Profeet Wilders

· Uncategorized
Authors

bron
Steeds weer Wilders, Wilders voor en na. De man heeft ook een boodschap. Een enge, een benauwende, een door een ieder met een gezond stel hersens en levenservaring te verfoeien boodschap. Ze is gebaseerd op een voorondersteld logisch verband dat er doodeenvoudig niet is. Toch wordt die boodschap omarmt, zelfs door lieden die prat gaan op eigen intelligentie, niet te verwarren met intellectuele of culturele bagage. Ze zeggen strategisch te denken, weg met de huidige parlementaire democratie, Wilders als breekijzer. Ze geloven in zijn boodschap, ze dragen hem uit in de beste missie-traditie. Ze zeggen van God los te zijn en dan dit. Komt het door het in jonge jaren aangekweekte (religieuze) gedachtegoed?

Of Wilders verdorven is? Is dat de vraag en hoe zou zij te beoordelen zijn? Zo gesteld kun je er geen antwoord op geven. Je kunt alleen deze man beoordelen op grond van wat hij zegt en doet. Sterker, op waar hij zich niet over uitspreekt en wat hij nalaat te doen. Sticht hij vrede, gaat hij een dialoog aan, opereert hij democratisch, accepteert hij andersdenkenden, is hij begaan met slachtoffers anders dan van blanke kleur, wat zijn in zijn ogen slachtoffers, wat verstaat hij onder cultuur? Zijn maatschappijbeeld vertoont duidelijke contouren, piramidaal analoog aan de Roomse kerk met één duidelijk machtscentrum. De basis is het voetvolk. Een monolitisch geheel zonder verticale mobiliteit. Een maatschappij waarin het leven verstikt wordt zal de uitkomst zijn van zijn streven valt te vrezen. 

Hem volgen of steunen staat gelijk aan in hem geloven. Wees verstandig, heb lief, heb de mensen lief…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: