Van “Wir haben es nicht gewusst” tot betrokkenheid…

Een bericht van Jur Kuipers ’t Is toch wel een hele omslag vergeleken met driekwarteeuw geleden. Op het treinstation in München waar vluchtelingen aankwamen hoorde ik op het TV-journaal een aantal mensen spontaan “Alle Mensen werden Brüder” zingen. Van egocentrisch oorlogszuchtig land dat verantwoordelijk was voor de Holocaust tot voorbeeld voor de rest van Europa. […]

Lees meer Van “Wir haben es nicht gewusst” tot betrokkenheid…

Bang, vooral bang

Geen angst voor ontploffende kerncentrales of in de fik rakende olieraffinaderijen. Geen angst om deel te nemen aan gemotoriseerd verkeer in de lucht of op het land, geen angst voor manipulatie met ons voedsel, wel angst voor mensen met een andere godsdienst, voor mensen met andere culturele gebruiken. Geen angst voor de toekomst onder kapitalistisch vaandel, wel angst geconfronteerd te worden met de normen en waarden die niet de onze zijn.

Lees meer Bang, vooral bang

Wollt Ihr den totalen Krieg?

Alle kwaad komt van de ander, komt van buiten. Enkele weken geleden zond de Franse TV een opmerkelijk programma uit met veel cijfermateriaal. De aanleiding was onderzoek gedaan door het CRS over het gevoel van veiligheid. Uiterst merkwaardige cijfers kwamen naar boven bij het leggen van relaties tussen werkeloosheid, het percentage “allochtonen” ter plaatse en de hoogte van criminaliteit.

Lees meer Wollt Ihr den totalen Krieg?

Een welgemeend excuus

Mocht ik het indertijd niet gezegd hebben, excuses aanvaard, zand erover. Jammer dat Sandra nog steeds niet teruggekomen is op haar valse beschuldigingen betreffende NAW gegevens en hacken. De gevolgen van dat soort boodschappen zijn niet te overzien. Zou ze dat niet begrijpen?

Lees meer Een welgemeend excuus