Een vrijbrief

Dit is geen loze pathetiek en van narcisme heb ik uiteraard geen last, dan zou ik sedert lang tot de happy few hebben behoord. Nu ben ik gelukkig en daar wil ik graag anderen in laten delen… Mijn vrijbrief om te doen wat ik niet laten kan.

Lees meer Een vrijbrief

Hohe Messe

Het blijft te betreuren dat Bach bijna zijn hele leven lang in armzalige (en bekrompen) kerkelijke dienst heeft moeten slijten.

Lees meer Hohe Messe