De oorlog in Vietnam

Weet nog dat ik een “Nieuwe Revu” doorbladerde.
Het zal zo rond 1970 zijn geweest.
Zat nog op de lagere school.
Zag daarin hoe op een foto Amerikaanse militairen lachend pronkten met afgehakte hoofden.

Lees meer De oorlog in Vietnam

Een klein eerbetoon

Door iedereen verlaten is ze, haar vrienden hebben haar de rug toegekeerd, is mijn indruk. Uitgerekend Sjaakie, hèt symbool op internet van de Bataafse cultuur, die voorop liep als het om het Nieuwe Realisme ging. Ze wist hoe bruggen te slaan tussen ogenschijnlijk gezien politieke tegenpolen, SP en PVV.

Lees meer Een klein eerbetoon

Leo

Bruno Barbey: Parijs – mei ’68 Van Leo kan ik me dat voorstellen, dat zullen Peter en Ina niet begrijpen. Je bent voor of tegen. Leo zit anders in elkaar, hij wil slechts met mensen in gesprek blijven. Tot m’n leedwezen heb ik dat ook moeten ervaren. Leo is wars van ruzie en vind mijn […]

Lees meer Leo

Wat is dit lang geleden

Veelal werden die grappen uit mijn naam uitgehaald heb ik het duistere vermoeden. Van een persoon neem ik inmiddels aan dat hij (mede) achter deze wandaden zat, Friedrich Eckhardt. Helaas bewijzen kan ik het (nog steeds) niet.

Lees meer Wat is dit lang geleden

Nieuwe Orde…

Als internetfora een beetje de barometer vormen van het politieke klimaat kan het geen kwaad om eens tot een overzicht te komen van allerhand schrijfsels. Pro en contra iets, thema’s en vooral propaganda.

Lees meer Nieuwe Orde…