Vaccinatieplicht

Vale vleermuisJoachim Wilbers

 
Europees opperhoofd Ursula von der Leijen wil verplichte vaccinatie in Europa ter discussie stellen. Een flagrante inbreuk op de lichamelijke integriteit, los van de vraag wel of niet vaccineren.
 
Dit roept veel vragen op. Wie is zij, of bij uitbreiding het politiek kader, dat ze meent over de intimiteit van anderen te kunnen beschikken?
 
Ik kan me voorstellen dat de resultaten teleurstellen maar dat ligt niet aan niet-gevaccineerden. De vaccins werken niet als verhoopt. Geen groepsimmuniteit bij een vaccinatiegraad van +70% als in februari nog voorzien. Geen bescherming tegen het virus an sich al bestrijd het de gevolgen. Niet de overdraagbaarheid. De vaccins beschermen niet tegen het virus, wel tegen de hoeveelheid ziekenhuisopnamen, maar ook dit niet dekkend over de hele lijn. Mensen worden evengoed ziek, gaan zelfs dood, wel of niet gevaccineerd, al is het percentage gevaccineerden dat wordt opgenomen en in kritieke toestand verkeerd, geringer. 
 
Niet alleen verstoot ze tegen een gewaarborgd recht niet met je te laten sollen als je dat niet wilt (denk aan Metoo, Gendergelijkheid of Discriminatie), ze knoeit met een nogal snel in elkaar geflanst goedje waarvan de uitwerking op termijn valt af te wachten, waarbij ik niet zal beweren dat het per se destructief is. Alleen weet niemand dat, ook de ontwikkelaars niet. Alleen al dat gegeven geeft eenieder het recht voor zichzelf te beslissen.
 
Verplichten is een autocratische gedachte en past zeer zeker niet in een democratie. Bovendien kun je het capaciteitstekort in de ziekenhuizen niet op patiënten schuiven. Dit is een rechtstreeks gevolg van het politieke systeem. Het is het beleid van dit kader die deze pandemie heeft veroorzaakt. De jongens en meisjes die aan de touwtjes trekken, al of niet gedirigeerd door hun achterban hebben ervoor gezorgd dat de gezondheidszorg werd uitgekleed, dat het credo groei, groei, groei maakte dat de mens steeds meer ruimte van de aardbol opeiste, waardoor andere levensvormen in de verdrukking kwamen en het risico van zoönosen toenam. Dat is niet de schuld van de niet-gevaccineerden. Hun de Zwarte Piet toeschuiven is veeleer een uiting van wankelmoedig beleid. We hebben rotzooi gebrouwen en weten niet hoe eruit te geraken…
 
Dit virus kwam niet uit de lucht vallen. Er werd al decennia voor gewaarschuwd. We wisten dat het zou komen, alleen niet wanneer. Nu weten we het en zijn onvoorbereid omdat waarschuwingen in de wind werden geslagen door diezelfden die ons nu weer willen vertellen wat we moeten doen.
 
Al in de 50’r jaren wisten we. In 1972 verscheen ‘Grenzen aan de Groei’ van de Club van Rome waarin nog maar eens uit de doeken werd gedaan waar we op af stevenen, maar nee. In ’79-’80 kwamen nieuwdenkers aan de macht die het gas nog hoger draaiden. Ze hadden weet van het Rapport maar evengoed moest er worden geprivatiseerd; de macht aan het kapitaal en de gevolgen kennen we inmiddels. De kloof tussen arm en rijk vergrootte, grondstoffen werden in hoog tempo geëxploiteerd… Dat had (tijdelijke) welvaart tot gevolg, voor een kleiner deel van de wereldbevolking toch. De meerderheid kreeg het kouder dan voorheen. Helaas had diezelfde welvaart een serieuze krimp van het welzijn tot gevolg wat mede werd veroorzaakt door de privatisering van nutsvoorzieningen. Dat wat voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn kwam in handen van op winst beluste enkelingen onder het mom dat concurrentie goedkoper maakt. Inmiddels weten we beter. Inflatie, wat vroeger negatief werd voorgesteld, kreeg plots een positieve lading. Geldontwaarding was goed omdat het groei bevorderde. De mens is bedreven in recht praten wat krom is maar uiteindelijk betalen we de rekening; in de vorm van een pandemie bijvoorbeeld of andere catastrofes zoals de op ons toe snellende klimaatverandering waartegen ook de hoogste dijken niet zijn opgewassen. (Voor wie niet gelooft legge zijn oor te luister bij diegenen die tot hiertoe zijn getroffen).
 
De winst, ook in de laatste 2 Covid-jaren ging naar het grootkapitaal, maar het gelag zal door ons allen worden gedragen; gevaccineerd en on-gevaccineerd en het politiek kader wast ondertussen de handen in onschuld. Ook dat is niet nieuw in de geschiedenis.

 


 

 

Uitgelicht: bron

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.