Schuldig zijn we, dat is de waarheid

SCIENCE IS STRANGE
De waarheid is als a² + b² = c², daar valt niet aan te tornen, zo simpel is dat, we hebben het immers samen afgesproken. Als fysicus weet je niet beter en denkt, weet ik nu, dat de samenleving kan teruggebracht worden tot deze eenvoudige stelling. Laten we het niet vergeten, deze heldere logica uit de Euclidische meetkunde kwam tot ons dankzij de Arabieren en de moslims. De beschaafde christenheid zat toen nog vastgebakken aan Romeinse getallenreeksen. We spreken over de late Middeleeuwen. Hadden toen onze kerkvorsten niet opgeroepen tot kruistochten tegen de “barbaren” om de Heilige Stad te ontzetten, dan was veel kennis ons nog voor lange tijd verborgen gebleven. En niet alleen dat, ook de scheiding van wetenschap en religie was er zeker voorlopig in onze contreien niet gekomen.

Schoenmaker hou je bij je leest is een degelijk Hollands gezegde. Hou je je er niet aan dan val je meteen door de mand. Zo vergaat het iemand die na zijn pensionering als hoogleraar fysica denkt, kom, ik ga eens een essay maken over de achterlijkheid van de islam. Nuttig misschien voor Wilders & co, niet voor een gedegen meningsvorming. 


 


Het is nog tot daar aan toe, en zelfs dat niet, dat de goeie man geen flauw benul heeft van bouwgeschiedenis, de ontwikkeling van stad en land, urbanisatie gekoppeld aan economie, zelfs de geschiedenis van de technologische wetenschap opzij schuift of niet bestudeerd heeft, zie het bekende werk van Bernal, maar zich min of meer opwerpt als islamoloog. Daar komen brokken van, en hoe…

Hij neemt voor het gemak “het” christendam als maatstaf en komt te spreken over “schuld”. Is het niet dit begrip van “schuld” die de krachten hier in ons gezegende westen vrijgemaakt heeft om de wereld te veroveren, te koloniseren om aldus de basis te leggen voor het huidige kapitalisme? De schuldvraag stond en staat steeds centraal. Schuld aanpraten, tot schuldenaar maken, schuldig oordelen. Het kan niet op, moreel niet en materieel niet. 

De emiritus hoogleraar, door en door een christenziel zo te lezen, besluit:


De westerse beschaving heeft dankzij het christendom gezorgd voor overvloedige welvaart. Daaraan ligt wetenschappelijk onderzoek ten grondslag, volgens een patroon dat door christelijk denken is geïnspireerd. Dit denken gaat uit van rationaliteit, causaliteit, menselijke waardigheid en het verlangen naar objectieve waarheid.

Deze mentaliteit maakte maatschappelijke ontwikkelingen mogelijk die resulteerden in welvaart. Deze welvaartsontwikkeling is uniek en niet vanzelfsprekend.

De islam bracht geen welvaart, omdat ze een cultuur voortbracht die niet vruchtbaar is voor natuurwetenschappelijk onderzoek en daardoor niet kan bijdragen aan de verbetering van de leefomstandigheden. De islam vormt hiervoor een blokkade, omdat ze ­zichzelf steriliseert tegen de wetenschap.

 
 


Elke zin is onomstotelijk te weerleggen, de conclusies geven een wensdenken weer dat niet gebaseerd is op ratio maar op geloof, geloof in het alleen zaligmakend christendom. Uitermate kwalijk, want ze vormen voor ongeletterden de brandstof om schuld toe te wijzen, eigen schuld, ons af te sluiten voor invloeden van buitenaf, vanwege vermeende superioriteit en gezien het politieke klimaat bevorderen ze een escalatie van xenofobie, haat, racisme en fascisme. 
 
Uitgelichte afbeelding: bron

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.