Heeft de politiek schuld aan onze eigen problemen?

Hongarije anno 2012
Door een bericht onlangs van Bert Brussen (lees even Gregor Hakkenberg voor alle duidelijkheid), een wel heel erg verongelijkt en huilerig bericht, kwam ik via de NRC bij een eigen reactie uit. Voor oud vuil was ik weggezet in het forum van deze kwaliteitskrant. De moderator wenste niet in te grijpen bij de streken die een geestverwant van Brussen ten beste gaf in dat forum. Je moet dan zelf wat en dus een montage gemaakt van de klinkklare idioterie en smaad. Het mocht niet baten. De titel van de discussie kreeg hierdoor wel een aparte dimensie.

Inmiddels alweer drie jaar geleden is dit alles.

Het lijkt me instructief het geheel, in de context van de daar gevoerde discussie, hier nog eens te herhalen.
zaterdag 3 oktober 2009 door NRC Handelsblad

HEEFT DE POLITIEK SCHULD AAN ONZE EIGEN PROBLEMEN?

e.starink zegt:
zaterdag 3 oktober 2009, 19:12 uur

Vraag NRC: “Moeten we mensen die hun persoonlijke sores op het publiek projecteren serieus nemen?”

Antwoord: in het geheel niet. We moeten dat soort warhoofden gewoon uitlachen. Er vooral ook geen begrip voor tonen want dat is aandacht – en die aandacht is volkomen vergeefse moeite want dan geef je ze precies wat ze wel willen hebben maar dat ze niet zal helpen.
Het leuke van uitlachen is overigens dat er dan dezer jaren erg veel te lachen valt want er zijn inmiddels nogal wat warhoofden.

Verder ben ik het met Wieke Hoeben eens dat de diagnose van de Professor Schneider warrig is.

Maar ook NRC lijkt mij van de weeromstuit verward te zijn geraakt: in de vraagstelling spreekt NRC over projectie op het publiek, terwijl het mij, gegeven de inleiding, logischer had geleken als NRC had gevraagd naar projectie op de politiek. Tenzij NRC natuurlijk “publiek” en “politiek” als synoniem ziet – maar dat komt op mij knap verwarrend over.

Vervolgens raakt MvdKamp verward als NRC nog meer verwarring gaat creeren door vraagstellingen te veranderen tijdens dit debat……

En zelfs nr 1 Wieke Hoeben lijkt mij niet geheel gevrijwaard van verwarring wanneer hij/zij het heeft over Appollinistisch – terwijl het Appolinisch moet zijn.

En nu weet ik waarlijk zelf niet of deze posting appollinisch is of dyonisisch…….
Hoe dan ook: ik schater het uit!

Gloria van der Spek zegt:
zaterdag 3 oktober 2009, 21:21 uur
 

Eng dat een dergelijke mening voortvloeit uit ‘de esthetische wetenschap’ onder hoogleraarschap van Manfred Schneider. Als het volk ergens door geteisterd wordt, is het door de neoliberale politieke macht die grip wil hebben op alle Europeanen en ‘en bloc’ de zgn eigen verantwoordelijkheid misbruikt om de steeds schralere zakken van de burgers leeg te roven. Tot welke verantwoordelijkheden zijn de overheden nog bereid?

Op kosten van het volk de oorlogsmachine vet oliën en daarvoor ‘apostelen’ creëren die op ‘missie’ gaan? De publieke sector van zich afschudden om de bedjes op te schudden van de grijpgrage ondernemici? Shoppende bevolking die voor basisleven moeten sjacheren van duur hot naar duur her? Ierland in zware recessie angst inboezemen over de gevolgen van nee-stemmen, dit onder perperdure campagnegelden van de Europese Unie en grote bedrijven als Intel en Ryanair, zodat het volk op de bibberknietjes JA zegt tegen dat Verdrag dat voor NIEMAND goed is dan voor alleen en uitsluitend de machtsbeluste elite.
Kortom: onverantwoordelijke ‘schneiders’ in ons sociaal gemeengoed, op KOSTEN van het volk!

