Echte liefde gaat door de lampen

Willian Alejandro
Van iets heel veel weten, zo leek het. Het was ernstiger, niets werd begrepen. Een discussie van jaren geleden in het forum van de NRC. Veel aspecten bleven zelfs buiten beschouwing, ingebouwde slijtage, kartelvorming en de macht die Philips wist te veroveren. Waarom ik erop terugkom? Iemand tipte me een programma van WNL waarin een scribent van Elsevier onze opinie wilde vormen, zeg maar rustig ons probeerde te hersenspoelen. Een van zijn eerste zinnetjes betrof de spaarlamp. Het was een eentweetje geweest tussen Greenpeace en Philips vertelde de man, ongetwijfeld zeer goed geïnformeerd, zoals het in zijn kringen past. Wilt u het programma terugzien? Dat kan, als mededeling over de uitzending viel te vernemen:


“Opiniemaker Syp Wynia maakt zich zorgen om onze
democratie.
Onze visserij loopt vast in onzinnige regelgeving. Deze verspilling valt aan een visser niet uit te leggen.”

 


Zo, dan bent u alvast gewaarschuwd voor dergelijke afstompende propaganda. Of wilt u alles gaan weerleggen en uiteenrafelen wat de man te zeggen heeft? Dan bent u welkom op dit weblog.

 

Een in Amerika ontdekte kooldraadlamp die al meer dan 100 jaar onafgebroken brandt.
 Nu een samenvatting uit die discussie. Onder Louis Sartorius staan mijn bijdragen.

“JUICHT U HET VERBOD OP DE GLOEILAMP TOE?”


Mostafa Mouktafi zegt: dinsdag 1 september 2009, 16:49 uur

Het verbieden van het woord ”Verbod” door het Kabinet bakenende is brood nodig. Dit Kabinet is gek op rare woorden, verbieden, afschaffen,beboeten….. Het Nederlandse woordenboek kent ook leuk woorden zoals: Doe normaal, hou je kop erbij, niet zo overdreven……

Willem Nijmegen zegt: dinsdag 1 september 2009, 16:54 uur

De enige effectieve manier om het milieu te ontlasten is bevolkingskrimp, reken maar eens uit wat dat per persoon per jaar aan milieubelasting scheelt. Voor betreffende vuilnisberg -naast alle andere schadelijke effecten- dient u bepaald geen hoogtevrees te hebben. En voor de rest zijn het allemaal volksverlakkende maatregelen, waar volgende generaties hard om zullen lachen, voorzover het ze niet is vergaan.

Ik vernam onlangs dat een kaars 20x zoveel CO2 uitstoot dan een gloeilamp, dus vraag me af hoe ze dat in Lourdes gaan oplossen…

louis sartorius zegt: dinsdag 1 september 2009, 17:14 uur

“Jesus sprach: Es werde Licht doch Petrus fand den Schalter nicht.”

Eerst was er het licht, vervolgens het woord, eerder waarschijnlijk muziek. Zien en horen of kijken en luisteren. Bestaat er nog nachtelijke duisternis en stilte? Het is de tijd van alom aanwezige techniek, agressief en commercieel. Een niet aflatende vloed van prikkels. Hebben we daarom gevraagd, kunnen we zonder?

“Als ik gelijk heb als ik zeg dat iedere kunst bestaat uit het maken van onderscheid tussen het wezenlijke en het onwezenlijke, dan is de kunst van de belichting die, welke het wezenlijke goed belicht maar vermijd dat het onwezenlijke belicht wordt.” Een citaat van de Deense architect en nog veel meer Poul Henningsen, beroemd vanwege zijn door hem ontworpen lichtarmaturen in de dertiger jaren. Henningson wees er voortdurend op dat alle moderne technieken ten spijt de keuzemogelijkheden verarmen. Het TL licht is er het beruchtste voorbeeld van.

Vergeten zijn we de dagcyclus van infrarood tot ultraviolet en weer terug. Het vroegere kaarslicht sloot er door het geelachtig schijnsel prachtig bij aan. Het lijkt erop dat de technocraten zonder enig benul van zinnelijke waarneming de strijd definitief in hun voordeel beslist hebben. Dwaze volgelingen, zich ecologie bewuste lieden noemende, praten over energiebezuiniging. Al die intensieve belichting, op straat, op het werk, thuis, waar is die voor nodig? Commercieel aantrekkelijk, omzet? Hoelang nog laten we ons biologisch ritme verstoren? Worden we daardoor zo agressief en hebben we behoefte aan lawaai?

Willem Nijmegen zegt: dinsdag 1 september 2009, 17:45 uur

Dan wil ik ook nog wel een fabeltje ontzenuwen, namelijk dat met de kippen naar bed gaan besparing zal opleveren. Integendeel zelfs, overal waar de stroom uitvalt, vallen de broeken en rokken gelijk uit, met negen maanden daarna niets dan lichtpunten, in de vorm van weer nieuwe vervuilers. Dan toch maar liever biologisch ritmisch bij het licht van een gloeilamp.

louis sartorius zegt: dinsdag 1 september 2009, 18:11 uur

Een meer dan waar citaat blijkt het, dat citaat van Henningson. Nogmaals herhalen, vruchtbaar voor elke discussie. “Als ik gelijk heb als ik zeg dat iedere kunst bestaat uit het maken van onderscheid tussen het wezenlijke en het onwezenlijke, dan is de kunst van de belichting die, welke het wezenlijke goed belicht maar vermijd dat het onwezenlijke belicht wordt.” Henningson, ook filosoof en satiricus.

Frits Abrahams deed onlangs verslag in deze krant over Kopenhagen. Het mooiste warenhuis, niet groot, van internationale faam vergat hij te vermelden: Illums Bolighus. Sla dit niet over als u in Kopenhagen bent, ook diegenen niet die niet van winkelen houden. Lichtarmaturen, u weet wel!

Jens Bos zegt: dinsdag 1 september 2009, 19:32 uur

Er zijn electrische apparaten, die veel meer energie verbruiken en ook redelijk veel rendement verlies hebben.

Het gaat hier toch vooral om het energie verbruik (het gebruik van fossiele brandstoffen) en de vervuiling?

Moet het kwaad dan niet eigenlijk bij de wortel aangepakt worden?, er staan nog gigantisch veel zwaar vervuilende bruinkool centrales in Oost – Europa, zo snel mogelijk door nieuwe, veel schonere, vervangen, verder natuurlijk wind, zonne, getijde energie en wat al niet meer zij. Zie dat geplande project in Noord Afrika.

En als we kolen centrales neerzetten, dan de CO2 opvangen, verder eventueel, als het niet anders kan, kernenergie. Die paar honderd watt per huishouden aan electrisch licht zijn niet te vergelijken met andere energie slurpers als strijkbouten, was machines, drogers, afwasmachines etc.

Met vriendelijke groet, JB

Wilhelm Dammeyer zegt: dinsdag 1 september 2009, 20:11 uur

Overbodig. Mensen verwisselen al lang en in toenemende mate gloeilampen in voor zuinigere alternatieven op plaatsen waar dat zinvol is. Dit forceert slechts vervanging, vooral op plaatsen waar dat niet zinvol is (beperkt gebruik bijvoorbeeld).

Kortzichtig, wat nodig is, is ‘n volledige levenscyclus analyse (LCA) die rekening houdt met de gebruikte grondstoffen, de productie, het gebruik, de recyclage en het afval. Daar zijn geen politici voor nodig, dit soort informatie zit al in belangrijke mate in de prijs van de alternatieven verwerkt.

Jan Muters zegt: dinsdag 1 september 2009, 20:13 uur

Enige tijd geleden kwamen een paar nazaten van Frits Phillips met een nieuw lempke. Vanaf dat momentwerd de gloeilamp milieuonvriendelijk weggelobbyed. De gloeilamp is alleen maar aslecht voor zakkenvullende stropdassen die de burger duurdere rommel willen verkopen. Goed gelobbyed burger de klos. Zeker omdat het milieuverhaaltje gewoon een grote farce is.

Willem Nijmegen zegt: dinsdag 1 september 2009, 21:36 uur

43-Simon Westerveld—De ooit heilig verklaarde ecologische hoofdstructuur wordt sluipenderwijs ontmanteld. Inmiddels is de provincie Gelderland al overstag gegaan (tegen alle afspraken in!) om een aantal gebieden -naar ik meen ca. 20- uit tot dan beschermde zones te halen, om ontwikkelings- en bouwplannen mogelijk te maken. Zie daar de voorbeeldfunctie van onze overheid. Oftewel koehandel met gemeentebesturen en projectontwikkelaars, om het land nog verder vol te stampen met mensen en -dus- woningen + infrastructuur. Dat proces speelt al tientallen jaren, en niemand die het een halt toeroept. Vijftien jaar geleden verhuisde ik vanuit een Betuws dorpje naar Nijmegen, want dat in dorpje raakten alle groene ruimten versteend, terwijl steeds meer omgeving werd volgebouwd. Inmiddels is van de open ruimte tussen Arnhem en Nijmegen nog maar een fractie over, en het gaat maar door. En datzelfde spul houdt ons dus voor dat we beter geen gloeilamp kunnen gebruiken…

Ooit waren er ergens in Frankrijk een broer en zus die op een kasteel woonden (en nee, het is bepaald geen sprookje). De gemeentelijke goden hadden bepaald dat een deel van hun grond onteigend moest worden voor woningbouw. Dat stuitte om begrijpelijke redenen bij hen op enorme weerstand, waarop ze letterlijk iedereen van het land afschoten, tot mijn grote genoegen. Uiteindelijk werden ze belegerd en overmeesterd, dus moesten toch het onderspit delven, maar soms denk ik dat je ook menselijk onkruid het beste maar kan verdelgen -al is het maar ten behoeve van toekomstige generaties-, zij het niet met Round Up.

Mostafa Mouktafi zegt: dinsdag 1 september 2009, 21:57 uur

De Spaarlampen Lobby’s zijn aan de winnende kant, alles wat normaal in het donker schijnt willen ze halve verdoven.

Om veel geld te verdiennen moet je wel met een zware smoes komen.Dat is L’équation. Volgens mij moeten wij minder gaan eten, goed voor de gezondheid en voor het milieu. Hebben ze de rekening gehouden met mensen die slacht kunnen zien? zoja! moet een kaars bij me zogenaamde halve blind lamp?

Jij met je spaarlamp!

Mostafa Mouktafi zegt: dinsdag 1 september 2009, 22:01 uur

…bij dat zogenaamde halve blind lamp. Bedoelde ik.

Mostafa Mouktafi zegt: dinsdag 1 september 2009, 22:36 uur

het is Ramadan tijd, onder een prachtig gloeilamp zat ik net te genieten van een Lekker zware gebonden Marokkaanse soep, gelukkig mag ik nu eten en van mijn mooie gloeilamp genieten.Ineens kam weer dat verhaal over het verbieden in mijn soep en dat meteen: Zullen ze ook alle die Voetbal stadiums ook van Spaarlampen vorzinnen? En alle die Projectors vervagen door een ”Spaar-projector’s”?

