… en de zondeval van Marianne Thieme

Rudolf Saksida (1984)


 

Jur Kuipers

 

Huli, Australië

Mensen die geen vlees willen eten omdat ze geen dieren “pijn willen doen” fascineren mij. Dat iemand vegetariër is omdat het massaal houden van dieren in de bioindustrie leidt tot onnodig dierenleed vanwege te kleine hokken, etc kan ik wel begrijpen. Dat het produceren van vlees ook nog eens bijzonder milieuonvriendelijk is snap ik ook…
Ik waardeer het zelfs dat steeds meer mensen om deze redenen vegetariër worden en zie – als vleeseter (met mate) – mijn tekortkomingen. Maar “medelijden” hebben met dieren die worden opgegeten…
Antropomorfisme dat m.i. een onderdeel is van westers-decadent denken.
 
Marianne Thieme van de PvdD die zich naar mijn mening terecht inspant voor het welzijn van dieren in de bioindustrie draaft met haar makkers m.i. wel eens te ver door. Waarom bezwaar maken tegen het afschieten van ganzen waarvan aantallen behoorlijk uit de hand lopen, dit vooral omdat natuurlijke vijanden in ons land ontbreken. Zo ook met wilde zwijnen.
 
En dat zielige gedoe van de PvdD (mijn mening) over het lot van groot wild in de Oostvaardersplassen… Bijvoeren in de winter? NEE! Als er teveel zijn zonodig AFSCHIETEN!
Jammer dat daar geen grote roofdieren rondlopen…

 
Schermafbeelding 2014-07-23 om 02.57.18
 
Er zitten een aantal (waaronder Thieme) Zevendedagsadventisten bij de PvdD. Ellen G. White, een “visionaire” dame die aan de wieg stond van dit genootschap was vanwege haar vreemde geloofsovertuiging vegetariër. (Ik heb het ook over White in mijn essay Mise en Abyme)
Dat veganisme bij dat fundamentalistische genootschap hoog in het vaandel staat heeft te maken met het “geloof” dat voor de “zondeval” naast mensen sinds de schepping ALLE dieren vegetariër zouden zijn geweest. Jesaja 65:25, Oude Testament van de Bijbel, wat gaat over “de komst van de HEER” zegt het volgende:

Wolf en lam zullen samen weiden,
een leeuw en een rund eten beide stro
en een slang zal zich voeden met stof.
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil
op heel mijn heilige berg – zegt de HEER

Hoewel velen dit “figuurlijk” nemen nemen o.a. de Zevendedagsadventisten de betekenis van Jesaja “letterlijk”… Geen dood en verderf meer…
Wat een onzin om dit gegeven letterlijk te nemen!
 
De kerk van de Zevendedagsadventisten is een Annihilationistische Christelijke beweging dat voortgekomen is uit een christelijk charismatische opwekkingsbeweging in de V.S., verwant aan de Pinksterbeweging, waar ook het Wachttorengenootschap (Jehovah’s Getuigen) uit is voortgekomen. Voor “ongelovigen” wacht op “De Dag Des Oordeels” de totale vernietiging.
 
Maarten ’t Hart, bekend schrijver en bioloog, die aanvankelijk lijstduwer wilde zijn voor de PvdD kwam er in 2007 achter dat Thieme deze bizarre geloofsovertuiging heeft, trok zich terug. Hier zijn uitgesproken column (in het radioprogramma “Vroege Vogels”) uit 2007: De zondeval van Marianne Thieme.

“Maar wat heeft mijn geduw opgeleverd?
Twee Zevendedagsadventisten in de twee Kamers van onze volksvertegenwoordiging. Zevendedagsadventisten houden er lugubere opvattingen op na.
Ze geloven dat Jezus binnen zeer afzienbare tijd zal wederkomen, en dat dan alle ongelovigen, ik dus onder anderen, voor eeuwig verdelgd zullen worden.
Daar kan ik eerlijk gezegd niet wakker van liggen maar zo’n geloof heeft eigenaardige consequenties.”

