PVV uitsluiten, buitensluiten, verbieden?

Adam Styka: Oriëntaalse vrouw met kamelen“IS UITSLUITING EEN EERLIJK MIDDEL OM DE PVV BUITEN DE REGERING TE HOUDEN?”


Dat was de kop boven een stukje waarop gevraagd werd te reageren. Mei 2009 in de NRC. U merkt het, het thema blijft actueel. 

Waarom, vraag ik me nog steeds af, wordt de bv Wilders toegelaten tot ons parlement? Laat de man een actiegroep beginnen, dan moet hij werkelijk gaan handelen. Nu pleegt hij slechts obstructie binnen de instituties van onze rechtstaat zonder enige verantwoordelijkheid af te leggen aan wie ook. 

Sluit iemand die de bevolking een dictaat wil opleggen letterlijk buiten, dat is werkelijk democratisch handelen.

Zie hoe volstrekt argeloze en bange mensen reageren op zijn programma.

Een voorbeeld, een opstel van drie A4tjes: moslims, koran, islam, moskeeën. Het staat op een PDF, zodat u het in extenso terug kunt lezen. Je wordt er compleet sprakeloos van.

Hier het begin en het einde van dat epistel. Aansluitend mijn bijdragen en de reacties daarop.

joke – 13 mei 2009, 13:00 uur (77)

Ik heb het partijprogamma PVV opgezocht dat zeker Rechts is en wat Wilders al was in de VVD; maar waaruit blijkt dat Wilders niet slechts één programmapunt (Islam) heeft – integendeel er staat een lange gespecificeerde lijst: PVV site. Verwijten aan Wilders van slechts één programmapunt is dus al sLinkse propaganda. 

Ik heb dus niets kunnen vinden dat ‘racistisch’ is. Het PVV munten op moslims is dat zeer zeker niet.

Wie Joke is? God mag het weten. Wel wilde ik nog wat kwijt, meer in het algemeen. Helaas heeft de NRC de discussie weggehaald, die juist nu na acht jaar leerzaam had kunnen zijn m.b.t. de verbreiding van dit regelrecht fascistisch gedachtegoed. 

louis sartorius – 18 mei 2009, 2:18 uur (124)

De racistische val werkt nog steeds. Ondanks eindeloos herhaalde bevestigingen van wetenschappelijke kant dat er slechts een menselijk ras (soort) is. De oude haat vind telkens nieuwe kleren. Het dringt in de geesten, vergiftigt discussies, criminaliseert daden. Een tot vernietiging en dood leidende denkwijze. Is de PVV racistisch? Je kunt aan de hand van hetgeen onverholen sympathisanten hier noteren veronderstellen van wel. Is de PVV fascistisch? Lees nr. 77. Wilders heeft lering getrokken uit de geschiedenis van extreem rechtse partijen in Europa. Zoveel is duidelijk. Zoals hierboven te lezen valt over wel of geen slapende honden wakker maken. Als u begrijpt wat ik bedoel.

Meteen werd ik op de vingers getikt. Racistisch, fascistisch… U ziet, de waterscheiding tussen “beschaafd” rechts en “volks” rechts is bijzonder smal. De tweede alinea is echt hilarisch, kijk zij doen het ook, dus? Het is me nog al wat, een puur fascistische partij, een waarlijk schoolvoorbeeld, en je mag ze niet fascistisch noemen? 

Joop – 18 mei 2009, 13:13 uur (125)

@ 124 Louis Sartorius: Kunt u uitleggen welke van de in bijdrage 77 genoemde punten u doen denken dat de PVV fascistisch is? Het enige dat daar op lijkt, mijns inziens, is het pleidooi voor harder straffen en de islamofobie van de PVV, maar daarmee hebben we het nog niet over ‘fascisme’.

In een aantal punten geeft de PVV er blijk van niet democratisch te zijn. Maar dat vinden veel brievenschrijvers enkel erg bij een in hun ogen ‘rechtse’ partij. Als D’66 de aanhangers van de PVV wegzet als mensen met enkel ‘onderbuikgevoelens’ en als de SP strak Stalinistisch geleid wordt door een kleine kliek, dan wordt dat minder snel ondemocratisch genoemd.

Als je de programmapunten van de PVV bekijkt, dan wordt er vooral veel tegen linkse heilige huisjes geschopt. Dat men bij de PVV daar soms wel wat gelijk mee heeft blijkt uit de teergevoeligheid waarmee men ter linkerzijde die aanval op de eigen heilige huisjes ervaart.

louis sartorius – 18 mei 2009, 14:06 uur

Vervolg nr.124. Vind = vindt. Vindt u het ook niet beter Wilders te sturen naar de plek waar hij thuishoort? Rome, bij de paus. Of Israël, desnoods de VS. Op al die plekken kan hij de werkelijkheid blijven ontkennen. Iemand die uitgaat van de utilistische moraal aan de macht in een democratische samenleving? Democratie bestaat bij de gratie van rechten voor minderheden, ook die met hoofddoekjes. Laat de Nederlands-Marokkaanse Wilders opstaan.