Nou, prattig wedstrijd op het veld en op de bank voor je TV! Of houdt de belastingdienst en het kabinet van Voetbal?

louis sartorius zegt: dinsdag 1 september 2009, 23:30 uur

41 Jens Bos – De bron. Opwekking van energie, productiekant en consumptiekant. U noemt al het rendementsverlies, bij gebruik. Aanvullend kun je er de hele productiecyclus bij betrekken, feitelijk vanaf het winnen van de grondstoffen tot afvalverwerking toe. Hoe ziet die eruit bij spaarlampen en de hiervoor benodigde energie?

Volgens mij hebben we hier weer met het sprookje van schuld te maken, het aanpraten van schuld. De gebruiker is schuldig. Hoe lang blijven we (goed-)gelovig? Waarom beschikken woningen nog steeds niet over een zwakstroomnet voor het ‘bruingoed’? En dan die energie slurpers. Zou dat niet beter kunnen?

Volgens mij komt dat doordat onze economie en sociale instelling gebaseerd zijn op meer, groter, etc. De imponeer behoefte, de succesformule van het kapitalisme. Niet delen, alles zelf willen hebben. Niet, we hebben zoveel ter beschikking voor allen, maar ik wil meer, daar heb ik een natuurlijk recht op. De rat race.

Omgekeerd, het licht. De ontwikkeling met LED’s is een interessante, echter nog ver verwijderd van grootschalige toepassing. Waarom echter dat massale gebruik van natrium lampen op straat? Een ziekmakend sfeertje geeft het.

Nee, ook in je woning moet je er aan geloven. Alles waar de markt van verzadigd is moet onderste boven en vernieuwd. Dat brengt geld in het laatje van Philips & co, zoals meermaals is opgemerkt. Niet we amuseren ons tot de dood er op volgt, maar we zullen consumeren tot het laatste restje leven vernietigd is.

louis sartorius zegt: dinsdag 1 september 2009, 23:31 uur

44 – Groot gelijk, Jan Muters. Het milieuverhaaltje rond de gloeilamp is gewoon een farce. Maar waar worden we niet besodemieterd? Voedsel, drank, geneesmiddelen…Ook daar die weinig rekbare ‘Nachfrage’.

Ze zullen er aan moeten ‘geloven’. De, die mensen zijn schuld, zij zijn schuld en ze zullen het onderspit delven! Als dat lucratiever is, want geen potentiële consument, worden ze desnoods vernietigd als onkruid of uitgehongerd. Ruimte ontstaat, Lebensraum heette dat vroeger. Fascisme in Reinnatur. Of kan dit hoofdstuk beter niet belicht worden?

louis sartorius zegt: dinsdag 1 september 2009, 23:35 uur

Een Freudiaanse verspreking? Derven, delven

Stef Bots zegt: dinsdag 1 september 2009, 23:56 uur

Zoals te doen gebruikelijk in weblogs, wordt er weer veel geroepen en weinig geweten. Zoals Bomans dat mooi kon uitdrukken: niet gehinderd door enige kennis van zaken…

Sommige webloggers komen op de proppen met levenscyclusanalyses, waarin de milieubelasting op alle relevante aspecten voor de hele levenscyclus van een product wordt bepaald. De suggestie: daaruit “zal wel (eens kunnen) blijken” of, nog erger, “blijkt” dat een spaarlamp helemaal niet zo gunstig afsteekt tegen een gloeilamp. Vanwege het kwik wordt dan geroepen.

Welnu, indien degenen die riepen “zal wel (eens kunnen) blijken” zich op de hoogte hadden gesteld, hadden zij hun commentaar verder achterwege kunnen laten. Degene die riepen “blijkt” behoren tot de categorie misleiders want zij hebben eveneens niet de moeite genomen om zich op de hoogte te stellen maar trekken daaruit niet de conclusie dat voorzichtigheid in de uitspraak geboden is.

Op deze link kunt u een LCA vinden van het in Delft gevestigde, hierin gespecialiseerde onderzoeksbureau CE, die daarin ook in Nederland (en daarbuiten) een goede reputatie en autoriteit bezitten en die een dergelijke LCA hebben uitgevoerd: http://www.ce.nl/index.php? go=home.showPublicatie&id=824 .

De hoofdconclusie luidt dat LED-lampen het beste scoren, gevolgd door de spaarlampen, die de gloeilampen ver achter zich laten.

Her kwikgebruik. Spaarlampen bevatten kwik. Overigens maar zeer weinig, maar toch. De redenering luidt dan dat spaarlampen “dus” niet kunnen omdat zij dit milieuprobleem met zich meebrengen. Jezus, wat zijn de Nederlanders toch ineens milieubewust als het gaat om milieumaatregelen af te kraken.

Het kwik in spaarlampen hoeft helemaal geen probleem te zijn, mits u deze lampen maar gescheiden inzamelt. Dat doet maar 50% van de Nederlanders, als ik zo de reacties lees in deze weblog krijg ik wel een vermoeden wat hiervan de oorzaak is. Als iedereen dat nu doet, gaan die lampen naar een recyclingfabriek waar zij worden ontmanteld (de inspanning daarvoor zit ook in de LCA van CE) en waar alle bestanddelen goeddeels, het kwik incluis, wordt hergebruikt.

Er is echter wat meer aan de hand. Een gewone gloeilamp en ook LED lampen kennen ook een kwikbelasting. Kwik komt namelijk ook vrij bij winning en verbranding van aardgas, kolen en olie. Omdat lampen energie gebruiken, staat daar dus een bepaalde mate van kwikemissie tegenover. Indien dit nu voor alle lamptypen wordt vergeleken, blijkt dat spaarlampen, gloeilampen en halogeenlampen ongeveer evenveel kwik opleveren over de hele levensduur (ermee rekening houdend dat een spaarlamp ook als bestanddeel kwik bevat en de andere typen lampen niet). De kwikuitstoot door LED lampen is het laagst.

Dan de claim dat gloeilampen warmte oplevert die vooral in de winter nuttig kan zijn. Het vervelende is dat warmteopwekking door middel van een gloeilamp wel heel energie inefficiënt is. Het lichtrendement van een 40 Watt gloeilamp is ongeveer 5 Watt. De rest van de verbruikte energie, 12,5%, komt dus vrij als warmte. Echter, deze warmte wordt in Nederland het meest opgewekt in centrales op fossiele brandstof, meestal gas. Het energetisch rendement van een dergelijke energiecentrale is ongeveer 40%, dat wil zeggen dat van de oorspronkelijke energetische waarde van het gas uiteindelijk maar 40% in de vorm van elektriciteit bij u thuis uit het stopcontact komt. Uiteindelijk is het energetisch rendement van warmteopwekking d.m.v. gloeilampen dus maar 35%. Mijn advies: draai spaarlampen in uw armaturen en laat het verwarmen van uw huis over aan uw c.v. ketel, deze hebben tegenwoordig een rendement van 95%.

Dan het verhaaltje dat er nog een hoop andere apparaten zijn die nog veel meer gebruiken. U kent toch het spreekwoord: “laat het mindere niet voor het meerdere”? Bovendien: nou dan, doe wat aan die andere energieslurpers en neem je verantwoordelijkheid zodat in de toekomst de overheid niet wéér met een dwangmaatregel moet komen. En draai meteen spaarlampen in want het geeft geen pas om verkeersovertredingen onbestraft te laten omdat er ook moorden worden gepleegd en ja, moorden dat is erger dan het begaan van een verkeersovertreding. Wat een drogredenen.

Ten slotte: spaarlampen en LED verlichting zijn ongezellig. Is dat zo? Achterhaald argument. U had gewoon in de schappen van een goede lampenzaak of doe-het-zelver moeten rondkijken. De “gezelligheid” van verlichting wordt bepaald door de zgn. kleurtemperatuur, gemeten in Kelvin (K). Voor een gloeilamp is deze waarde 2.800 K. Er zijn tegenwoordig spaarlampen in de vrije handel die een kleurtemperatuur van 3.000 of 2.700 K kennen (de laatste dus warmer dan een gloeilamp).

k heb ook zo van die argumenteerders in mijn omgeving en meestal leid ik ze om te tuin door daar wat op in te gaan om dan ineens te vragen: vind je het hier ongezellig? “Nee” luidt altijd het antwoord. Terwijl ik geen enkele gloeilamp meer in huis heb hangen.

Ja de spaarlamp en LED lamp zijn duurder in aanschaf. Maar u bespaart op energie. Zoveel dat een gewone spaarlamp en LED lamp meestal binnen één jaar zichzelf hebben terugverdiend in vergelijking met een gloeilamp. Maar zelfs dat is nog zelfbedrog. Uiteindelijk is de gloeilamp ook duurder in aanschaf (ik neem het meest extreme voorbeeld van de duurste besparingslamp, de LED): een LED lamp gaat 40 keer langer mee dan een gloeilamp (ik kies hier het gemiddelde van de levensduur van een LED van 40.000 branduren zoals die doorgaans door de fabrikanten worden geclaimd).

In die levenstijd heb je dus 40 gloeilampen versleten (de gemiddelde levensduur daarvan is 1.000 branduren). 40 maal € 0,70 (prijs voor een 40 Watt gloeilamp, goedkopere zijn slechter van kwaliteit en hebben vaak een kortere levensduur) = € 28. De Pharox 5 Watt LED lamp kost momenteel bij de fabrikant, Lemnis, € 15. is een actieprijs, normaal doet ie € 25, nog steeds goedkoper dan die 40 gloeilampen maar waarom niet slim inkopen en een beetje op uw portemonnee letten, toch? Indien in de nabije toekomst de kosten van de LED lamp flink terug gaat lopen door een grotere vraag, is dit probleem ook weer uit de wereld.

U bent maar dief van uw eigen portemonnee als u daar plezier in schept, ik ga lekker geld besparen. Uiteraard kan ik me voorstellen om ineens alle lampen in huis te vervangen wellicht voor sommigen allicht een al te fikse investering ineens is. Een gemiddeld huis telt 40 lampen, waarvan nog 25 gloeilampen. 25 LED lampen (ik gebruik maar weer even de duurste variant) zouden dus een investering vergen van € 625 (de normale marktprijs voor bovengenoemde Farox). Da’s voor degenen met een smalle beurs inderdaad fors aan de maat. Hoewel, voor degenen in deze weblog die “dozenvol” met gloeilampen hebben gehamsterd, lijkt me dit in het geheel geen probleem. Maar degenen met een smalle beurs kunnen ook successievelijk vervangen, vooral op de plekken waar lampen veel branden, dat levert meteen geld in het laatje op. Maar nogmaals, een tijdelijk probleem, vooral nu de overheid de vraag een flinke duw heeft gegeven door de gloeilamp uit te faseren, en de LED lamp flink in prijs zal gaan dalen. En spaarlampen kosten maar enkele euro’s.

