Blanke fascistenhaat

Er wordt gewag gemaakt van een kritische journalist. Juist, daar hebben we een tekort aan, journalisten die erop uittrekken, zich informeren, in debat gaan, weten welke bronnen betrouwbaar zijn, steeds kritisch blijven over wie of wat ook, geen stemming kweken, wars zijn van propaganda, leugens doorprikken…

Lees meer Blanke fascistenhaat

Koran, Carcas en Kluftje…

Bommelding Kluftje heeft werkelijk gevoel voor humor. Volg die man, hij betekent enorm veel voor links, voor de maatschappij, voor de vertrapten en verstotenen. In zijn geweldig brein zit alles opgeslagen wat ons via een christelijke weg tot een heilstaat kan voeren. Voor de niet ingewijden stemt zijn geweldig inzicht tot grote deemoed.

Lees meer Koran, Carcas en Kluftje…

U zei MENSENRECHTEN?

Legale en illegale mensen? Vaststaand is dat de nu aan het woord komende personen het recht en de vrijheid van bewegen van anderen aan beperkingen willen onderwerpen, ze betwisten zelfs hun recht op leven.

Lees meer U zei MENSENRECHTEN?

Desinformatie

Ooit schreef ik dat deze “hoofdredactrice” zich verdiepte in kwesties: Valse schaamte… Dat was mijn indruk. Toen al had ik beter moeten weten. Inmiddels is me meer dan duidelijk dat eerder het tegendeel het geval is. Of het komt door gebrek aan kennis, een vernauwd blikveld, vertrouwen op zegslieden die meer profeet zijn dan mensen die werkelijk inzicht hebben, gemakzucht, vraag het haar of lees haar stukjes.

Lees meer Desinformatie