Meneer de hoogleraar, heeft u dan niets begrepen van de steeds rumoeriger wordende volken die nota bene (!) bij voortduring de schuld krijgen toegemeten van de over de balk smijtende schuldenaren: van bank tot politiek!
NU de vinger wijzen naar het volk is unfair, onethisch bovendien. En waarom? Om de zéér verwaarloosde kinderen van de neoliberale afgebrokkelde verzorgingsstaat tot ‘schuldig’ zwijgen te stemmen? Een dwaas die daar intrapt!
NEEN! De moderne burger geeft de politiek niet te snel de schuld van eigen ongeluk, Herr Schneider
ERGER: De politiek zèlf is de grote onbehouwen olifant in onze – met bloed, zweet en tranen opgebouwde- sociaal-porselein kast, Herr Schneider.

Er is maar één schuld die de volken gezamenlijk dragen: dat zij de leiders kiezen die zij NIET verdienen! En dat is hoogst kwalijk!! Tijd om bij éérste gelegenheid die schuld als de donder te vereffenen zodat Nederland (én Europa) weer SOCIAAL gaat worden! WEG met dat neoliberale ongeluk!

louis sartorius zegt:
zondag 4 oktober 2009, 3:58 uur
 

Met dank aan E. Starink (16) weet ik dat het niet aan mij ligt. Het artikel van de literatuur-wetenschapper gelezen (waarom noemt hij Kafka niet als tegenpool?) en de inleiding hier boven. Verwarring. Komt het door het thema paranoia? Daar heeft Canetti toch wel wat anders over te melden dan hier te lezen valt. Hij heeft het over een gevoel vergelijkbaar met dat van iemand die macht uitoefent. Gemeen hebben ze volgens hem, de machthebber en de paranoïde persoon, de idee van onkwetsbaarheid, van onschendbaarheid. Met dit verschil dat de paranoïde alleen staat, genoeg aan zichzelf heeft.
En als je al Canetti in verband met argwaan tegen de overheid en politiek citeert, is het dan niet veel zinvoller om op zijn benadering van massa en macht in te gaan? Bijvoorbeeld wat hij te melden heeft over geweld en macht? De kat, de muis en de ruimte, in de tijd… Heel relevant hoe hij dat thema van geweld en macht overhevelt naar de sfeer van de gelovige en God. Vooral Calvinisten (inderdaad Max Weber) en Moslims, met hun overtuiging gepredestineerd te zijn, zijn aldus Canetti gevoelig voor het opvolgen van bevelen. Waarbij we terug zijn bij de politiek. Concreet onze traditionele opvatting m.b.t. overheid als door God gewild. Een thema op zich zelf.

De aanslag van Karst T. lijkt er met de haren bijgesleept. Op deze wijze kunnen critici die wijzen op het falen van de overheid, in principe onze overheid en geen Goddelijke, als spelbreker of onruststoker weggezet worden. Bestaat dè overheid wel? Is het niet veeleer een optelsom van instituties, bevolkt door personen van divers pluimage, die deelbelangen dienen? Soms hun macht misbruiken, ons controleren i.p.v. andersom, etc. Of ben ik nu paranoïde?