“Verlichting” gebruikt maar 1-2% van het energiegebruik”. Weer dezelfde drogreden. Laat ik het zo stellen: wat vervelend nu dat we zoveel verschillende energiedragers ons huis (en elders) binnen hebben gesleept en dat energiebesparing nu eenmaal een optelsom is van zoveel maatregelen voor evenveel energiedragers. Het is niet anders. Want wat antwoordde de detailhandel een tijdje geleden t.a.v. de energieslurpende plasma televisie: maakt minder dan 1% uit van het huishoudelijk energiegebruik. Hetzelfde argument bij de vliegmaatschappijen. En de automobielindustrie toen in Duitsland werd geprobeerd iets te doen aan de energieverslindende hoge snelheden op de Duitse wegen. Enzovoort. Optelsom onder de streep van energiebesparing als we niet uitkijken: 0,0. Gingen we nu energie besparen of niet?

Bovendien is het erg onlogisch om het elektriciteitgebruik van verlichting te vergelijken met het gasverbruik voor verwarming, koken en warm tapwater. Met verlichting besparen we in onze huizen inderdaad geen gas. Maar wel elektriciteit. En wat blijkt? Verlichting neemt 15% van het totale, huishoudelijke elektriciteitgebruik voor zijn rekening. Binnen het totale elektriciteitgebruik landelijk zelfs 19%. Een besparing van 65%, heel goed mogelijk te behalen met spaarlampen, want dat is het resultaat bij mij thuis, betekent dus dat we 10% hebben bespaard op ons huishoudelijk stroomgebruik. Op de website van Lemnis: indien alle Nederlanders thuis 4 gloeilampen vervangen door 4 LED lampen, bespaart dit een equivalent aan elektriciteit uit, die gelijk staat aan het totale stroomgebruik van de stad Amsterdam. Het is maar hoe je het bekijkt dus. En als men niet wil dan gaat men net zo lang freubelen met cijfers en appels met peren vergelijken totdat het allemaal nergens meer op lijkt.

De hamsteraars met dozen ingeslagen gloeilampen. Ik kan het echt niet laten maar wat is Nederland toch een vervelend prutslandje geworden waarin een slag mensen woont dat geen enkele eigen verantwoordelijk burgerschap waarneemt en als de overheid uiteindelijk de noodzakelijke knoop doorhakt deze zelfde overheid gaat betichten van betutteling en op puberale wijze gaat tegenwerken (alsof de overheid een persoon is die zich daarvan wat zou aantrekken).

Burgers die hun verantwoordelijkheid niet nemen en alleen in hun eigen straatje wandelen, krijgen precies de overheid die zij verdienen: een betuttelende.

louis sartorius zegt: woensdag 2 september 2009, 1:52 uur

60 Stef Bots – Niet gehinderd door enige kennis van zaken… Schuilt kennis in een niet aflatende stroom van cijfertjes? Merkwaardig. Vraagt u zich wel eens af waarom iets geproduceerd wordt, of iets anders juist niet, en waarvoor we het nodig (denken te) hebben? Denkt u werkelijk dat er niemand weet van heeft dat het overgrote deel van de verbruikte energie bij een gloeilamp verloren gaat aan warmte?

Beste meneer Bots, mogen we nog zelf bepalen in welke omgeving we ’s-avonds thuis willen leven? Burgers die hun verantwoordelijkheid niet nemen, hoe bedoelt u. Mensen die de openbare ruimte verzieken? U levert hier in ieder geval prutswerk op een puberale en onverdraaglijke manier.

Mostafa Mouktafi zegt: woensdag 2 september 2009, 2:24 uur

Ik zat ook net te denken over die laatste woorden van de heer Bos, bijdraag 60. ”de noodzakelijke knoop”, ”Burgerschap en lampen!””Bugers die hun verandwoordlijkheid niet nemen’.

Ik had het gevoel gekrijgen dat de heer Bos, klaagt over nalaatigheid, over een achter gelaten bewesteloos lamp door burgers raageerders.Wij moetsten volgens de heer Bos,die lampen eerste hulp aanbieden en niet zomaar weglopen,het strafbaar,een nalaatigheid!

Ik vind dat de overheid moet ooit even gaan graaien in dat spaarpot van de politici, met of zonder succes? Het Wachtgeld voor de ex-politici die thuis zitten uit hun neus te genieten.

Waarom bij ons heet het uitkering en bij de politici heet dat Wachtgeld? Ik wil een gloeilamp hier, sorry! een verklaring.

louis sartorius zegt: woensdag 2 september 2009, 3:15 uur

64 – Beste Mostafa, burgerschap en lampen. Zouden die politici wel spaarlampen hebben? Of doen ze het met kaarslicht? De spaarpotten zullen goed gevuld zijn, daar zorgen ze wel voor. Was en is overal zo. Kunnen we echt niets aan doen.

Wachtgeld is voor mensen waarvoor even geen werk is en weer aan het werk kunnen als het de baas belieft. Hoe dat plaatje precies past bij politici? Wie het weet mag het zeggen.

Werklozengeld is voor mensen die ontslagen zijn. Je zou zeggen, dat zijn op de eerste plaats niet herkozen politici. Die politici komen echter steeds weer goed terecht, i.t.t. echte werklozen. Er is veel wat lijkt dat het is, maar het niet is.

Mostafa Mouktafi zegt: woensdag 2 september 2009, 3:35 uur

Beste Louis,

Ik vind nog steeds onbegrijppelijk dat bijvoorbeeld de ex-LPF-ers die nog steeds van het Wachtgeld genieten, het zijn geen kleine bedragen.

Rare van het verhaal dat somigen politici het Wachtgeld krijgen voor een paar dagen of een paar maanden mee regeren! Hoe schaotich het was, is niet belagrijk.

Wat kostte ons en nog steeds Fortijn?

Betreft kaarslicht, rijke mensen en politici gebruiken kaarslicht als ze bruine of scheve tanden hebben, want van elkaar genieten, als het gaat om de liefde, of in de oog van je collega politicus wilt diep kijken,een duidelijke licht is wenselijk en niet achter die kaarslicht of een spaarlampje.

Mostafa Mouktafi zegt: woensdag 2 september 2009, 3:46 uur

beste Louis, nu ga ik iets in het kort vertellen over het menselijke gemeenschap en lampen. Ooit zei een 80-jarige gezellige Makokaan tegen mij: Tijdens het vrijen, als je vrouw vraagt of doet het licht uit, zij houdt niet van je.

Het schijnt dat de echte liefde door de lampen gaat.

louis sartorius zegt: woensdag 2 september 2009, 3:59 uur

66 – Beste Mostafa, en toch zijn mensen op hun mooist bij kaarslicht. Of niet? Kun je je een dîner, beter souper, zonder kaarslicht voorstellen? Ook de kleur van het eten doet er toe en dat wordt door de lichtbron bepaald. Er zijn eens proeven mee genomen. Een châteaubriant met een licht dat het vlees paars kleurde, en rattenvlees met warm licht. De proefpersonen kozen het laatste en vonden het heerlijk smaken. Zintuigen zijn iets vreemds.

En wanneer zijn tanden het witst? In de volle zon, denk ik. Flirten of vrijen? Vrijen toch niet in de volle zon, afgezien van de warmte en het plakkerige. Tijdens het vrijen zie je meestal niet zoveel van die witte tanden. Geur is dan veel belangrijker. Het meest onderschatte zintuig, ons reukorgaan.

louis sartorius zegt: woensdag 2 september 2009, 4:04 uur

Nog even Mostafa. Mijn niet zo ruime ervaring zegt me dat vrouwen het liefst zo weinig mogelijk licht willen hebben. Kan aan mij gelegen hebben.

Mostafa Mouktafi zegt: woensdag 2 september 2009, 4:41 uur

Beste Louis,

Als ex-ober, had ik veel gasten gerecerveert in luxe restauranten, van 3 gangsmenus tot 7 gangsmenu.Met kaarslicht kunnen vaak mijn gasten niet het verschil zien tussen visbestek en vleesbestek, laat staan het verschil tussen zuiker en zout. Als ze een glas hebben gehad zien ze vaak niet wat op tafel licht.Voor een ober is het ook lastig een zo halve donker tafel te serveren. Maar u heeft gelijk, vaak is de geur Dé boosdoenner.

Stef Bots zegt: woensdag 2 september 2009, 13:35 uur

@66 Louis Sartorius.

Ik heb alle postings gelezen en gereageerd op de argumenten die daar stonden en deze op relevante wijze proberen te weerleggen. als u denkt dat iedereen goed op de hoogte is van gloeilamp en spaarlamp, zoals u suggereert met uw uitspraak “Denkt u werkelijk dat er niemand weet van heeft dat het overgrote deel van de verbruikte energie bij een gloeilamp verloren gaat aan warmte?”, leest u er de andere postings dan maar eens op na.

U pikt er ook maar ééntje uit. De makkelijkste natuurlijk, inderdaad zullen velen van de posters op deze website wel weten dat de gloeilamp veel energie verliest aan warmte. Ik vrees, aan de rest van de argumentatie afgelezen, dat het percentage wel eens vies tegen kon vallen, zo vermoed ik. De rest laat u (wijselijk) onbesproken.

Terwijl het m.i. hier op deze website stikt van de drogredenen en gebrek aan kennis omtrent de spaarlamp. Het is geen goede zaak indien mensen hun keuzen baseren op gebrekkige kennis of misvattingen.

Uw slotzin “U levert hier in ieder geval prutswerk op een puberale en onverdraaglijke manier” wordt derhalve op geen enkele wijze gestaafd door enig zinnig argument. Het komt mij voor dat u geen weerwoord heeft tegen mijn “niet aflatende stroom van cijfertjes” en ja dat leidt bij u merkbaar tot irritatie. Maar dat is uw probleem, val mij daar niet mee lastig a.u.b. Het kan inderdaad “irritant” zijn als iemand niet alleen maar iets roept maar ook staaft met cijfers en relevante argumenten. Tenzij u vindt dat iets niet klopt maar daar zie ik niets van in uw antwoord.

Graag meer steekhoudende argumenten graag. Ik hou me aanbevolen.

Het stikt van de voorbeelden van technieken en zaken die gewoon werden uitgefaseerd buiten de macht en invloed van de consument om. Zowel door de industrie als de overheid. Zo is de LP vervangen door de CD en kon iedereen tegen een hoop geld zijn LP verzameling omzetten naar CD. Ineens moesten alle wagens worden uitgevoerd met gordels, airbags en ABS. Als dit niet gewoon verplicht was ingevoerd en aan de consumenten en/of producten overgelaten, was nog maar de vraag geweest of dit zo algemeen zou zijn ingevoerd als nu.

Het energiegebruik per huishouden is in NL de afgelopen jaren gedaald. Voor het overgrote deel wordt dit veroorzaakt door maatregelen die geheel om de burger heen gaan: aanscherping energie efficiency van woningen in de bouwnormen, het energiezuiniger worden van huishoudelijke apparaten, woninginstallaties (m.n. verwarming) en auto’s (grotendeels door de overheid ingezet en aangezwengeld maar goed, het is prima door de industrie opgepakt). Mijn stelling: als het aan de burger zelf had gelegen, was daar niets van terecht gekomen.