Dan heb ik het zelf nog niet eens over het feit dat Zevendedagsadventisten homofoben zijn en niets moeten hebben van euthanasie. Dat ze de schepping ook nog eens letterlijk nemen en creationistische opvattingen hebben en zo in sprookjes geloven is nog tot daaraan toe…
 
De strijd om het bestaan (noem maar een voorbeeld) hebben jachtluipaard en antilope gemaakt tot wat ze (nu) zijn. Roofdier en prooi zitten in een permanente wapenwedloop. Dat de Mens zich aan dit niet zelden gruwelijk evolutionaire schouwspel schijnt te hebben onttrokken (m.i. een illusie) betekent nog niet dat “eten-of-gegeten worden” niet noodzakelijk is voor het meeste, misschien wel alle, leven op deze planeet.
 
Ik zie het al… “grazende leeuwen”…
Laat me niet lachen!
 
Er is zelfs een filosoof, Jeff McMahan, die vindt dat het beter is ALLE roofdieren (“diervriendelijk”) te laten uitsterven, want… zo vindt hij… dat vermoorden van levende wezens is “onmenselijk”…
En aangezien “wij mensen” het heft in handen kunnen nemen moet daar wat aan gedaan worden. Er moet een einde gemaakt worden aan die eeuwigdurende slachtpartij! Moreel gezien onaanvaardbaar, zo vindt McMahan…
Het kwaad moet uitgeroeid worden!
“Wij” hebben “Vrije Wil”, dieren NIET, dus “Wij Mensen” moeten dit “corrigeren”. Hij verwijst ook naar het Bijbelboek Jesaja…
“Eliminatie van Carnivorisme” omdat het leven van “ieder levend wezen” van “intrinsieke waarde” is…
Zo vindt hij.
Antropocentrisme “over the top”. Hier een epistel van deze gek: The Meat Eaters.
 
Dat een gestoorde man iemand wil opeten is nog tot daaraan toe…
 
Ik ben er niet van overtuigd dat mensen steeds “vredelievender” zouden worden, wat Steven Pinker denkt te hebben bewezen… Lees eventueel zijn boek “The Better Angels of Our Nature”).

 
Schermafbeelding 2014-07-23 om 03.04.43Gaza… Syrië… Oost Oekraïne… Afghanistan… Irak…
Onschuldigen die part nog deel hebben aan “de reden/oorzaak van de strijd” zijn slachtoffer.
Mensen doen elkaar de meest vreselijke dingen aan…
Het zaaien van dood en verderf onder soortgenoten (= “medemensen”) neemt niet zelden de meest vreselijke, onbeschrijflijk gruwelijke, vormen aan.
 
Mensen zijn tribale wezens. Het laagje “beschaving” maar dun… Als de kraan van “geweld” wordt opengedraaid zijn Mensen de beesten onder de dieren. Als dit eens zou stoppen…
 
Een minderheid leeft in grote “welvaart” terwijl een ander verrekt van de honger. Vooral “buiten de deur houden” die armoedzaaiers…
 
Ik zal het nu maar niet uitgebreid hebben over het op grote, op industriële schaal, vernietigen van regenwouden, overbevissing, het uitmoorden van neushoorns, ivoorhandel, illegale handel in tropische dieren, etc…

 

Utopia bestaat niet.

 
Er is ook veel moois ondanks alle ellende.
“Leven” is een bijzonder fenomeen.
Hoop dat “Magere Hein” mij nog even met rust laat…
Dit heb ik maar ten dele zelf in de hand.
Het is voorbij voordat je het weet…

 
Stap je voor vakantie in het vliegtuig…


Ingevoegde afbeeldingen: Ethnoworld – Joachim Wilbers (2004) – Paul Wolff (1939)

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.