Veronica Cramer zegt:
zondag 4 oktober 2009, 19:02 uur
 

Wat is dat eigenlijk “een moderne burger”?
Wie besluit dat? U en ik aan de keukentafel of bestaat voor de “moderne burger” ook al een verdeelschaal, soort blaastest.
Het wil er bij mij wel in dat het aantrekkelijk is voor een verongelijkte burger om de schuld te leggen bij de politiek. Waar moeten ze anders heen?
De burger wordt niet dom geboren. Ze zijn helemaal klaar voor bijscholing vanaf de eerste dag en daar hoort het te beginnen, meteen.
Verwaarlozing door de ouders ligt aan de voet van veel ellende.
Onder verwaarlozing versta ik, niet beschikbaar zijn
voor kinderen om door de vallende bladeren te rennen, altijd die rot TV aan te hebben of absoluut het favoriete radioprogramma te moeten horen.
Ssst, Moeder luistert!
Het is helemaal niet moeilijk om je kinderen uit te leveren aan de TV. Lekker rustig.
Als ouder ben je er dan natuurlijk niet meer bij
wat er in dat koppie omgaat.
Komt er een kind tevoorschijn waarvan een ouder
denkt, waar kwam dat in Godsnaam vandaan?
Een kind wat materieel puik uitgerust is, kan toch nog een gat in hun brein hebben wat betreft,
vriendschap, consideratie voor anderen en vooral
een veilig thuis.
We zitten nu in een situatie waar vele 40 jarigen
nooit een veilig thuis hebben gehad.
Een instituut, het ouderschap. Kom er niet aan want dan gaan we vechten. Bij mij tenminste.
De zogenaamde volwassenen zijn geestelijk nooit volwassen geworden. Rotzooien nog steeds in de marge en dat gaat maar zo lang goed.
Ik ben niet voor echtparen die omwille van de kinderen bij elkaar blijven. Kinderen proeven het
toneelspel luid en duidelijk.
Wees daarvan overtuigd en gedraag U navenant.

Het serieus nemen van personen zoals Karst T. zou ik maar wel doen.
Deze mensen zijn kennelijk nooit bereikt door ouders of het druk bevolkte ambtenaren apparaat.

J.J. van der Gulik zegt:
zondag 4 oktober 2009, 20:06 uur

Er bestaazt niet voor niets een PVV, die stem geeft aan vele Nederlanders, die de politieke ontwikkelingen met misnoegen volgen.

Er bestaat al lang een klimaat, waarin aanslagen mogelijk zijn. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de aanval op een hotel waar Janmaat c.s. vergaderden. En Fortuyn en Van Gogh konden in dat klimaat worden gedood. Of Karst zijn aanslag heeft gepleegd als gevolg van het heersende klimaat of dat hij een dergelijke aanslag ook zonder dat klimaat gepleegd zou hebben is moeilijk te zeggen. Wel zal bij ongewijzigd beleid het klimaat voor aanslagen zich versterken, waardoor er meer politieke aanslagen mogelijk zijn en kan het zo mede bijdragen aan processen die in de richting van politieke omstandigheden gaan, waarin aanslagen meer dan alleen incidenteel kunnen plaatsvinden. Als belangrijkste factor daarbij kan het migratiebeleid gezien worden.

De Nederlanders wijzen wel naar de overheid, maar kiezen tegelijk de politici die het overheidsbeleid vormgeven. Bij forse kritiek zouden ze zo primair naar zichzelf moeten wijzen.

louis sartorius zegt:
zondag 4 oktober 2009, 22:18 uur

33 J.J. van der Gulik – Had-je-me-maar, boer Koekoek en nu dus Wilders. Zijn mensen bang, van natuur xenofoob of in meer of mindere mate paranoïde?
Het zijn vele Nederlanders, die op dit soort lieden stemmen. Hebben deze Nederlanders enige weet hoe de economische vork in de politieke steel steekt? Hebben ze ooit iets opgestoken anders dan dat ze verkrijgen via de pulp media? Kunnen we van politiek bewuste mensen spreken, die waar nodig hun verantwoordelijkheid nemen? Zoudt u zich vertegenwoordigd willen zien door mensen van dit kaliber, die praten over kopdoekjesmensen en er niet in de buurt van willen wonen?
Zoals Veronica Cramer zegt, de burger wordt niet dom geboren. Helaas aan de bijscholing mankeert het een en ander. Te beginnen met Wilders en zijn volgelingen. Laten we aan die bijscholing werken, dan verdwijnt dat gezeur over mogelijke aanslagen als sneeuw voor de zon. We hebben echt iets beters te doen dan ons kopzorgen te maken over een mogelijk te plegen misdrijf. Neem de werkelijkheid waar. Leer je kritiek verwoorden, dan kom je vanzelf uit bij zelfkritiek. Geldt voor ons allemaal en niet alleen voor ‘ze’.

e.starink zegt:
maandag 5 oktober 2009, 11:16 uur

De bijdrage van 24 louis sartorius zegt:zondag 4 oktober 2009, 22:18 uur deed bij mij de vraag rijzen of we niet beter een kopzorgentax kunnen invoeren dan een kopvoddentax. Met als eerste belastingplichtigen degenen die de eenvoudige burger die zorgen aanpraten. Nr 1: Wilders.