Nee, mijnheer Sartorius, tegenwoordig zijn er geen ouderwetse c.v. ketels meer te koop, alsook geen auto’s zonder gordels en andere veiligheidvoorzieningen, kun je de meeste muziek niet meer op LP verkrijgen, deze “vrijheid” hebben we niet meer en ja, binnenkort hoort hier ook de gloeilamp bij.

“Burgers die hun verantwoordelijkheid niet nemen, hoe bedoelt u. Mensen die de openbare ruimte verzieken?” Mocht u zich daar zorgen over maken: ik erger me ook dood aan personen die de openbare ruimte verzieken en ik ben er voorstander van dat daar wat aan wordt gedaan. Maar wat heeft dit nu alles met onderhavige discussie te maken?

Mijnheer Sartorius, u kunt vast beter.

louis sartorius zegt: woensdag 2 september 2009, 15:09 uur

79 Stef Bots – Nog maar eens, beetje vermoeiend dat wel. Uw betoog vindt zelfs bijval. Het enige goed onderbouwde, lees ik. Hoezo goed onderbouwd? Het enige wat u nastreeft is tabula rasa maken van zinnige opmerkingen en benaderingen.

Eentje als voorbeeld. U zegt:

“Sommige webloggers komen op de proppen met levenscyclusanalyses, waarin de milieubelasting op alle relevante aspecten voor de hele levenscyclus van een product wordt bepaald. De suggestie: daaruit “zal wel (eens kunnen) blijken” of, nog erger, “blijkt” dat een spaarlamp helemaal niet zo gunstig afsteekt tegen een gloeilamp. Vanwege het kwik wordt dan geroepen.”

Zover ik het goed gelezen heb was ik de enige die met dit argument (productiecyclus) kwam. En ik suggereerde niets. Het is de enige juiste wijze om milieubelasting te bepalen. M.a.w. uw redenatietrant is onzindelijk door het leggen van verbanden die er in mijn betoog niet zijn onderwijl de enige juiste causaliteit negerend.

Een drastisch voorbeeld. Kernenergie. Uw logica volgend mogen we alles dat buiten de opwerkingscyclus van electriciteit valt rustig vergeten. Ga alleen al eens kijken hoe uranium gewonnen wordt, zou ik zeggen.

Wat dacht u er van om het hele interieur af te stemmen op het hoogste lichtrendement? Kleurloos dus. In de wandel wit geheten. Spaart gebruik van kunstlicht uit. Absorbeert tegelijkertijd ook nog de minste warmte. Woningcorporaties weten dit al heel lang. Daarom die fraai geschilderde kozijnen en voordeuren in wit. Welke kleur wenst u? Geen kleur dus, wit. Zo doorredenerend valt de mensen nog heel veel schuld aan te praten. Door geboorte schuldig bevonden en dat zullen we weten ook.

Verder, eens nagedacht over het gezondheidsaspect van licht. De dagcyclus? Over de successtory van het TL licht. Daglicht midden in de nacht. Werden bij het selecteren van de post minder fouten gemaakt. Dat zijn de afwegingen die gemaakt worden.

Door er een minuscuul facetje uit te nemen, uit het complexe ‘lichtverhaal’, en dat geweldig op te blazen kunt u ogenschijnlijk uw gelijk halen. Dezelfde versimpeling als bij overheid en bedrijfsleven. U bewijst echter niets en versluiert veel. Cijfertjes en statistieken, u weet? Over CV ketels, auto’s, bouwnormen, en, en, een andere keer. En meneer Bots, mijn LP’s kan ik nog steeds beluisteren. Er wordt voor gezorgd dat nog steeds goede platenspelers, elementen en naalden op de markt zijn. Maar wat moet ik met mijn schitterende lichtarmaturen, waarvan er eentje is afgestemd is op een gloeilamp van 100 watt? Weggooien maar?

Om het antwoord compleet te maken. U kent het verschil tussen openbaar en privé? Ga eens na hoeverre onze beminde overheid, en niet alleen die, is doorgedrongen op ons privé terrein, onze woning.

Tim zegt: woensdag 2 september 2009, 16:01 uur

@ 83, sartorius,

mijn ‘bijval’ was beslist ironisch bedoeld. Iemand die hier het evangelie predikt in pakweg 2 x 1200 woorden moet beslist verlicht zijn )

Veronica Cramer zegt: woensdag 2 september 2009, 16:01 uur

#73, Mostafa Mouktafi. Dat kaarslicht lijkt mij lastig voor een ober. Thuis trouwens ook. Naakt dineren was “in” in de 60er jaren. Vrouw vertrouwt haar partner toe dat ze helemaal warm om haar hart wordt als ze naar hem kijkt over het kaarslicht. Klopt, zegt hij, je tiet hangt in de soep.

louis sartorius zegt: woensdag 2 september 2009, 17:10 uur

84 Tim – Begrepen! Evangelie prediken, deden ze vroeger in de kerk, nu nog? Enfin, gelovigen hebben een diep vertrouwen, in de kerk of in een instantie of in een merk. Zelfs als het niet gebaseerd is op betrouwbaar. Alles andere dat buiten hun gezichtsveld valt wantrouwen ze als de pest.

Nog even over het licht. We leven in beton gegoten woestenijen. Gevolg, electraleidingen in beton gegoten. Lichtpunten op die en die plaats, schakelaars en contactdozen idem. Dat kan anders en veiliger. Waarom gebeurt dat niet?

louis sartorius zegt: woensdag 2 september 2009, 17:25 uur

85 Veronica Cramer – Mostafa lijkt me een uitstekende ober. Met obers heb ik wat… Dat naakt dineren onder kaarslicht was wel met genodigden, neem ik aan. In die vorm niet meegemaakt. Wel heb ik weet van naaktdansen, vlak na de bevrijding. De stedelijke schonen, niet de gekortwiekte Duitse ’soldatenhoertjes’, storten zich hier op. Zelfs aangemoedigd door pa en ma! De Amerikaanse bevrijders stonden toen al boven elke verdenking verheven. Dat dansen gebeurde, neem ik aan, bij gloeilampen licht. Kaarsen waren niet meer nodig, deden teveel denken aan de donkere oorlogsjaren. Verduistering, stroomuitval. Wel moesten we toen al zuinig zijn met energie. Elke dag ging ‘Hilversum’ voor een uurtje op slot.

Je naamgenote schaart zich in een prima traditie.

Paul Reus zegt: woensdag 2 september 2009, 17:34 uur

De heer Sartorius windt zich op over Stef Bots bijdrage. Begint hem zelfs puberaal gedrag te verwijten en dat terwijl Stef Bots toch een prima verhaal heeft afgeleverd.

Punt voor Stef. Als het aan de consument ligt, rijdt ie door rood, stevast 20 tot 30 km te hard en koopt ie geen energie besparende lampen. m.a.w. doet ie geen dingen waar wat gemeenschapszin of gezond verstand om de hoek komt kijken.

Maar goed zoals ik al eerder schreef vond de teneur van het stukje in de NRC vond ik bedenkelijk. “Geen gezelligheid meer, omdat we voor te verwaarlozen energie besparing de gloeilamp moeten inleveren”. “Betutteling alom”.

Even kort samengevat.

Je hoeft geen visionair te zijn om te voorspellen dat de ledlamp, die een kleurenspectrum uitstraalt van een gloeilamp, over niet al te lange tijd in schappen ligt. Moeten we ze nu wel alvast kopen om de ontwikkelkosten mee te financieren.

Zo werkt het wel.

louis sartorius zegt: woensdag 2 september 2009, 17:54 uur

91 Paul Reus – Opwinden? Nee toch. Dat puberaal enz. zijn niet mijn woorden maar van dhr. Bots, wel goed lezen graag.

Camera toezicht in elke woning, lijkt me wel wat.

Mostafa Mouktafi zegt: woensdag 2 september 2009, 19:14 uur

Veronica,

Naakt dineren onder kaarslicht?

Hihi,daarom laten sommige mensen zich Adam en Eva heten?

Nu weet ik hoe sommige mensen een passende namen zoeken en kiezen.

Ik ken toevallig iemand die Naaktgeboren heet, dineert hij ook naakt? het is niet onmogelijk. Lijkt mij geen gezicht om zo door de eetkamer rond te loopt met een ‘’stoelspoor” aan de achterwerk.

Ik vind u ook een gezellig mens,mijn mening.

Mostafa Mouktafi zegt: woensdag 2 september 2009, 19:17 uur

Veronica, ik bedoelde : Nu weet ik waarom sommige mensen een passende…..

Jens Bos zegt: woensdag 2 september 2009, 21:20 uur

@ Mostafa Mouktafi (69) Goede opmerking over “wacht” geld, dat is niet anders dan een zwaar veredelde WW. Wie wil er dan geen fouten maken?…net zo iets als de bonussen bij banken, OEPS! out of topic.

Topic: het gaat hier vooral om de eficiency, rendement op gebruikte brandstof, is misschien wel laag, maar, ook ik, vind de gloeilamp erg gezellig, Daarom, zie boven, Keynes, nieuwe energie voorziening realiseren, investeren, werk!!!!!

met vriendelijke groet, JB

Veronica Cramer zegt: woensdag 2 september 2009, 22:22 uur

#96 Mostafa Mouktafi. Er is mij verteld dat in de Napoleontische tijd mensen een achternaam moesten kiezen. Als je dat vertikte gaf de ambtenarij je er gewoon een. Vandaar Naaktgeboren, Geel, Rood, Groen, Goud, Zilver.

De Noordelijke volken noemden zich Janszoon en Pieterszoon, Abrahamsson en dergelijke.

Mostafa Mouktafi zegt: woensdag 2 september 2009, 22:32 uur

Jens Bos,

Over dat Wachtgeld, ik als driekwart Marokkaan, 1 kwart Nederlander, als ik dat lees of hoor, moet ik altijd denken aan ”het Wachten op het geld” En zie een rij voor me.

Ik moest vaak lachen om die ex LPF-ministers en politici die lachend,hangend en leunend en wachtend op het grote geld. Ze hadden niets te melden.Ze botstten met alle artikelen van de Nederlandse Wet die er bestaan, alles wat ze zeiden, was tegen de grondwet. Makkelijk geld verdienen, vind ik.

Ze met met hun Spaarlapjes.

Om niet in de waar te raken: ik bedoelde met driekart Marokkaan, ik ben 47 jaar oud en heb 27 jaar in Marokko gewoond.Mijn kinderen zijn hier geboren en zijn trotse Nederlanders.

Met vriendelijke groten.

Mostafa Mouktafi.

Mostafa Mouktafi zegt: woensdag 2 september 2009, 22:37 uur

Veronica,

Ik heb nog nooit geweten, Naakgeboren is een kleur?

Ik dacht altijd dat Naaktgeboren is iemand die naakt geboren was.Ooit! Een Wonder he! Naakgeboren.

Patrick Faas zegt: woensdag 2 september 2009, 23:19 uur

@36 louis sartorius.

