Tag archives for Theodor Holman

Een bezorgde burger

Aubrey Beardsley Wat is er toch aan de hand met onze intelligentsia? Je hoort ze nauwelijks of er wordt veel te weinig aan hen gerefereerd. Voor mij moeilijk in te schatten, want ik volg de Nederlandse media nauwelijks of niet. Toch denk ik dat er een houding heerst in de zin van dat populistische gedoe […]

Kindermisbruik… (vervolg)

Ondertussen trekt de karavaan verder en ze laat steeds diepere sporen na. Voor mij komt die waterscheiding als geroepen en ik hoop van ganser harte ook voor anderen.

Een misselijk makend ventje…

Paul Gauguin – Tahiti (1899) bron Theo van Gogh, de grote held van het vrije woord is dood, al elf jaar. Verschrikkelijk, sindsdien is het bergafwaarts gegaan met de door God gegeven waarden in dit land. De oud testamentaire Here straft het met een moderne zondvloed, een tsunami van ongelovigen en barbaren. Slechts een man […]

De vrije pers

Het is toch vreemd gesteld met de vrijheid van mensen die leuren met dat begrip. Als een bv mag in dit land een beweging als partij opereren die volkomen afgesloten is voor de buitenwereld, volledig oncontroleerbaar is ook op financieel gebied. Strikt genomen kan een persoon zich alle vrijheid van de wereld permitteren en krijgt, […]

Een dode vis?

Holman, stukjesschrijver bij het Parool en bij de Groene bekend als Opheffer. Sinds de moord op zijn vriendje bleef de man maar janken, dat had niets meer met verdriet te maken, in mijn ogen, maar meer met een pose ten eigen bate.

Het geval #Demmink… (vervolg)

Een week geleden bracht een journalist op de TV exact onder woorden wat gebeurt als mensen, die het zelfstandig denken niet opgegeven, hun stem verheffen tegen onrecht. Dan worden ze neergemaaid met verdachtmakingen waartegen geen verweer mogelijk is.