J.J. van der Gulik zegt:
maandag 5 oktober 2009, 11:32 uur

re Louis Sartorius

Het alleronintelligentst denkbare is wel zo ongeveer om je land weg te geven. Dat is dan ook niet zozeer een politiek probleem maar vooral een psychisch probleem, het gevolg van een niet aflatende zelfpropaganda waar menigeen die zich zo slim acht heilig in is gaan geloven. Wilders heeft in ieder geval een duidelijke voorsprong ten opzichte van andere politici doordat hij een antenne heeft voor deze tijd. Zijn aanhangers staan met hun poten in de modder, die mensen die zich zo slim achten naar hen toe laten stromen. Pas als die modder ook de zich zo slim wanenden heeft bereikt zullen die gaan piepen. Dat zal dan helaas voor hen veel te laat zijn. Zelf ben ik een keer serieus met de dood bedreigd en is iemand zo vriendelijk geweest mij een forse karatetrap tegen het voorhoofd te geven. Slimbo´s zijn daar blind voor, verstaan de tekenen des tijds niet en hebben zoals het gros van de Nederlanders weinig kaas gegeten van geschiedenis en politiek. Tegelijk wanen ze zich door gebrek aan zelfkennis en de nog altijd intacte structuren superieur ten opzichte van mensen die op Wilders stemmen.

Zelf stem ik niet en dus ook niet op Wilders, omdat het democratische model in Nederland ruimschoots heeft getoond niet aan de minimale vereisten te voldoen en alleen overeind kan blijven door het gebrek aan inzicht van de participanten, doordat de politici zo onbaatzuchtig zijn om de partijen rijkelijk van subsidiegelden te voorzien en doordst een ijzeren web van politiek, media en maatschappelijke organisaties de samenleving in zijn greep heeft. De participanten daarin hebben er allemaal belang bij uit te stralen dat het democratische model prima functioneert.

louis sartorius zegt:
dinsdag 6 oktober 2009, 2:46 uur

40 J.J. van der Gulik – “Het alleronintelligentst denkbare is wel zo ongeveer om je land weg te geven. Dat is dan ook niet zozeer een politiek probleem maar vooral een psychisch probleem, het gevolg van een niet aflatende zelfpropaganda waar menigeen die zich zo slim acht heilig in is gaan geloven.”
Hier begrijp ik dus helemaal niets van. Dat de blanke man zo hier en daar andermans land heeft ingepikt is me bekend. De laatste vorm van landjepik gebeurt door lieden die de volle bewondering oogsten van Wilders.
Van die modder, waar u het ook over heeft, zullen we best last krijgen als de zeespiegel stijgt. Overigens, slim als ik ben, woon ik niet in de polder, maar op een heuvel in het Zuid-Limburgse, hoog en droog. Het klimaat dus, daar horen we Wilders niet over. Zal hem een rotzorg zijn.

Weet u, gemolesteerd zijn velen in dit land, bedreigd ook. Meestal en overwegend door blanke lieden. Een van de kompanen van Wilders bijvoorbeeld, kon zijn handen niet thuis houden. Slachtoffer, een hoogzwangere vrouw. Die kompaan van Wilders, zit in de Tweede Kamer. Zeer blank en dierenliefhebber bovendien.
Wie was er al weer dierenliefhebber en vegetariër bovendien? Was een groot leider toch met zin voor orde en discipline. Ook zeer bezorgd om het wel en wee van zijn eigen volk. En of hij de geschiedenis kende. Had er zelfs een boek over geschreven. Wat let Wilders? Die filmpjes zijn toch maar broddelwerk.