Met dat citaat van Poul Henningsen ben ik het helemaal eens. Heb 7 jaar voor een internationaal theaterbelichtingsbedrijf gewerkt en selectieve belichting, om het ‘wezenlijke’ te accenturen was daar het motto. Waarom ze in Nederland zo van flood light houden is mij onduidelijk, temeer aangezien kundige theaterbelichters de Nederlandse Rembrandt voordurend aanhaalden om te tonen hoe het wel moest.

Maar ik snap niet wat dit met gloeilampen te maken heeft. Met kaarsen kun je ook overbelichten, hoor.

PS Lang leve de EU. Weg met de gloeilamp.

louis sartorius zegt: donderdag 3 september 2009, 1:44 uur

107 Patrick Faas – Trek de lijn van Rembrandt eens door naar onze bouwwijze. Veel licht en lucht. Zie onze doorzonwoningen en appartementen, kantoorgebouwen. Kent u één hedendaagse architect die werkelijk met licht weet te werken, te spelen? Zowel met natuurlijk licht als kunstlicht. Eentje schiet me te binnen.

Maak eens een ommetje door de buurt waar u woont, als de lichten branden. U hoeft het waarschijnlijk niet te doen. U weet beslist hoe miserabel vaak de interieurverlichting is. De beruchte kroonluchter (de pendelarmaturen met lampenkamp zullen wel uitgediend hebben) en tegenwoordig vooral het fel halogeenlicht. Flood light dus!

Uit mijn hoofd ken ik de cijfers niet, maar het is beslist zo dat de meeste mensen een overdosis aan lumen gebruiken. Waarom? Om te lezen?

Wat dit met gloeilampen van doen heeft? Veel. Proef op de som. Ontsteek overdag een gloeilamp, het resultaat is ‘vals licht’. Heeft, dat weet u ongetwijfeld, alles van doen met de lichtkleur, in dit geval een hoog gehalte aan het zwakke rood. Omgekeerd, fluorescentie, halogeen, of welke andere electrische lichtbronnen ook hebben een laag gehalte aan rood licht. Overdag een prima aanvulling op daglicht, ’s-avonds ‘koud’. Er ontstaat vermoedelijk daardoor de behoefte aan meer licht, vanwege de natuurlijke behoefte aan ‘rood’. Meer stroomverbruik nodig dan vermoed!

Lange leve de EU, inderdaad. Maar laat iedereen vrij kiezen. Geen Philips lobby alsjeblieft!

Patrick Faas zegt: donderdag 3 september 2009, 8:30 uur

@108. louis sartorius.

Over architectuur gesproken, bij het afscheid van de gloeilamp mag best even de Amsterdamse School in herinnering geroepen worden. Die architectuurstijl is toch wel rond de gloeilamp heen gebouwd. De dikke muren en kleine ramen hadden tot doel de arbeider naar binnen te richten, op het huiselijk leven, gezellig met elektrisch licht. In de Jordaan hing het volk altijd uit het raam en dat vond men onbeschaafd. De Amsterdamse School had als doel de arbeider te verheffen (burgerlijk te maken).

Het Tuschinski Theater in Amsterdam, paleis voor de arbeiders, laat geen daglicht binnen, en is binnen heel donker. Het plafond in de foyer is versierd met een cirkel van gekleurde gloeilampen, voor ons heel primitief, maar ooit het hoogtepunt van feestelijkheid.

Hoewel we tegenwoordig heel anders denken over de verheffing van de arbeider is het gebruik van gloeilampen in sommige gebouwen als het Tuschinski Theater een belangrijk onderdeel van ons cultureel erfgoed. In dit soort gevallen moet het ook zeker toegestaan zijn gloeilampen te blijven gebruiken.

Maar je kunt het vergelijken met de smog in Londen. Toen iedereen op kolen stookte moest het verboden worden, om de smog tegen te gaan. Maar er zijn natuurlijk uitzonderingen waar speciale toestemming voor bestaat, en zodra iedereen is overgestapt op iets schoners, hoef je ook zo streng niet meer te zijn.

De gloeilamp is achterhaald door betere technologie. Al vele jaren erger ik me eraan dat je ze zo vaak moet vervangen. Gezeur over kleurtjes vind ik een beetje kinderachtig, vooral van lichtontwerpers, zoals bij de redactionele introductie genoemde Henk van der Geest. Kom op zeg, ontwerper, ontwerp dan wat met de goede kleur.

louis sartorius zegt: donderdag 3 september 2009, 16:20 uur

111 Patrick Faas – Smog. De schaal, de kwantiteit, het er aan onderworpen zijn. De bepalende factoren. Die grootschaligheid, die dwang, ze manifesteren zich steeds weer anders. Aldus worden we geüniformeerd totdat niemand meer beter weet. Zo worden we gehuisvest, zo verplaatsen we ons en zo communiceren we. De staat als hoedster voor ons aller welzijn gooit er nog een schepje boven op. Normeren, niet omdat het zinvol is, maar omdat het overzichtelijk, te controleren is. Aldus ontstaat een technocratische maatschappij met autoritaire trekken. Als het mis gaat staat een geoliede machine klaar om de macht over te nemen.

De Amsterdamse School, als architectuurstroming, past in een lange traditie van enerzijds het doen herleven van een lang vervlogen Arcadië en anderzijds het streven naar een harmoniemodel, wezenskenmerk van de katholieke kerk. Als de façade maar klopte, hoe het daglicht binnenkwam was bijzaak. De verheffing van de arbeiders onder de SDAP en Wibaut. Het meest uitgesproken komt deze ideologie, want dat is het, tot uiting in de voormalige mijnkoloniën rond Kerkrade en Heerlen. Daar zwaaiden de Roomsen de scepter, met in weze hetzelfde resultaat als in Amsterdam, alleen compleet stadsvijandig.

Kijk, zou ik willen zeggen, nu eens hoe de bevolking gehuisvest wordt en hoe gebouwd wordt. Heel verhelderend. Een betonnen karkas opgevuld met ramen zo groot als etalageruiten. Licht en lucht dus. De doorzonwoning, aan de grond gebonden of gestapeld, is onze beleving de norm voor ‘wonen’ geworden. Materialen, maten, kleuren, alles gedicteerd. Onze naoorlogse woning- en stedenbouw. Die er financieel aan konden ontsnappen imiteerden deze wijze van wonen vaak weer, door onkunde of onwetendheid.

Terug naar de verlichting. Wie heeft weet van de juiste verlichting, wie verdiept er zich in? Niet alleen in technologische en economische zin. Toch niet op de eerste plaats Philips? Toch dicteren zij hetgeen we mogen en kunnen kopen. Vrij, vrij keuze. Allesbehalve. Wie verzet zich tegen deze vorm van dictatuur, toch niet de onderhand op maat getrimde bevolking? Zij vertrouwen erop dat alles ten goede van hen wordt geproduceerd, tot ons aller welzijn. Ondertussen worden onze zintuigen totaal verminkt, geluid, licht, smaak, geur.

Patrick Faas zegt: donderdag 3 september 2009, 18:24 uur

@113 Louis Sartorius

Tja de problemen van grootschaligheid, zoals die zich voordoen wanneer iedereen op kolen stookt, of iedereen gloeilampen gebruikt, moet je ook grootschalig aanpakken.

Gelukkig hebben we de EU. Hoewel Brussel vroeger berucht was om een neiging tot grootschaligheid, die tot boterbergen leidde, stuurt de EU tegenwoordig vaak aan op differentiatie, juist om de problemen van grootschaligheid te voorkomen. Een voorbeeld dat ik graag aanhevel is de Ierse kaas. Vóór de EU werd alle Ierse melk in grote fabrieken verwerkt tot standaard Ierse cheddar, die niet erg bijzonder was. Na toetreding, kregen de boeren subsidie van de EU om hun eigen lokale, individualistische kaasjes te maken. Nu de Ieren zich Europees voelden gingen ze inderdaad een beetje ‘Frans’ doen, en heel veel verschillende kaasjes maken, die vervolgens wereldwijd aftrek vinden. Diversiteit komt ook de economie ten goede en in Brussel hebben ze dat door.

De EU maakt de spaarlamp niet zozeer verplicht, als wel dat het de allerminst duurzame gloeilamp verbiedt, juist omdat het grootschalige gebruik van gloeilampen tot problemen leidt. Dit moet ook het zoeken naar (en ontwerpen van) alternatieven stimuleren. Dat is niet hetzelfde als iedereen de spaarlamp opdringen.

Als kanttekening moet ik daar wel even bij zeggen dat de EU er toch ook is om onnodige of onhandige verschillen uit te effenen. De euro is een goed voorbeeld. Ik ben godsgruwelijk blij dat die er is. Maar ik kan nog wel een paar meer dingen bedenken. Om een hele simpele te noemen (verbonden aan de gloeilamp): stopcontacten. Waarom hebben we zo ontzettend veel verschillende stopcontacten in Europa? Erg onhandig. Dat iedereen verschillende talen spreekt is ook onhandig, maar aan die culturele rijkheid zitten ook voordelen. Aan het hebben van allemaal verschillende stopcontacten zie ik geen voordeel. Verschillende armatuurtjes wel weer.

Vervuiling door grootschaligheid is een probleem bij uitstek waarmee een overkoepelend bestuursorgaan zich bezig hoort te houden. Hoe groter je het aanpakt, hoe beter. Afhankelijkheid van fossiele brandstoffen is ook zo’n grootschaligheidprobleem. Gelukkig hebben we de EU. Jammer dat we wereldwijd zoiets nog niet hebben.

Jens Bos zegt: donderdag 3 september 2009, 21:06 uur

@ Mostafa Mouktafi (105)

Ja, ik zie het ook helemaal voor me …..absoluut…hoe heette die langharige zakenman ook al weer, helemaal ten voete uit….ze schopten alleen maar en maakten onderling (gelukkig) ook nog ruzie….daar zijn we tenminste van af, 1 anti partij minder….

Tsja, ik had al verwacht dat u geen blonde blauw-ogige Fries zou zijn…..maar, ik mag dan wel een Hollandse naam hebben maar men denkt dat de familie zo’n kleine tien generaties geleden weleens van Franse oorsprong zou kunnen zijn, aangelengd met een lijntje Roma (Zigeuner|) Dat heeft ons land groot gemaakt, de mix…..(kosmopolitisch zijn, daar, zo lijkt het, ontbreekt het tegenwoordig erg aan, we gebruiken het wel…globalisering, als zakelijk gevolg van, maar ZIJN het niet meer). Ik ben overigens begin zestig.

Ik heb het elders al vermeld, ik kan met iedereen overweg, zolang hun (buiten-proportionele) positieve vrijheid niet in mijn vaarwater komt. En daar moeten wij in deze maatschappij op bijna alle gebieden voor waken. Ik denk dat, dat voor iedereen geldt.

Dus, meer besteden aan de sociale economie, meer werk voor de mensen die nu niet aan de bak komen (werk terughalen en Keynesiaans investeren in diverse grote projecten…schone centrales bij voorbeeld…) dus ook verloren werk terug proberen te krijgen. En ook meer handhaving. Ik ben blij dat U en uw kinderen zich goed thuis voelen in dit steeds kortzichtiger wordende landje, ik ben er vaak niet meer trots op…..was het ooit wel heel erg…..

