Netwerken

Wie zijn de geldgevers, wie de ontvangers? Het misbruik maken van macht… Alle belangrijke namen duiken in werk van Lomardi op. Hij maakte, net als I.F. Stone, gewoon gebruik van openbare bronnen en genoot daarnaast de steun van betrouwbare informanten. Waarom moest Lombardi sterven?

Lees meer Netwerken