Blind? Wel brildragend, en die bril is er wel eens door blanke lieverdjes afgemept.
Figuurlijk, bedoelt u? Ja, er zijn ontzettend veel manco’s aan te wijzen als het gaat over onze staatsinrichting. Dan kun je twee dingen doen. Je verantwoordelijkheid nemen, of naar een totale destructie streven. Het doel van Wilders & co is overduidelijk het laatstgenoemde. Een fascistisch ideaal.
Het is echt nog niet te laat!

e.starink zegt:
dinsdag 6 oktober 2009, 18:33 uur

In aanvulling op mijn bijdrage nr 39 het volgende:
Vanmiddag zat ik de Rotterdamse metro. Alwaar ik waarnam dat enkele allochtone hoofddoekjesdraagsters hun zitplaatsen afstonden aan enkele autochtone ouderen (waaronder ook enkele plastic hoofddoekjes-draagsters). Opvallend detail: twee overduidelijk autochtone jongelui (blond stiekeltjeshaar) bleven ostentatief zitten – met verongelijkte gezichten pogend niet te luisteren hoe de diverse hoofddoekjesdraagsters gezellig met elkaar gingen kletsen.
Ideetje voor Wilders: zijn “kopvoddentaks” voorzien van een vrijstelling voor degenen die ons autochtonen leren hoe we ons van kopzorgen kunnen vrijwaren.

Gloria van der Spek zegt:
donderdag 8 oktober 2009, 16:09 uur

@45 e.starink

Goed bericht, maar gelukkig voor mij geen nieuws. Door mijn lessen in het AZC heb ik enige jaren met allerlei culturen opgetrokken. Mensen uit Irak, Iran, Libanon en Turkije vielen mij het meest op vwb charme, oprechte beleefdheid en bovenal gastvrijheid. In tegenstelling tot ons volk, waarvan het mannelijke deel zó feministisch is afgericht dat het voor vrouwelijke vrouwen bijna gênant is om met hen te verkeren. Mannen die het aantrekkelijke tegendeel van vrouwen zijn hebben hun deel van het geheel prijsgegeven aan machten en krachten die de rok hebben verwisseld voor de broek aan. Gelukkig hebben we allochtonen! Zij onderscheiden zich met verve van autochtonen in mannelijk en vrouwelijk. Begrijpelijk toch dat de Nederlandse witstekels het in de broek doen voor zoveel ‘buitenlands’ charisma?
Weet u ( ssst.. even tussen ons) wat een luxe om vrouw te zijn in hun nabijheid. Baden in het warme bad van… u raadt het al: charme, oprechte beleefdheid en bovenal gastvrijheid. Soms lijkt de wereld even compleet.De discussie viel stil. Weet je wat, dacht ik, laat ik binnen dit kader maar eens duidelijk maken dat we heus niet zover hoeven te zoeken. De voorbeelden liggen als het ware voor het oprapen, hier in dit forum. Op 15 oktober postte ik een montage  met als inleiding:

Nog even iets over de paranoïde persoonlijkheid. We hoeven er zelfs Canetti niet voor te raadplegen. De voorbeelden liggen voor het opscheppen. In dit forum n.b., met twee protagonisten die elke discussie verzieken. Laten we hun doen omschrijven als het streven naar een SP-PVV model, korter SPVV.
Het is als een theaterstuk met vele prologen en valse noten. Offenbach had er wel raad mee geweten. Laten we ons beperken tot die actes waar de discussie de paranoia bij onze hoofdpersonen, laten we ze als in een Offenbachiade Jupiter en Junon noemen, tot een vermakelijk en leerrijk hoogtepunt voeren. 

De montage vormde meteen ook de opmaat tot m’n eerste blog een aantal maanden later: “Een discussie over een discussie”. U kunt ze daar teruglezen.

Vervolgens kwamen de te voorspellen reacties. U ziet, ik ben al jaren vertrouwd met het typisch PVV jargon dat ook Brussen blijkt te bezigen. Bijzonder handig gebleken bij het twitteren, moet ik zeggen!< Doe er u voordeel mee…


e.starink zegt:
woensdag 14 oktober 2009, 23:49 uur

48 en 49 louis sartorius zegt:dinsdag 13 oktober 2009, 2:20 uur:
Allemachtig Sartorius: zulke lappen tekst…..Moet ik dacht echt doorlezen???