Met vriendelijke groet,

JB

Mostafa Mouktafi zegt: donderdag 3 september 2009, 21:57 uur

Jens Bos,

Van kop tot teen met u eens.Want, Als het met de sociale economie slecht gaat, word het sociale leven zwaar verstoort, leert ons de echte geschiedenis!

Als mensen kunnen niet betalen wat zijn nodig hebben, geven de altijd de schuld aan hun buurman of vrouw die toevallig geld had gespaart En zo begonen altijs de ”halve-burgersoorlogen’ Het kabinet Balkenende moet minimaal Hoop probeert te gaan verkopen,hoop voor een beter toekomst voor iedereen , in plaats van angst, onbegrip en (JA en NEE teggelijk) verkopen.

Een gezonde samenleving is een samenleving waar iedereen met een halve volle buik rond loopt, dat is om te beginnen…

Toen ik hier kwam wonnen en werken wist pas dat anderen soort fruit en groeneten bestaan, dan alleen appels en banaan.Maar ”ZE!!”in Marokko wisten van alles!

Mostafa Mouktafi zegt: donderdag 3 september 2009, 22:24 uur

Jens Bos,

O die! weet ik nog , maar niet meer weet hoe die heet.Langharig zaken man.

De File-man noemde ik hem toe, hij had het altijd over files.Deze rijdt weel in een dikke auto en houdt van mooie vrouwen.

Eén vergeet ik hem nooit,vogelvrij politicus, ook LPF-er. de heer Mat Herben.

Deze had een dikke vette donker snor,Fortiyn vond dat snor maar niets, plotsseling zag ik hem op TV even laten met een bovenlip, kaal als een ei.

Ik sacht meteen toen: Mat je moet aan de slag als politicus, je moet juist mauwen om hoog en niet snor om hoog.

Mat kon ook heel goed dreigen,denk aan zijn aanval op Fortuyn!

Mostafa Mouktafi zegt: donderdag 3 september 2009, 23:20 uur

Het licht.

Hebben wij veel of juist minder licht nodig om nomaal te leven? deze graag gaat vóór dan wat is het goedkoop? of wat is goed voor het milieu?

Het licht is uitgevonden om te kunnen zien in het donker.De Weteschappers die de gloeilampen hebben ondekt, na een hele lange onderzoek ook over de gezondheid van de mensen en natuur, zijn nog steeds dankbaar, En niet een lamp die gebaseert is op het grote geld, namens het mileiu en sparen.

Het milieu is vervuild door andere dingen hoor. Het Wetenschap is gecomercialiseert En dat is het ergste.

Veronica Cramer zegt: vrijdag 4 september 2009, 16:26 uur

Sstt, rustig blijven inslaan, die gloeilampen en ook maar meteen kaarsen van goede kwaliteit. Kaarsen doe je 24 uur voor gebruik in het vriesvak. Dan branden ze zuiniger en rustiger. Binnenkort komt de Overheid op het idee om de electriciteit gedurende een uur of zo af te sluiten. Om ons, recalcitrante onderdanen, te pesten.

In WW2 werd ik goed in kaarsjes kauwen. Dat gaat als volgt: benodigd zijn een aspirinebuisje van glas waar de bodem uit is. Restjes kaars uit kandelaars en een katoenen draadje.

Het kaarsvet wordt gekauwd en met het katoentje in het aspirinebuisje geperst. Speeksel moet eruit geperst. Het success van de kaarsjesmaker werd beoordeeld naar gelang van het spetteren van het kaarsje. We hadden een figuur gezaagd dwergje voor ons bord die een platootje vasthield en daarop het kaarsje.

Dit soort bezigheden houden je van de straat wanneer de bommenwerpers overvliegen en de gelaarsde vijand voorbij marcheert.

louis sartorius zegt: vrijdag 4 september 2009, 20:18 uur

125 – Mostafa, commercie en wetenschap. Wat wordt onderzocht? De mogelijkheid tot een afzetmarkt. Als de markt er groot genoeg voor is wordt het in productie genomen. Zal ook wel met die spaarlampen zijn gebeurd. Philips is er een grootmeester in, met soms een flater, de videorecorder. Inmiddels doen ze het anders. Ze kijken welke producten aantrekkelijk zijn gebleken en nemen dan, na het doen van marktonderzoek, een alternatief in productie.

Bij de post vandaag, van Philips:

“Maak kennis met de sensuele stimulators – Stimuleer en deel een sensuelere relatie” We hebben honderden stellen een sensuele stimulator gegeven met de vraag die vier weken uit te proberen. We hebben het volgende gehoord…

“Het heeft de intimiteit tussen mijn man en mij prettig en luchtig gemaakt.”

“Het was gemakkelijk om samen te gebruiken en meer plezier te hebben.”

“De sensuele stimulator brengt mij en mijn partner dichter bij elkaar.”

Zou er een vergelijkbaar onderzoek over verlichting genomen zijn, indertijd, toen de spaarlampen ontwikkeld werden? Over de intimiteit van spaarlampenlicht en zo? Bijna zeker van niet.

En wat dacht je van de relatie tussen stimulators en licht? Zo te lezen is die helemaal niet onderzocht!

Mostafa Mouktafi zegt: vrijdag 4 september 2009, 23:44 uur

Beste Louis,

Een verlichte bijdraag, luid en duidelijk, met logisch vragen, beste Louis.Nu moeten wetenschappers en Philips met een antwoord komen op uw vragen, een verzonnen antwoord is ook goed, beter dat niets!

Het licht hebben wij had nodig, ook tijdens het eten! Toen ik in Marokko woonde, had ik vaak niets te eten en had vaak honger, ik kom uit een zwaar arme familie.

Mijn goede vriend Ali was ook bijna altijd blut.

Op een dag hadden wij echt honger en hadden wij een hele zwaar voetbal wedstrijd achter de rug, wij hadden toen samen 2 Dirham, 20 euro cent. Je kan alléén maar 1 kilo rotte appels kopen( mét zwarte vlekken) kopen bij een smerige markt. Ali ging die appels kopen en kwam terug in ons kamer met 1 kilo rotte appelles, allemaal rot.

Ik stak mijn hand en trok 1 appel,Ik schuif die appel weg en zeg die is echt rot, eet ik niet, weer stak ik mijn hand in dat zak en trok weer een rotte appels, bijna alles zwart, ik schuif die ook weg en zei tegen Ali: Alles alppels zijn zo rot?

Ali zei tegen mij: Doe de licht uit man, dan zie je niets meer en hou op met dat gezeik. Smaakkelijk eten Mostafa! zei Ali die aan het vreten was, volgens mij was het zijn deerde appel!!

Vriendelijke groeten.

Veronica Cramer zegt: zaterdag 5 september 2009, 1:58 uur

Mostafa, met het eten van appels met wormen ben ik helemaal vertrouwd geraakt in WW2. We hadden er jutezakken vol van. De goede appels gingen naar de vijand.

Een appeltje heel dun schillen, vierendelen en alle ongerechtigheden eruit wippen heb ik toen geleerd. Het afval van de appels werd trouwens met al het andere groente afval, opgehaald door de schillenboer.

Die voerde het aan de varkens. Over recycling gesproken.

Mostafa Mouktafi zegt: zaterdag 5 september 2009, 2:15 uur

Veronica, ik heb zeker die appels niet gemist, het ergste van het verhaal is dat mijn buurman, met snor en macht, elk dag schouwde met tassen vol Golden delicieux en in zijn keel duuwde en ik moet het doen met die warte van kleur appels? Met Ali had ik wel die zak leeg gegeten hoor,maar nu denk ik, hoe zo overgeven aan die rotte appels?!

Of samen aan de appels met wormen of allemaal aan Golden Delicieux, het is geen oorlog. Eerlijk, gelukkig leef ik in Nederland, ben ook verliefd op dit land, Nederland.

Veronica Cramer zegt: zaterdag 5 september 2009, 2:31 uur

Onzinnige verboden maken mij inventief en zuinig ben ik. Lichten uit in ruimtes waar niemand is. Verder licht waar licht nodig is. Alle kamers een flink licht aan het plafond. Dat heb je alleen nodig als je stofzuigt.

Verder heb je alleen licht nodig op werkvlakken. Bij de telefoon, het bureau,’t aanrecht, waar je een boek leest en boven de barbeque. De peren voor buitenlichten zet je op een lichtgevoelig oog. Aan bij zonsonder, uit bij zonsop, vanzelf.

Verder kun je een paar flink grote floodlichts buiten aanbrengen die alleen reageren op levende wezens de maat van eens mens of paard. Niet poes of hond.

Een dief benadert een huis niet in de tijgersluipgang.

Verder moet alle verlichting op parkeerterreinen etc. naar beneden worden gericht, niet de wijde wereld in.

Iemand die werkelijk een lucratieve uitvinding wil doen moet iets uitvinden dat het licht in de kassen afschermt in het Westland in de winter. We willen allemaal een kerstroos niet? Rood, roze of wit? Misschien kan die uitvinding zelfs energie besparen.

Mostafa Mouktafi zegt: zaterdag 5 september 2009, 2:45 uur

Vaak lees ik in de kranten dat in Nederland werd vaak ingebroken, in huizen en in bedrijven.Tot mij schrikt verdedigen zich vaak oudere mensen hun huis en bezetting.Een 80 jarige dame had een boef uit haar huis weggejaagd, met een ”Soupe louche”, la sik niet zo ver geleden.

Fantastisch, dacht ik.

Maar die dame had wel veel licht nodig om de boef op te sporen,iets pakken, bekoggelen en wegjagen van die boef, met halve donker lamp, was die Soupe louche al zoek.Trouwens! waar is de keuken? met die spaarlamp.

Om de boef weg te jagen heb je meer licht nodig,met andere woorden: genoeg licht. Natuurlijk houdt de boef van het donker, Tednoods,halve donker.

Mostafa Mouktafi zegt: zaterdag 5 september 2009, 3:01 uur

Beste Louis,

Energie en Wapens Technologie.

De modene wereld kent ook doodelijke wapens in vorm van bommen, die ook ”mooie”velichting in de hemel geven en tegelijk veel mensen doden.

Zullen daar ook van dat licht iets kunnen sparen? ook mensenlevens wordt gespaard, weet ik het zeker.

Het milieu zou ook een stukje tevreden zijn.

louis sartorius zegt: zaterdag 5 september 2009, 3:37 uur

135 – Beste Mostafa. En weer moet ik aan Philips denken. Laser technologie, ontwikkelt voor de wapenindustrie, nu voor de consument voor de CDtjes. Zo gaat het vaak, spul wordt met veel geld ontwikkeld voor wapentuig en als een soort afval of bijproduct later op de markt gezet. De beelden van atoombommen zijn prachtig. Mensen die ze in werkelijkheid hebben zien ontploffen, Indianen en militairen in de Nevada woestijn bijvoorbeeld, waren zeer onder de indruk van de pracht. Daarna werden ze ziek van wat ze ‘opgespaard’ hadden. Menselijke proefkonijnen. Inderdaad, we kunnen beter op bommen besparen. Voor ons zijn de bommen een beetje een ver van ons bed show geworden. Elke dag via het journaal een paar minuten ellende om ons eraan te herinneren hoe goed we het toch hebben.

