, misschien is een dergelijk exemplaar hem wel uit handen geglipt… Beste Gloria, forumhooligans als Scaf kun je beter de rug toekeren. Ze hebben een groot lijdend vermogen, en zijn gewend te worden doodverklaard, dus niet voor verbetering vatbaar, zo leert ook de geschiedenis.”

11 augustus 2010
‘Ik ben voorstander van een site, waarop alle plegers van (nader vast te stellen) gewelds- en vermogensdelicten met foto, naam en toenaam vermeld staan, want niets werkt zo preventief als ze uit hun holen trekken en publiekelijk aan de schandpaal nagelen. Er vallen nog steeds te veel slachtoffers om dat schorem (en nee, ‘boefjes’ zijn belletjestrekkers) vrijuit te laten gaan met taak- en andere onzinnige straffen.”

11 augustus 2010
“Laat ik vooropstellen dat het in persoon beledigen van mede-forumgenoten vanwege hun mening sowieso niet is uit te leggen, maar dat heeft meer met beschavingspeil te maken, vooral het gedeelte beneden NAP.”


Leer en methode van Pekeltje gepaard aan vernietigingslust, lust tot vernietigen. Is nog verdere uitleg nodig?

Zo pakte Pekeltje het een jaar geleden aan:


7 september 2009
“Gloria—Bedankt, je hebt exact verwoord zoals ik er ook over denk. Als we tot een dergelijk rioolniveau moeten afdalen -en dat hier ook nog eens norm wordt- kan je het forum beter sluiten, want maken ratten de dienst uit. Ik zit nu krap in de tijd, maar hier is het laatste woord nog niet over gezegd.”

“Waarmee bewezen dat ʻHanneke Van der Meerʼ uit dezelfde koker komt als Scaf, Sartorius, De Graaff, Lookman of hoe het zich ook wenst te noemen. Goed gezien Gloria, laten we er verder geen woorden meer aan vuil maken, die tijd kan beter besteed.”

8 september 2009
“Okee Gloria! Meneer ʻSartoriusʼ, wat heeft het leven eigenlijk met u gedaan, dat u zichzelf dwangmatig in zoveel personages moet splitsen, en dat bedoel ik niet sarcastisch of rancuneus. Heeft u wellicht een concentratiekampsyndroom, of zijn er andere oorzaken voor uw haatcampagnes jegens christenen in het algemeen, en katholieken in het bijzonder.”


Het is een eer als uw stukje geplaatst wordt, geen vanzelfsprekendheid aldus de netiquette.

Hij, Maria Pekelharing, Willem van Gelre, Kim de Wit, Janneke van der Veer, Willem Nijmegen, kan het weten als geen ander. Ja, en die moderator, die vindt dit allemaal nog steeds best. Ontbreekt het die man ook al aan elementair fatsoen? Dus toch van hetzelfde postuur als Pekeltje? Of is ook hij slachtoffer van Pekeltje? Dan kan ik hem adviseren eens raad te gaan vragen in Nijmegen, jazeker, bij Robbert Jan Verkes. Wel even eerst de Volkskrant raadplegen. Dat is toch niet teveel gevraagd?

De handelwijze van Gloria en Pekeltje mag langzamerhand als bekend verondersteld worden. Een beetje kritische lezer is nu voldoende geïnformeerd. Voor nader onderzoek en bronmateriaal over het internet-fenomeen Pekeltje zie “Nieuwe Orde…”. Hou er wel nadrukkelijk rekening mee dat “Maria Pekelharing” op korte termijn heeft uitgediend en afgedankt wordt. Een andere trol uit het Nijmeegse zal dan zijn entree maken. Zijn taalgebruik, bot en gespeend van elke logica, zal hem sowieso meteen ontmaskeren. Trap dus niet in de trollen-valkuil zou ik willen zeggen. Wees er verder van overtuigd, er zijn beslist meer Gloria’s en Pekeltjes op internet actief dan we voor mogelijk zouden houden. In de woorden van trouwe vazal Harrie ‘Vrijmans’: “Dit alles beseffend maakt een verstandige en naar rechtvaardige verhoudingen snakkende mens niet vrolijk…”.

Voor mij valt verder nog te overwegen juridische stappen te nemen tegen deze onverlaten. We zullen zien. Voor Pekeltje heb ik nog wat materiaal gevonden waaruit hij naar hartenlust zal kunnen putten. Hij zal zich er wel bij voelen. “Een vette, rode vis”. De oorspronkelijke bron: Catholica, zeer leerzaam. Die katholieken toch, rechtlijnig in de leer als het er echt op aan komt.


Verafschuwt u dit Roomse wijwater, troebel bovendien? Dan kunt u via het volgend PDF kennis maken met Uta Ranke-Heinemann, Duits theologe en studiegenote van de huidige paus: Papst Benedikt.pdf. Over het pedofilie-schandaal met een kleine geschiedenis over mensenoffers en sexuele offers.

Voor u lezer heb ik nog een klein raadseltje in petto. Ergens in het fotoblog valt heuse reclame te ontdekken voor Pekelharing. Geen nep pekelharing. Lezers van de bijdragen hier zullen weinig moeite hebben die foto te vinden! Stuur even een berichtje als u denkt de oplossing te weten…


voetnoot:
Trol Kim de Wit werd door Pekeltje geïntroduceerd op het moment dat hij als Willem van Gelre volledig klem zat. Vanaf dat moment zitten de deelnemers aan het NRC forum opgescheept met Maria Pekelharing. Hoe ziet de relatie tussen hem en Rosa de Wit eruit, denkt u?

links:
Robbert Jan Verkes over psychopaten
Makkelijk onderuit te halen feiten…?
Catholica


Inmiddels is het “Rapport Deetman” verschenen. De twee PDF bestanden kunt u hier downloaden:
RK&pedofilie – DEFINITIEVE DIKKE VERSIE DEEL 1
RK&pedofilie – DEFINITIEVE DIKKE VERSIE DEEL 2


Update: 26-12-2011


Uitgelichte foto: © Bruce Davidson – bron
Cartoon: Plantu – 31 maart 2010 in Le Monde

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.