Tag archives for Theodor Holman

Een bezorgde burger

Aubrey Beardsley Wat is er toch aan de hand met onze intelligentsia? Je hoort ze nauwelijks of er wordt veel te weinig aan hen gerefereerd. Voor mij moeilijk in te schatten, want ik volg de Nederlandse media nauwelijks of niet. Toch denk ik dat er een houding heerst in de zin van dat populistische gedoe […]

Kindermisbruik… (vervolg)

Twee jaar geleden publiceerde ik dit stukje al onder de titel Het geval #Demmink… (vervolg). Vanwege de actualiteit en de overzichtelijkheid reproduceer ik hier een samenvatting. Het sluit dan logisch aan bij Kindermisbruik en eerroof. Edvard Munch – Vrouwen (1899) bron Een week geleden bracht een journalist op de TV exact onder woorden wat gebeurt als mensen, […]

Een misselijk makend ventje…

Paul Gauguin – Tahiti (1899) bron Theo van Gogh, de grote held van het vrije woord is dood, al elf jaar. Verschrikkelijk, sindsdien is het bergafwaarts gegaan met de door God gegeven waarden in dit land. De oud testamentaire Here straft het met een moderne zondvloed, een tsunami van ongelovigen en barbaren. Slechts een man […]

De vrije pers

Het is toch vreemd gesteld met de vrijheid van mensen die leuren met dat begrip. Als een bv mag in dit land een beweging als partij opereren die volkomen afgesloten is voor de buitenwereld, volledig oncontroleerbaar is ook op financieel gebied. Strikt genomen kan een persoon zich alle vrijheid van de wereld permitteren en krijgt, […]

Een dode vis?

Als je vertrouwen wordt geschonken krijg je dat terug. Dat is wat ouders ervaren bij het opvoeden van kinderen. Schend je het vertrouwen dan maak je wat stuk, misschien wel voor altijd. Ik kan me moeilijk verplaatsen in mensen die wantrouwig zijn. Of het komt door vroegere belevenissen in hun kinderjaren of door latere ingrijpende […]

Het geval #Demmink… (vervolg)

Een week geleden bracht een journalist op de TV exact onder woorden wat gebeurt als mensen, die het zelfstandig denken niet opgegeven, hun stem verheffen tegen onrecht. Dan worden ze neergemaaid met verdachtmakingen waartegen geen verweer mogelijk is. Het vuilnis dat gespuid wordt blijft aan hun kleven. In dat programma ging het over de affaire […]