Het milieu. We hebben zelfs nauwelijks zicht op wat militaire oefeningen aanrichten. Het ergst van al, straaljagers. Die gaan van hieruit boven Indianen reservaten in Canada oefenen. Tja.

louis sartorius zegt: zaterdag 5 september 2009, 3:45 uur

133 – Veronica, hoe benader je als man vrouwen in het donker? Mag dat? Je brengt me op het idee door die dief in de tijgersluipgang.

Het belangrijkste in de muziek zijn de stiltes, voor licht plekken van duisternis?

Mostafa Mouktafi zegt: zaterdag 5 september 2009, 4:11 uur

Beste Louis,

Een tijgersluipgand?

Met een Zaklamp met hele scherm verlichting, kun je wel die tijger voor even blind maken: als je in het donker in zijn oog schijt en meteen het licht uit doet, is hij blind voor heel even.

Het is niet schaadelijk, ook voor mensen niet! denk aan die zaklamp van een agent snacht’s als hij de papieren wilt zien.

Mostafa Mouktafi zegt: zaterdag 5 september 2009, 4:12 uur

sorry, scherppe(scherp) verlichting..bedoelde ik

Veronica Cramer zegt: zaterdag 5 september 2009, 4:54 uur

Louis,

Hoe benader je vrouwen in het donker?

Iedereen loopt tegenwoordig op geluidloos schoeisel. Ik stel voor dat je gaat fluiten en als je dat niet kan ga je maar zingen, pa, pa padada, papadadum, papapadadum, padada, papadadada, pa pa, pa. Dat werkt gegarandeerd.

Binnenshuis wordt het anders. Mijn schoondochter had een mooi verhaal over mijn zoon, voor 40 gasten, op hun trouwdag.

Hij mocht van haar blijven, op de bank.

Gewend aan orders, slapen kan hij overal, lag hij in no time fijn te slapen met zijn grote voeten vanonder de deken.

Toen dacht schoondochter, wacht eens even, wat is er fout met mij? Niet de moeite waard? Wat is dit?

Mannen zijn in sommige opzichten echt niet sensitief.

Uiteindelijk kwam het prima voor elkaar, maar oh, wat hadden ze een hoop ruzie in het begin. Heb ik me fijn nooit mee bemoeid.

Veronica Cramer zegt: zaterdag 5 september 2009, 5:13 uur

Mostafa,

Jij bent nooit in het leger geweest. Niet dat dat er iets toe doet. Maar in de tijgersluipgang ga ik het van je winnen.

Het prikkeldraad zit ongeveer 50 cm boven je en je sleurt jezelf vooruit op je buik en op je ellebogen en door een knie zover mogelijk vooruit te werken zodat je verder kunt. Ondertussen word je beschoten dus snelheid is essentieel.

Hoe klinkt dat, vrouwen en mannen die Nederland en vreemde landen verdedigen?

Jens Bos zegt: zaterdag 5 september 2009, 10:33 uur

@ Louis Sartorius (136)

En wat dacht u van de magnetron, een van oorsprong Franse uitvinding voor de oorlogvoering om zonder bommen de vijand uit te schakelen…(ultra sonore geluidsgolven) kokend bloed (en dan niet vanwege de liefde )?

Scheen toch wat moeilijk te zijn, maar gelukkig die prachtige toepassing om ons eten snel op te kunnen warmen….

Men schijnt overigens recentelijk de draad naar de wapenindustrie van die golven weer opgepakt te hebben….

met vriendelijke groet,

JB

Mostafa Mouktafi zegt: zaterdag 5 september 2009, 19:50 uur

Veronica,

Het leger? wat is dat?

O! die Srebinica verdedigers?

Die hebben wij inderdaad hard nodig!!

Mostafa Mouktafi zegt: zaterdag 5 september 2009, 21:05 uur

Veronica Cramer zegt: zaterdag 5 september 2009, 4:54 uur
Louis,
Hoe benader je vrouwen in het donker?
Iedereen loopt tegenwoordig op geluidloos schoeisel. Ik stel voor dat je gaat fluiten en als je dat niet kan ga je maar zingen, pa, pa padada, papadadum, papapadadum, padada, papadadada, pa pa, pa. 

Toch moet ik weer over mijn schattige gloeilamp denken, want je moet uiteidelijk die mooi zingend stem in het donker toch willen zien, hoe eruit zit en dat is

altijd de spanende moment in een begin relatie.Zien het kleur van de pupille van het oog is pre. Het liefde komt uit het oog in de oog, het is niet raar dat ook niet-mooie mensen ook kansen krijgen voor de echte liefde.

Halve dronken mensen zijn ook een soort halve-donker wereld,net als spaarlamp, je gaat met iemand na een potje ”kroeggen” naar bed, wordt van alles gedaan en gezecht, de volgende dag na een lekker vroeg ontbijt, zien ze elkaar niet meer, vaak!

Want het meisje of vrouw zag iets wat volgens haar niet klopt,maar dat zegt zij vaak niet.Wel die jong kon heel goed zingen en dansen.

Genoeg licht is altijd nodig.

Mostafa Mouktafi zegt: zaterdag 5 september 2009, 22:44 uur

Sorry, dit is grof.

De liefde bedoelde ik, naast andere verschilende fouten,in mijn laatste reactie.

Het spijt mij, zeker blijf ik mijn best doen.

Stef Bots zegt: zondag 6 september 2009, 0:54 uur

@83 Louis Sartorius.

U stelt: “Zover ik het goed gelezen heb was ik de enige die met dit argument (productiecyclus) kwam. En ik suggereerde niets. Het is de enige juiste wijze om milieubelasting te bepalen. M.a.w. uw redenatietrant is onzindelijk door het leggen van verbanden die er in mijn betoog niet zijn onderwijl de enige juiste causaliteit negerend”.

Maar mijnheer Sartorius, toen ik over de levenscyclusanalyse begon in mijn eerste posting, had ik helemaal u niet op het oog. Ik refereer aan de posting 3 van A. Willemsen die naar voren brengt dat de spaarlamp moet worden gezien in het licht van de totale energiebalans, waarvan hij verwacht dat die “wel eens in het nadeel zou uitvallen van de alternatieven”. Ook Wolk Roden brengt in posting 10 het aspect van afvalverwerking en productiekosten te berde. En in bijdragen 14, 20, 22 en 26 hebben schrijvers het over het kwik.

Ik heb in mijn 1e posting een poging gedaan om de onjuistheden die op deze weblog naar mijn inzicht en kennis her en der door diverse mensen worden gebezigd, uit de wereld te nemen. De beste manier is, zo luidde mijn betoog, om daarbij gebruik te maken van de uitkomsten van levenscyclusanalyses. Waarbij ik op genoemde posting heb willen antwoorden. Mijn redeneertrant is daarom in het geheel niet onzindelijk want was in eerste instantie helemaal niet alleen op u gericht. U kwam eerlijk gezegd pas echt goed in beeld door uw reactie op mijn 1e posting.

U gaat verder: “Een drastisch voorbeeld. Kernenergie. Uw logica volgend mogen we alles dat buiten de opwerkingscyclus van electriciteit valt rustig vergeten. Ga alleen al eens kijken hoe uranium gewonnen wordt, zou ik zeggen”.

Ik snap bij God niet wat u daar zegt. Welke uitspraak van mij brengt u tot de conclusie dat het mijn logica is om alles dat buiten de opwerkingscyclus van elektriciteit valt, rustig te vergeten? En wat wilt u nu precies daarmee zeggen? Ik pleit ervoor om de resultaten van levenscyclusanalyses te bekijken. Levenscyclusanalyses beperken zich juist niet alleen maar tot alles dat binnen de opwerkingscyclus van elektriciteit valt.

Ik herhaal het nog maar eens: mijn 1e posting was bedoeld om onjuistheden die naar mijn mening op deze weblog worden gebezigd te weerleggen door feiten. Wellicht dat iemand andere inzichten heeft hoe de feiten liggen, dan kan daarover natuurlijk zinvol worden gediscussieerd. U geeft tot twee keer toe reactie daarop, zonder ook maar één keer in te gaan op deze feiten. Wel gaat u vervolgens zelf aan de wandel met verhalen over lichtrendement die de woningbouwcorporaties ertoe beweegt om overal wit toe te passen, mag je als huurder ook geen andere kleur kiezen. Zie je nu wel? Maar mag ik weten wat dit te maken heeft met mijn 1e posting? Bovendien moet u nog eens uitleggen waarom het feit dat corporaties altijd voor wit kiezen, leidt tot schuldgevoelens bij mensen? Ik ben u even helemaal kwijt hier. Vervolgens een verhaal over de gezondheidaspecten van daglicht, de dagcyclus en de successtory van tl verlichting. Maar tl verlichting is toch ook zo ongezellig wit of vergis ik mij? Wat wilt u hier nu precies zeggen dat in nadeel zou zijn van spaarlamp of LED lamp? Verstoren zij de dagcyclus? Hoe dan? Zijn spaarlmapen en LED verlichting ongezond? Hoe dan? Waaruit blijkt dat? Welke onderzoeken, feiten? Verstoren tl verlichting en gloeilampen dan niet de dagcyclus of doen deze dan geen afbreuk aan de gezondheid? Wat is dan precies het verschil tussen gloeilampen, spaarlampen, LED- en tl verlichting op deze gebieden? Ik krijg het eerlijk gezegd niet gevolgd, terwijl het toch een onderdeel van mijn werk is om hierover te adviseren aan bedrijven.

“Door er een minuscuul facetje uit te nemen, uit het complexe ‘lichtverhaal’, en dat geweldig op te blazen kunt u ogenschijnlijk uw gelijk halen. Dezelfde versimpeling als bij overheid en bedrijfsleven”.

Wat vreemd dat u niet met het argument van “minuscuul facetje” op de proppen kwam toen anderen op deze weblog het over kwik, gebrekkige lichtopbrengst, te wit licht enz. hadden.

“U bewijst echter niets en versluiert veel. Cijfertjes en statistieken, u weet?”.

Ik bewijs wel iets, nl. ik toon aan dat argumenten tegen spaarlampen die op deze weblog door anderen naar voren worden gebracht, kwik, gebrekkige lichtopbrengst, te wit licht enz., gewoon niet kloppen. Ik heb nog geen enkel steekhoudend argument van u vernomen wat mijn bewijsvoering weerlegt, behalve dan nietszeggende verhaaltjes over cijfertjes en statistieken.

Wel verschuift u de aandacht naar aspecten die u zelf te berde brengt, zoals de dagcyclus, gezondheidsaspecten en de successtory van tl verlichting. Maar dat waren niet de topics waarop ik reageerde, daar hebt u nog niets zinvols geantwoord.

“Over CV ketels, auto’s, bouwnormen, en, en, een andere keer”.

Ja en straalvliegtuigen, de bodemgesteldheid te Noordoost Groningen en Adam en Eva. We hadden het hier echter over verlichting mijnheer Sartorius.

