Doodsbedreiging…

Voor mij is vooral relevant wie de smaad, laster en bedreigingen van deze man richting Tibaert overnamen, wie deze lieden wederom steunden, terwijl ze op de hoogte waren van de gepleegde wandaden en misdrijven. Voorts wie alles in het werk stelden om bewijslast te doen verdwijnen. Verder, wie mijn familie in die hetze betrokken en er smaad en laster over verspreidden. 

Lees meer Doodsbedreiging…