Willem van Gelre zegt:
donderdag 15 oktober 2009, 10:50 uur

50-E.Starink—Vraag de stalker dan gelijk even naar het waarom van dat obsessieve gedrag. En laat hij daarbij tevens de nog veel langere lappen met de juiste context’ en aanleidingen toevoegen, naast de langste lappen met zijn immer voortdurende hetze jegens personen, partijen en religies (op islam en jodendom na). Dit dus voor een afgewogen beeld, maar bespaar u de moeite, het is net zomin als bovenstaande lappen het lezen waard.

Willem van Gelre zegt:
donderdag 15 oktober 2009, 11:17 uur

50-E.Starink—Vraag de stalker dan gelijk even naar het waarom van dat ziekelijke, obsessieve gedrag. En laat hij daarbij tevens de nog veel langere lappen met de juiste context’ en aanleidingen toevoegen, naast de langste lappen met zijn immer voortdurende hetze jegens personen, partijen en religies (op de islam na, mogelijk is het een bekeerling). Dit dus voor een afgewogen beeld, maar bespaar u de moeite, op relevante vragen wordt door hem nooit (relevant) antwoord gegeven, hij is als de dood kleur te moeten bekennen. Het is tevens de vraag aan welke van zijn creaties u die vraag stelt, want ‘Sartorius’ stond voor ‘Scaf’, en staat voor diverse anderen, terwijl niemand weet waar hij werkelijk voor staat, anders dan een onsamenhangende woordenbrei waar de psychogeriatrie de handen aan vol zal hebben.

louis sartorius zegt:
donderdag 15 oktober 2009, 20:09 uur

50 e. starink – Allemachtig… “Almachtfantasiën”, een vorm van projectie? Past binnen het door Canetti geschilderde portret van de paranoïde persoonlijkheid. Je kunt er alleen maar over speculeren.
Belangrijker lijkt de verwoestende werking die ze aanricht, die mogelijke projectie van almacht. In het klein ook, hier binnen het forum. De integriteit van Moustafa Mouktafi werd door het slijk gehaald. Hij werd tot non-persoon verklaard en als het zo uitkwam in omgekeerde zin misbruikt. Op een onwelriekende wijze misbruikt om antisemitisch vuil te spuien.

Ja, in de eerste weken van september kregen we een waarlijk leerstuk in dit forum voorgezet. Bij hetgeen Mostafa te melden had moest ik denken aan een uitspraak van Marx: “”Zu Hause ist er, wenn er nicht arbeitet, und wenn er arbeitet, ist er nicht zu Haus” (MEW 40 – 514). Marx dacht hierbij aan de 19e eeuwse loonslaaf in Engeland. Verplaatst naar de huidige tijd van gastarbeiders en immigranten krijgt dit citaat een andere dimensie. Zijn land verlaten, waar geen werk te vinden is, vaak als vluchteling met de kans om het met de dood te bekopen. Dan komt het vraagstuk van deze discussie, “Heeft de politiek schuld aan onze eigen problemen?”, ook in een heel ander daglicht te staan. Zijn onze ‘eigen’ problemen niet die van de anderen? Wij en zij?


U begrijpt nu in ieder geval waar mijn geliefde stalkers op Twitter voortdurend uit putten? Precies, uit dat Opera blog

En die moderator? Is nog altijd actief voor de NRC. Een man die het heeft over tolerantie en collectiviteiten. Ook over laboratoriumsituaties. Hij wil het debat op scherp zetten zegt die beste Steven, volgens zijn eigen opvatting is dat ruziemaken.

“Multiculti, olé, olé, olé. Smeer tolerantiezalf op je bolle ogen”: “In een geslaagd multicultureel samenzijn wordt niet de verscheidenheid bezongen, maar de éénheid, de gemeenschappelijke identiteit. En daar ontbreekt het vooralsnog aan.”

Begrijpt u nu dat ik die NRC niet meer in huis wilde?


Afbeeldingen: sreenshots Arte journaal

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.