“Wat moet ik met mijn schitterende armaturen?”. Ik zou zeggen: een spaarlamp of LED lamp in draaien, is in mijn huis op 3 armaturen na ook gewoon gelukt. En de rest: zoals die 95% van de rest van de bevolking heeft gedaan met zijn LP verzameling en platenspeler: wegdoen. Net als zij hebben gedaan met de oude vuilnisemmer, de gewone koffiezetter (is Senseo geworden), de kolenkachel, auto’s zonder gordels en katalysators en met een veel zuiniger gebruik dan die oude bakken die nog 1:8 reden van vroeger.

Mijnheer Sartorius, in mijn laatste posting zei ik dat u vast beter kon maar uw 2e reactie was helaas nog slechter.

louis sartorius zegt: zondag 6 september 2009, 3:33 uur

147 Stef Bots – Meneer Frits zal met een glimlach goedkeurend toezien op uw activiteiten in dit forum. Wat goed is voor Philips is goed voor Nederland.

U had mij niet in het vizier? Ondertussen moet ik het wel bezuren. Toch maar oud studiemateriaal erbij halen om iets te vertellen over de lichtbehoefte bij diverse activiteiten? Liever niet, opvallend, dat materiaal kwam uit huize Philips. Het zal wel met de beste bedoelingen gemaakt zijn.

Uw hele betoog steunt op het door u aangehaalde rapport. Denkt u dat we dat niet zelf kunnen lezen en het op zijn merites beoordelen? Bij gloeilampen komt er, even ter aanvulling, geen microgram kunststof aan te pas. Niet onbelangrijk.

De hamvraag, waar het hierom gaat is of we nog zelf mogen bepalen hoe we binnenshuis mogen leven. Te meer als dat ons welzijn en onze gezondheid ten goede komt.

Jammer dat u weinig gevoel voor ironie heeft, die flikkerende TL buizen met name. En u hebt sterk de neiging mij woorden en voorbeelden in de mond te leggen waarmee u zelf komt.

Gaat u nou eens alle reacties op uw gemak lezen, zou ik zeggen, maak een lijstje van alle aangesneden onderwerpen m.b.t. licht en werk al die punten uit. Verwerk dit alles tot een rapportje met uw bevindingen over al die thema’s en dan praten we verder. Afgesproken? Anders blijven we alsmaar kissebissen over een deelprobleem.

Wel wil ik tot slot u een persoonlijke vraag stellen. Gaat u ‘het milieu’ wel zo ter harte?

Gek, ik heb nog nooit een auto bezeten, ook geen oude bak. En als ik u zo beluister moet ik nu ook nog spullen bij het vuilnis zetten (uitstekend voor het milieu) die prima voldoen en nieuwe van mindere kwaliteit aanschaffen. Wie heeft het hier over verantwoordelijk burgerschap, burgers die hun verantwoordelijkheid niet nemen, etc.? Mij zult u dat niet horen zeggen.

Ik steek nog maar eens een pijp op.

Harrie Vrijmans zegt: zondag 6 september 2009, 16:18 uur

Op de allereerste plaats:

Ik ben oprecht nieuwsgierig of de heer Stef Bots met zijn goed geformuleerde en (vooral cijfermatig degelijk) onderbouwde verhaal tot een oudere generatie behoort of tot een jongere, ”post- Mammoetse” generatie, want dan is er nog voldoende hoop dat ook daarin mensen zitten die -o.a.- nog behoorlijke en gedegen bètakennis en algemene ontwikkeling bezitten…

Tegenwoordig bespeur ik heel vaak geen flauw benul, laat staan kennis, van zelfs de meest elementaire natuurwetten en het cijfermatig daarmee omgaan.

Desondanks wil men dan toch met veel zwakkere en vaak irrelevante argumenten terzake kundige mensen betwisten en soms zelfs “onderuit halen”…

Voorts: al het gepraat over zuiniger omgaan met (in dit geval, elektrische) energie is nogal hypocriet en vaak volslagen nutteloos indien slechts voortdurend consumenten de consumptie van relatieve “peanuts” van hun energieverbruik wordt verweten, ZONDER o.a. degelijke argumentatie als die van als Bos en VOORAL dwingende beperkingen opgelegd aan fabrikanten van vermaakselektronica, die inmiddels massaal weigeren hun apparatuur van een echte aan/uitknop te voorzien, serieus daarin te betrekken. (Die aan/uitknop mag pas weg, als overtuigend kan worden aangetoond dat voortdurend “stand by”-verbruik”nauwelijks nog een rol speelt.)

Bovendien wordt er geen enkele oprechte poging gedaan te mensen ervan te doordringen dat heel veel luxe wensen gepaard gaan met fors energieverbruik (airco, bubbelbaden, elektrisch koken, terrasverwarming etc.etc.)

Maar ja, DAAR tegenin gaan schaadt immers de “vrije” keuze van de aan (neo)liberaaal kapitalistische terreur onderworpen “consument”, want mensen zijn we in deze “visie” allang niet meer.

De “schoorsteen moet immers roken”… desnoods tot we allemaal een rookvergiftiging hebben, om van (veel) erger nog maar niet te spreken…

Simpeler- en DAAROM voor hardnekkige mensen MOEILIJKER te weerleggen- rechtvaardiging van veelal kortzichtig en eigenbelang spekkend beleid is nauwelijks te formuleren…

Harrie V.

louis sartorius zegt: zondag 6 september 2009, 16:37 uur

149 Harrie Vrijmans – De ethiek van de ware Christenmens. Ze neemt groteske vormen aan. Een alinea om critici van de redeneertrant van dhr. Bots onderuit te halen en vervolgens roepen:

“Bovendien wordt er geen enkele oprechte poging gedaan te mensen ervan te doordringen dat heel veel luxe wensen gepaard gaan met fors energieverbruik (airco, bubbelbaden, elektrisch koken, terrasverwarming etc.etc.)

Maar ja, DAAR tegenin gaan schaadt immers de “vrije” keuze van de aan (neo)liberaaal kapitalistische terreur onderworpen “consument”, want mensen zijn we in deze “visie” allang niet meer.”

Tja, een pijp had ik al opgestoken. Veel ethisch inzicht gewenst, Harrie.

Harrie Vrijmans zegt: zondag 6 september 2009, 16:39 uur

Correctie Harrie Vrijmans (@149),

“… als die van als Bos… (2e alinea, 5e en 6e regel) moet zijn: “… als die van Bots…”

Harrie V.

Mostafa Mouktafi zegt: zondag 6 september 2009, 17:28 uur

Kan philips één druppel water maken, H2O?

Er is zat Hydrogene en heb je ook zat Oxygene.

Waarom lukt het nog niet om een druppel water te maken,door de mensen?!!

Uit het water komt ook energie.

Harrie Vrijmans zegt: zondag 6 september 2009, 18:06 uur

Mostafa Mouktafi (@152),

In water zit slechts energie in dit licht bezien: die laat zich er slechts uithalen door een nog grotere energiehoeveelheid, ter ontleding in H2 en O2, aan te wenden…

Alleen wanneer voor die ter ontleding benodigde energie duurzame bronnen worden gebruikt, zoals bijv. zonne-energie, wind en getijdenenergie) is zo’n splitsing in O2 en H2 zinvol, dus…??

Harrie V.

Henk van Zon zegt: woensdag 9 september 2009, 12:53 uur

Waarschijnlijk is een belangrijke medereden van gloeilampen wegnemen het feit dat we vroeger 3 groepen in huis hadden en nu sommige mensen zelfs zeven groepen van 16 Ampere…tja, dat belast het particuliere stroomnet ernstig.

Dus dat scheelt weer vervanging, uitbreiding en onderhoud voor energie maatschappijen die uit de grond gestampt schijnen te worden. Maar van wie is het stroomnet?

Belangen? Belasting heffen? Ja erg.

En dan door minder elektrisch verbruik, meer gasverbruik door huiselijke verwarming. Monopolie handhaving.

Prima,veiliger, maar wel alle gezondere alternatieven naar de haaien.

Voorlichting over spaarlampen kan geen kwaad?

Maar ja, over een jaar past er wel een LED lamp in de meeste armaturen.

Daarom moet je exclusievere gloeilampen nog niet van de markt halen, lijkt me.

Stop die 200 miljoen in Tesla-energie en je bent met een paar jaar voor altijd klaar hier.

Tesla? Wie is dat?

Willem Nijmegen zegt: vrijdag 11 september 2009, 14:58 uur

157-Henk van Zon—Tesla? Dat moet wel die baarmoederloze vrouw zijn waar we met smart op wachten. Die komt het milieu pas echt ten goede, naast de vroege en late zaaddoders natuurlijk.

Veronica Cramer zegt: vrijdag 11 september 2009, 16:53 uur

#158 Willem Nijmegen.

Wat gaat U eigenlijk doen nadat Tesla, de baarmoederloze vrouw, tot werkelijkheid is geworden en mannen allemaal “loze” zaadleidingen hebben.

Wordt er daarna “geselecteerd voortgeplant?”.

Of was het allemaal maar een grapje?

Over welk milieu heeft U het eigenlijk.

Het milieu wat nu wel genoeg verpest is door grootverbruik door faciliteiten ten behoeve van een te grote bevolking die niet zelf kan nadenken ten gevolge van slecht onderwijs?

Of heeft U het over het denkmilieu van de overheid waar het naar mijn mening volkomen ontbreekt aan vooruitdenken. De overheid denkt uitsluitend aan het bij elkaar timmeren van een fijn pensioen. De prive sector doet dat door risico te lopen ten koste van wat dan ook, U en mij, omdat niemand ze tegen houdt, hebben ze de brains niet voor.

Het blijkt in deze wereld toch nog mogelijk te zijn te leven met consideratie voor anderen, zonder roof en slijmtechnieken, gewoon rechtoe, rechtan.

Heeft niets te maken met net$worth van de persoon.

Fatsoen moet je hebben voordat je 12 bent.

Het valt moeilijk aan te leren als het brein al vervuild is.

louis sartorius zegt: donderdag 24 september 2009, 21:07 uur

Het kan nooit kwaad voldoende geïnformeerd te zijn, dus nog maar een aanvulling op bovenstaande reacties. Een speciale invalshoek is met name de lichtbiologie. Over de relatie tussen leven en fysica. Een internetsite die aan dit thema is gewijd:

http://www.lichtbiologie.de/

Terloops valt er het nodige op te steken over gloeilampen. Voor diegenen die zich verder in de materie willen verdiepen, er zijn een reeks links voorhanden.

Ook het Duitse instituut voor Baubiologie kan de nodige informatie verschaffen, over electromagnetische velden bijvoorbeeld, waar Henk van Zon het over heeft:

http://www.baubiologie.de/site/news/aktuelles/2009/01/1901wen.php 

De vraag is wat doen we met deze informatie. Blijft het bij een bewijs te meer hoe we belazerd worden door de industrie, die zich wil tooien met het adjectief ecologisch, en een overheid die keurig in de pas loopt van de lobbyisten? Hoe verder?


Uitgelichte foto: Willian Alejandro – bron

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.