Weghalen…

Een paradevoorbeeld van fascistisch gedrag: pure negatie van feitelijkheden, daarvoor in de plaats wordt een eigen werkelijkheid gecreëerd die een ieder als de ware dient te aanvaarden.

Lees meer Weghalen…

Narcist of niet?

Kun je een politicus beoordelen op zijn daden?  Nauwelijks, tenzij ze dood en begraven zijn en als alle mogelijke dossiers boven tafel zijn, zelfs dan nog maar ten dele.

Lees meer Narcist of niet?

Eigenliefde van een haatprediker

De mallemolen van haat, van het verpletteren van een cultuur, gaat maar door. Een oeroude christelijke traditie. Daartoe heeft men zelfs wetenschappen gegrondvest. Antropologie, sociologie, psychologie. Ze komen zeer van pas als het erom gaat om vermeende superioriteit te bewijzen en dwarsliggers van het toneel te doen verdwijnen.

Lees meer Eigenliefde van een haatprediker

Oordelen over mensen

Andermans psyche wordt op de korrel genomen, want de afwijking ligt bij de persoon zelf of groepering, dat kan niet anders volgens die redeneertrant. Van de eigen psyche heeft men nauwelijks enig benul, zichzelf ter discussie stellen komt niet bij ze op.

Lees meer Oordelen over mensen

Vrouwenhaters

Sjaakie is door Eveline op een idee gebracht… Op 5 mei 2013 publiceerde Eveline van Donkelaar een smaadschrift dat ofwel vervolging door justitie behoefde danwel de vraag deed rijzen of hier psychiatrische behandeling vereist was. In beide gevallen met Eveline van Donkelaar als subject.

Lees meer Vrouwenhaters

Liegen en narcisme…

Zoals zoveel is ook dat stuk van haar blog verdwenen. Ik heb de indruk dat deze vrouw steeds haar verleden verdonkeremaand vanwege haar vele leugens en bedrog. Zou die bewuste auteur dat ook opgemerkt hebben en haar beschouwen als een NPS geval?

Lees meer Liegen en narcisme…