louis sartorius – 19 mei 2009, 1:05 uur (130)

Nr.125 Joop – Wedervraag: wat is volgens u fascisme? Even niet denken aan de Duitsers. Liever aan de duce of Salazar. Dan komen we een eind in de richting. Wilders zegt, Wilders doet, Wilders loopt weg… Ik geef toe, de begrippen fascisme, liberalisme, socialisme zijn uitgehold. Daar is vooral oud-links schuld aan. Iemand anders beweert: SP (stalinisme) en PVV (fascisme) zouden een ideale combinatie vormen. Akkoord. Beide zullen zorg dragen voor tucht en orde en zijn conservatief. Welke linkse heilige huisjes bedoelt u? Wat is links, links inclusief het liberalisme?

Nu gaat het schoolboekje open en wordt een lesje opgedreund…

Joop – 19 mei 2009, 17:22 uur (132)

@ 130 Louis Sartorius: Het is inderdaad goed om die begrippen helder te krijgen. Er wordt vaak te slordig mee omgegaan.

Bij ‘fascisme’ denk ik niet aan Hitler en de zijnen, maar aan de stromingen van Mussolini en Franco (en lange tijd van de NSB in ons land). Het gaat dan om een aan het socialisme ontsproten leer (fascisten en nazi’s hadden in de jaren ‘30 dezelfde kritiek op het kapitalisme als de communisten hadden). Kenmerkend voor die leer is wantrouwen jegens democratie en moderniteit, machismo en verheerlijking van geweld, afkeer van communisme, verheerlijking van een nationaal verleden, en nadruk op totalitair gezag dat uitgaat van een uiteindelijke leider. Als je Wilders fascistisch noemt, dan moet je aangeven in hoeverre hij in dat plaatje past.

Verder zijn begrippen als ‘liberalisme’ en ’socialisme’ helemaal niet zo uitgehold; enkel kom je ze zelden in zuivere vorm tegen. Je kunt het verschil tussen die twee benaderingen zo zien dat men bij het liberalisme streeft naar gelijkheid van alle burgers in uitgangssituatie, waarbij men van daaruit wel op heel verschillende levens uit komt, terwijl men binnen het socialisme in extremo streeft naar gelijkheid ook in uiteindelijke situatie. Op beide posities kun je kritiek hebben. Naar de liberaal toe kun je zeggen dat met zijn houding het zo kan uitpakken dat bepaalde individuen onder een bepaalde grens van welvaart en welzijn komt, terwijl je naar de socialist toe kunt zeggen dat met zijn houding mensen worden ontmoedigt initiatief te tonen en wat te presteren, omdat ze toch niet meer mogen bereiken dan een ander. Je kunt het verschil tussen de twee ook zien in termen van de rol van de staat: de liberaal wil de staat niet groter hebben dan nodig is om een “level playingfield” te garanderen, terwijl de socialist wil dat de staat veel meer garandeert en dan ook veel groter moet zijn.

louis sartorius zegt: woensdag 20 mei 2009, 20:50 uur

Nr.132 Joop  – U kadert de ideologische begrippen duidelijk in. Om het definiëren tot de twee uiterste polen te beperken: ‘wantrouwen’ is veeleer ‘afkeer’ van democratie. Moderniteit begrepen als culturele en sociale ontwikkeling, ja. Zeker niet de technologische en wetenschappelijke, die wordt juist omarmd.

We naderen het fenomeen Wilders. Hij vermijdt platvloerse kretologie over vreemdelingen en asielzoekers. Hij gebruikt de Islam om niet in juridische valstrikken te trappen. Hij ontkent de mogelijkheid tot maatschappelijke verandering en wil die ook niet. Hij gaat geen debat aan over welk issue ook. Straffen, gevangenissen e.d. zijn de remedies. Ook de doodstraf? Hij beschikt over één of de enige waarheid en de aanhang beaamt zijn uitspraken. Is het dogmatisch opereren van de SP zoveel anders? Stalinisme en fascisme, klonen van het socialisme in een nationalistisch jasje . Nu nog het bijbehorende economische plaatje!

Zijn volgens u socialisme en liberalisme wel zo eenduidig zoals u aangeeft? Bij liberalisme denk ik meer aan het ‘politieke’ dan het ‘economische’ liberalisme. Bij socialisme ook aan zelfbestuur.

Geen antwoord meer…

louis sartorius – 29 mei 2009, 2:25 uur

Nog even terug naar het ‘nieuwe realisme’ van de PVV. Is dat het scheppen van een realiteit gebaseerd op leugen en bedrog? Acht jaren Bush c.s. hebben laten zien hoe je dat aanpakt. Niet verwonderlijk dat een volgeling van deze politiek van zichzelf beweert: „Ik denk helemaal nergens over na”… Het sterkste staaltje van bedrog is de kreet Joods-Christelijke beschaving. Hoe zo Joods? En welke Christelijke beschaving? En de Romeinse en Griekse en Arabische beschaving dan? Wie bepaalt wat onze cultuur is? Wijzelf of ligt dat voor alle tijden vast? Dat laatste is een typisch fascistisch denkbeeld.

