Narcist of niet?

yama-bato
Kun je een politicus beoordelen op zijn daden?  Nauwelijks, tenzij ze dood en begraven zijn en als alle mogelijke dossiers boven tafel komen, zelfs dan nog maar ten dele. Er zijn wel van die uitspraken en voorvallen, die een tipje van de sluier oplichten en laten zien dat er meer speelt. Die blijf je je herinneren, zoals de uitspraak van Den Uyl over de smalle marges en van Oskar Lafontaine, die al na een paar dagen opstapte als minister onder Schröder. Die twee horen ongetwijfeld bij elkaar. Lafontaine besefte snel of het werd hem duidelijk gemaakt binnen welk eng raamwerk hij mocht opereren ondanks het speciaal voor hem geschapen ministerie van economische èn financiële zaken.

Meelopers, tweederangs figuren in de politiek hebben van dit soort zaken geen last. We kennen ze bij de bosjes. Ze houden zich onledig met hen opgedragen taken, ook al druisen ze tegen hun geweten in,  en laten vooral ambtenaren hun werk doen. Als de staatsmachinerie maar draaiende gehouden wordt.

Er zijn vele (historische) voorbeelden te geven dat er ingegrepen werd van hogerhand als het niet liep zoals het lopen moest. Nooit zullen we binnen het korte tijdsbestek van ons leven te weten komen wat er precies speelde, wie de geldkraan hanteerde en in wiens opdracht daden werden uitgevoerd. 9/11 is voor wat dat betreft het beste voorbeeld. In één klap kon zodoende de wereld veranderd worden en een nieuwe Kruistocht gestart worden, War on Terror, met de Huntington doctrine als leidraad. Strategisch gezien een voltreffer, dat 9/11.


Zonder enige twijfel hebben we aan de reorganisatie van het industrieel-militair complex met een daarbij aangepaste doctrine het fenomeen Wilders te danken. Zijn carrière begon hij bij de VVD. Voor mij is nog steeds niet duidelijk of de man opgestapt is bij die partij of, niet geheel onwaarschijnlijk, dat voor hem een springplank gecreëerd moest worden. Financiële middelen voor zijn nieuwe “partij” kwamen uit het buitenland, dat staat vast. Wilders een nuttige idioot voor duistere zaakjes? We weten het niet, maar zijn monotone dreun van islam=fascisme doet dit wel vermoeden. Hij blijkt een voortreffelijk breekijzer te zijn om oude structuren te verwoesten of in ieder geval in het ongerede te brengen om aldus de weg te plaveien naar een nieuwe politieke constellatie, een fascistische. Ga er maar vanuit dat hij dan, als niet meer te handhaven, van het politieke toneel zal verdwijnen.


Allerheiligen 2015De ideologische en materiële broodheren zullen hoogst tevreden zijn over het werk van hun beschermeling. Hij speelt het spel voortreffelijk en werkt hard. Hij kent geen enkele twijfel, zo te zien, en kent maar een doel: haat verspreiden tegen een geloofsgemeenschap, met de uitwerking precies zoals Huntington die voorspeld had. Selffulfilling prophecy. Wat kunnen machtigen der aarde zich beter wensen?

Ben je begaan met de ontwikkelingen op deze aardkloot, je bent nu eenmaal ook een sociaal wezen, alhoewel daar vaak niet naar gehandeld wordt, dan dien je te involveren in zaken die het lanceren van het fenomeen Wilders mogelijk hebben gemaakt. De globalisatie van het kapitalistische systeem, de vernietiging van de biosfeer of wat algemener en veelomvattender uitgedrukt, bij natuur en cultuur dienen je prioriteiten te liggen.  Dan sta je voor alles open, dan laat je je niet in op het discours van fascisten als Wilders, “islam=fascisme”, dan ga je zeker niet psychologiseren over de persoon Wilders.

Kleine, miserabele geesten doen dat laatste wel en brengen ons nog verder van huis. Op internet trachten ze hun grootheid, hun engagement te uiten en noemen Wilders een geval voor psychologen of voor de psychiatrie. Met psychologie kun je werkelijk alle kanten uit. Iemand voor gek verklaren of als een of ander pathologisch geval, een narcist bijvoorbeeld, is zeker via internet een fluitje van een cent. De een gelooft het, de ander niet. en aangezien dat we in meerderheid graag de slechtheid zien in de ander wordt de uitwerking van het gezegde niet gemist.

Gisteren kreeg ik weer iets dergelijks onder ogen:


Huib Riethof op de site KrapuulWat volgt is een tenenkrommende analyse van de geestesgesteldheid van Wilders, de narcist, een absolute narcist zelfs, zonder empathie. Hij wordt zelfs tot narcistisch patiënt verklaard, tot iemand zonder gevoelens, die zich vastklampt aan huisdieren en mensen met eenzelfde soort gedrag: “Zijn kat is dood. Daarom heeft zijn partij slechts één lid.” Wat een treurnis, ik bedoel om op deze manier Wilders te pareren, aan een analyse te onderwerpen. Schrijver heeft dan ook nog de euvele moed, of is het gewoon onbenul, om naar de fameuze uitspraak van Hannah Arendt  te verwijzen, even gevleugeld als die over de klerken, die hij ook al niet begreep.

Laat die onzin rusten, zei die man ooit tegen me. Eerder al wist ik dat hij de kluit belazerde. Op mijn concrete vragen ging hij niet in en onderwijl zonk hij steeds verder weg in het mede door hem ontstane moeras van leugens en smaad. Deze man is verder van geen belang om de werkelijke politieke strijd aan te gaan over het fascisme, integendeel zelfs, iemand die de fascist uithangt als het hem zo te pas komt is erger dan de rest. Het zijn mensen die niet te vertrouwen zijn, respectloos bovendien.

Ik blijf rustig mijn weg bewandelen met Tibaert. Die oude kater is inmiddels wijs genoeg na al die infame acties tegen zijn persoon. Zich verdedigen hoeft hij gelukkig niet, iets bewijzen ook niet. Bij de hetze van de afgelopen drie jaar functioneerden Riethof samen met een Bataafse dame, helaas in Maastricht wonend, als intermediair tussen wat zich rechts en links noemt op Twitter. Dat is genoteerd, dat ligt vast.

Rechts en links, vaak communicerende vaten als het fascisme betreft. Wees ervan overtuigd dat Wilders en zijn huisideoloog Bosma dit juist donders goed begrijpen. Genoemde minkukels niet, daarom zijn zo tragisch en gevaarlijk tegelijkertijd. Wat dacht u overigens van Femke Halsema en Jesse Klaver in dit verband? Volgens mij horen ze ook tot de categorie dubbelgangers. In ieder geval, als je je dat goed realiseert, van die communicerende vaten dus, is fascisme nooit niet ver weg, ook bij onszelf niet. Het is als sluipend gif. Blijf steeds twijfelen aan wat je zegt, doe geen boude uitspraken over personen, immers, wie ben jezelf wel? Fascisten geloven en verdoemen graag…
 
Uitgelichte foto: © yama-bato – bron

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.