Wat niet al onder de noemer van vrijheid van meningsuiting gesleten kan worden. Je hoeft geen notie te hebben van de werkelijkheid, nee je creëert ze.


Als afronding deze persiflage, nee ze is de essentie van het Wilders’ programma:

Jan-Paul van Barneveld – 2 juni 2009, 14:57 uur

Wie de geschiedenis van de Weimarrepubliek een beetje kent, weet dat het uitsluiten van een democratische gekozen partij aan regeringsdeelname waarschijnlijk niet het beoogde resultaat heeft. Bovendien, je moet wel gek zijn als gevestigde partij om niet met de PVV te willen regeren. Het verkiezingsprogramma – als de PVV dat zou hebben – zou er ongeveer zo uitzien:

– Begroting
Alle subsidies voor de linkse elite (is pleonasme volgens PVV) afschaffen, helft van de ambtenaren ontslaan en alle moslims het land uit.

– Oplossen economische crisis:
Iedereen € 400,00 (is ongeveer evenveel en nuttig als de U$ 1.000,00 van Bush) en verder alle moslims het land uit en grenzen dicht voor alles en iedereen.

– Oplossen files
Alle moslims het land uit en voor het oplossen van de economische crisis zoveel mogelijk maatregelen van G.W. Bush overnemen.

– Terugdringen criminaliteit
Alle moslims én antillianen het land uit en invoeren van de Shabia (Nee, nee heeft niets met de Sharia te maken, ook al worden de doodstraf en diverse lijfstraffen weer ingevoerd, maar dat is toeval.)

– Verbeteren Milieu
De mens heeft geen invloed op het milieu, maar zekerheidshalve toch maar alle moslims het land uit; Verder zie bij filebestrijding.

– Verbeteren onderwijs
Verbieden islamitische scholen

– Verbeteren emancipatie
Alle moslims het land uit.

– Stimulering van de kenniseconomie
Alle moslims het land uit en herinvoer van de ambachtschool, alle linkse studierichtingen afschaffen (is alles behalve medicijnen – minus psychiatrie – informatica en econometrie.)

– Terugdringen werkloosheid
Alle moslims het land uit, afschaffen minimum loon, grenzen dicht en alle werkloze drs.-en moeten verplicht asperges steken, een muur bouwen om de grachtengordel van Amsterdam en alle kansenwijken afbreken.

– Internationale betrekkingen
Nederland uit de EU, NAVO, VN en zegt EVRM en IVBPR op. Alleen diplomatieke betrekkingen met Israel en het Vaticaan.

– Ruimtelijke ordening
Alle moslims het land uit, kansenwijken afbreken en muur rond de Amsterdamse grachtengordel.

Kortom, nog al beperkt allemaal, dus bij de PVV kun je als kleine coalitiepartij waarschijnlijk nog wel eens wat van je eigen verkiezingsprogramma kwijt bij het regeer akkoord. Probeer dat maar eens bij het CDA. Daar moet je er zelfs mee akkoord gaan dat er nooit of te nimmer een parlementaire enquête komt die het CDA onwelgevallig is. Gek hè, trouwens dat de PVV zo populair is na circa 10 jaar Balkenende.

louis sartorius – 2 juni 2009, 20:52 uur

Jan-Paul van Barneveld – Cultuur? En waar is de sport (brood en spelen) gebleven? Onbewust of met opzet?

Jan-Paul van Barneveld zegt: woensdag 3 juni 2009, 15:21 uur

@ Louis

Goed punt;

– Sport
Alle moslims het land uit behalve talentvolle voetballers, in welk geval het ook niet uitmaakt hoeveel paspoorten ze hebben, als ze maar uitkomen voor Oranje bij EK en WK.

– Cultuur
Afschaffen alle subsidies en publieke omroepen, verbieden abstracte kunst en kunstdingessen met bloot.

Jan-Paul van Barneveld zegt: woensdag 3 juni 2009, 21:13 uur

P.S.

De PVV is waarschijnlijk wel bereid om bij een regeerakkoord in ieder geval de volgende consessies te doen:

– talentvolle allochtone voetballers mogen meerdere nationaliteiten hebben mits zij verklaren:
1) in ieder geval niet tegen Oranje uit te komen wanneer zij door de bondscoach onverhoopt niet worden geselecteerd;
2) in geval van oorlog voor Nederland te zullen zijn.

Verder zullen verkrachte vrouwen (en mannen) die daarop – ongeacht of dit het gevolg is van ptss of een ander syndroom – niet exact reageren volgens de voorschriften van de PVV en het gezonde volksbevinden vooralsnog alleen figuurlijk publiekelijk als heks worden gebrandmerkt en worden afgebrand.


Update 2017

Afbeelding: Adam Styka – bron

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.